Author Topic: Đội hình đê  (Read 922 times)

Description:

Offline menrekcuf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 221
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: June 19, 2006, 11:42 AM »
Logged
Đã bao giờ có loại đội hình này chưa  
[/i] ~~)>  I LOVE YOU - My Pumpky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dark knight ooo legendary warrior ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ...................................................(^...| o0 ~~ MENREKCUF ~~ 0o |...^)..............................................................

NaMe :  _N_g_u_y_e_n _T_r_u_o_n_g_M_i_n_h
 BlOg :   ***_http://360.yahoo.com/nguyenminh_Ct2005 _ ***      
 NiCk :   o0 YM : Nguyenminh_ct2005 0o
 DD : o0 -- 0982232862 -- 0o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  o0 HAPPY NEWYEAR ~~ MERRY X-MAS 0o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.