Author Topic: Bạn sống để làm gì (mục đích sống)  (Read 1381 times)

Description:

Offline nguyenvanlang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 348
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 487
  • Thanks: 1
« on: January 28, 2012, 08:51 PM »
Logged
Bạn sống để làm gì? Câu hỏi mà ai cũng tự hỏi mình.
Các bạn có thể nói cho mình biết sống để làm gì không?
Sống để cống hiến cho đất nước chăng? hay sống vì cá nhân mình hoặc cho người khác....
Hay sống chỉ là một cách để tồn tại =>cố gắng để được xã hội coi mình là người đang sống chứ không phải la một thân thể đang tồn tại
Chúng ta sống vì mọi người và cuối cùng khi ta chết đi ta được gì nào???
Bạn sống để làm gì???  :-/
Mục đích sống của bạn là gì?
please hãy nghĩ kĩ trước khi trả lời thanks
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.