Author Topic: Mới làm clip Theme Song WC2010  (Read 1411 times)

Description:

Offline Mr_KOP

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 2,123
 • Joined: Feb 2005
 • Thanked: 84
 • Thanks: 35
 • Gender: Male
 • Vô Thường
« on: February 05, 2010, 01:00 AM »
Logged
http://www.youtube.com/watch?v=4ftCg-918sI
   

▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline Duong Qua

 • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,805
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 931
 • Thanks: 528
 • Gender: Male
« Reply #1 on: February 05, 2010, 10:46 AM »
Logged
Sao KOP THÚ   không đưa hình đội hình các đội tuyển này vô luôn?
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #2 on: February 05, 2010, 11:00 AM »
Logged
Cái chữ Badamgia.com cuối clip chắc để mang tính quảng bá là chính...
...FA cmnr...

Offline ales

 • *
 • Juventini
 • Posts: 940
 • Joined: Oct 2009
 • Thanked: 28
 • Thanks: 17
« Reply #3 on: May 13, 2010, 08:48 PM »
Logged
Clip hay lém,mà sao ku KOP ko ghép mấy cái hình của đội JFCSG vào đó nhờ    

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.