Author Topic: DANH SÁCH THÀNH VIÊN JFC MIỀN TRUNG  (Read 1558 times)

Description: Liên tục cập nhật

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« on: July 04, 2012, 08:04 PM »
Logged
DANH SÁCH THÀNH VIÊN JFC MIỀN TRUNG
(Cập nhật mới nhất ngày 11/01/2012)

STTHỌ VÀ TÊNNICK JFCĐỊA CHỈSINH NHẬTY!MMOBILE
1ĐỖ NGUYÊNDyausĐÀ NẴNG26/05/1986donguyen26050906 500 300
2DƯƠNG QUỐC HiẾUQuốc HiếuĐÀ NẴNG27/07/1989deconbuidoi2707012 288 511 665
3HUỲNH MỸ NGABão.ĐÀ NẴNG17/10/1993lady.lavender130905902509
4NGUYỄN THẾ DŨNGdungnguyen1809ĐÀ NẴNG18/09/1989dungnguyen_1890973282825
5NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNGemsapyeuĐÀ NẴNG26/12/1984nxphuong26120905888141
6PHẠM LIÊNLiênQUẢNG NAM26/05/1983jindomtv20020905666168
7NHẬT QUANGTruongtamphongHUẾ1984nhatquang8420110935757195
8PHẠM TUÂNtuankelly_91ĐÀ NẴNG04/02/1991tuankelly_910915594209
9TRẦN ĐỨC TÂMductamQUẢNG NAM1986tranductamdd0935155654
10TRƯƠNG VĂN MINH PHÚminhphu02c4ĐÀ NẴNG01/3/1984minhphu02c40905081207
11MAI PHƯỚC NGHĨAHsKaitoĐÀ NẴNG28/07/1991kingofthunder_280701683149528
12NGUYỄN TIẾN DŨNGJuneverdieVeĐÀ NẴNG20/10/1980neverdie_99901687132022
13NGUYỄN LÊ DUNGna athenaĐÀ NẴNG25/03/1989saobang1989dng0906447922
14NGUYỄN QUANG VŨquangvu90ĐÀ NẴNG30/6/1990anh_vu6880905353970
15BINmrgreen228ĐÀ NẴNG22/8/1989mr_green22801659030491
16BÙI QUANG MINHbuiquangminhĐÀ NẴNG18/11/1981buiquangminh20060906441566
17MAI THỊNHrockly1989HUẾ1989rockly89MOBILE
18LÊ VĂN THỌzuilachinhĐÀ NẴNG23/08/1981...0905160170
19NGUYỄN ĐÌNH HẢIdinhhai04ĐÀ NẴNG27/06/1982hainguyendinh04 0935 228 554
20ĐÀO LÊ TÙNGtungdnĐÀ NẴNG31/05/1991why0591 0122 3466 733
21NGUYỄN XUÂN ĐỨCxuan ducĐÀ NẴNG08/5/1995pro_cutehero_85 0977414456
22HUỲNH TRÍHadnedĐÀ NẴNG...it_Storm1304 0983 480 515
« Last Edit: June 14, 2013, 09:19 PM by QuốcHiếu »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.