Author Topic: Nghe zui zui  (Read 2086 times)

Description:

Offline Bz

 • *
 • Juventini
 • Posts: 289
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 2
 • Thanks: 153
« on: November 07, 2005, 10:28 AM »
Logged
Đeo headphone rồi nghe cái này:  

http://saoma.com/temp/bush/
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Signorina

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 291
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 17
« Reply #1 on: November 10, 2005, 10:01 PM »
Logged
Xem ở nhà thì khỏi cần đeo headphone  

Funny Italian English

Funny Italian English
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline Bz

 • *
 • Juventini
 • Posts: 289
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 2
 • Thanks: 153
« Reply #2 on: December 07, 2005, 11:32 AM »
Logged
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.