Author Topic: ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN ĐỘI BÓNG JFC 2013  (Read 3384 times)

Description:

Offline mrt0p1102

 • *
 • Youngster
 • Posts: 4
 • Joined: Oct 2012
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #20 on: September 10, 2013, 10:59 PM »
Logged
- Họ tên : Nguyễn Huy Hùng ( hoặc Tốp )
- Năm sinh: 1991
- Nik trên diễn đàn : mrt0p1102
- Facebook: https://www.facebook.com/mr.t0p.1102
- Vị trí : Tiền vệ Công - Tiền đạo lùi
- Số áo : 10 hoặc 8
- Số điện thoại : 0972087024

Offline kungvn

 • *
 • Youngster
 • Posts: 0
 • Joined: Sep 2013
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #21 on: September 11, 2013, 10:12 PM »
Logged
- Họ tên: Bùi Đức Thành
- Năm sinh: 1992
- Nick trên dd: kungvn
- Facebook: https://www.facebook.com/kungvn
- Vị trí: Hậu vệ cánh trái, tiền vệ
- Số áo: 16
- Số đt: 01679582592

Offline nedvedqa

 • *
 • Moderator
 • Posts: 1,096
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 42
 • Thanks: 10
« Reply #22 on: September 12, 2013, 12:14 PM »
Logged

Anh em vào đăng ký thi đấu thứ 2 tuần tới nhé.
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline tvnambk

 • *
 • Youngster
 • Posts: 0
 • Joined: May 2010
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #23 on: September 12, 2013, 01:49 PM »
Logged
- Họ tên: Trần Văn Nam
- Năm sinh: 1987
- Nick trên dd: tvnambk
- Facebook:    http://facebook.com/tvnambk
- Vị trí: Tiền đạo
- Số áo: 7 or10
- Số đt: 0913331000

Offline ladk

 • *
 • Youngster
 • Posts: 0
 • Joined: Sep 2013
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #24 on: September 13, 2013, 12:58 AM »
Logged
- Họ tên: Nguyễn Hưng (nghệ danh Hưng Pirlo do bọn bạn cấp 3 đặt)
- Năm sinh: 1991
- Nick trên dd: ladk
- Facebook: (đã bỏ ko dùng :D)
- Vị trí: Tiền vệ
- Số áo: 21
- Số đt: 01672508011

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.