Author Topic: Fan Juve ở Đà Nẵng vào đây có việc nè !!  (Read 1457 times)

Description:

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« on: February 26, 2009, 11:11 AM »
Logged
Cho mình hỏi có mem juve nào ở Đà Nẵng không vậy ? Có hay đi off thường xuyên không ? Nếu có thì cho mình tham gia với !!
PM cho mình YH : deconbuidoi2707@yahoo.com
                   DĐ : 01263789634

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.