Author Topic: Kỷ niệm vụ offline thịt chó Việt Trì  (Read 8330 times)

Description:

Offline CrisHeaven

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 247
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #40 on: January 19, 2010, 11:29 AM »
Logged
Thì làm 1 bữa đá bóng xong rồi đi nhậu luôn. Giống sáng hôm gì ý. By h chắc anh em cũng thi xong hết hoặc gần thi xong hết. Cũng thoải mái mà  
Remember that great love and great achievements involve great risk.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.