Author Topic: Album Juventus  (Read 35085 times)

Description:

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #40 on: August 23, 2005, 11:50 AM »
Logged
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #41 on: August 23, 2005, 11:59 AM »
Logged


I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #42 on: August 24, 2005, 08:37 PM »
Logged
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #43 on: August 24, 2005, 08:52 PM »
Logged
Có lẽ một ngày nào đó , mình sẽ ngồi trong sân nì ,  Delle Alpi :
 
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #44 on: August 24, 2005, 09:11 PM »
Logged


I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #45 on: August 24, 2005, 09:19 PM »
Logged
Đây nì bức ảnh Exit chụp lén trước phòng làm việc của Moggi...


Zambrotta :"mọi người , khi nào tôi nói tăng lương thì hô to lên nhé !!!"
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #46 on: August 24, 2005, 09:27 PM »
Logged


I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #47 on: August 24, 2005, 09:33 PM »
Logged

 

I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #48 on: August 24, 2005, 09:41 PM »
Logged


I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #49 on: August 24, 2005, 09:47 PM »
Logged
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #50 on: August 24, 2005, 09:50 PM »
Logged
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #51 on: August 24, 2005, 09:58 PM »
Logged
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #52 on: August 24, 2005, 10:06 PM »
Logged
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #53 on: August 24, 2005, 10:19 PM »
Logged
                 
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #54 on: August 25, 2005, 12:30 PM »
Logged


I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #55 on: August 25, 2005, 12:35 PM »
Logged
... và tuổi thơ của anh ...

I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #56 on: August 25, 2005, 12:39 PM »
Logged


I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #57 on: September 11, 2005, 09:40 PM »
Logged
Và bây giờ , thưa các bạn , sẽ là một sê-ri của anh hùng Juve những năm 80 , Michel Platini  ......


I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #58 on: September 11, 2005, 09:48 PM »
Logged
I don't need no education.

Offline Exit

 • *
 • Juventini
 • Posts: 814
 • Joined: May 2005
 • Thanked: 112
 • Thanks: 41
« Reply #59 on: September 11, 2005, 10:08 PM »
Logged
I don't need no education.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.