Author Topic: NGỮ PHÁP TIẾNG Ý  (Read 6221 times)

Description:

Offline MỆNH PHỤ THÀNH TURIN

  • *
  • Youngster
  • Posts: 16
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« on: May 26, 2007, 11:24 PM »
Logged
Động từ là thành phần quan trọng trong câu. Cũng như với các ngôn ngữ khác, động từ cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành câu trong ITALIANO. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề ngữ pháp tương đối phức tạp mà nội trong một bài viết thì không thể đề cập hết cách dùng của ĐỘNG TỪ trong tiếng Ý đươc.Vả lại, sẽ rất khó khăn cho các bạn tự học tiếng Ý nếu muốn biết cặn kẽ về cách chia ĐỘNG TỪ ở tất cả các thì trong tiếng Ý (chỉ kể ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC) vì cách dùng những thì này rất phức tạp mà nếu không thực hành đủ nhiều thì các bạn khó lòng nắm vững được. Vậy nên, trong bài này chỉ xin giới thiệu với các bạn về cách chia ĐỘNG TỪ TIẾNG Ý( có quy tắc) ở những thì cơ bản nhất. Chỉ cần nắm vững những thì này thì các bạn cũng đã có thể đặt câu khá dễ dàng rồi. Trước khi bước vào tìm hiểu chia động từ tiếng Ý, xin nhắc lại với các bạn một vấn đề ngữ pháp mà TIỂU THƯ của chúng ta từng đề cập. Đó là các ĐẠI TỪ CHỈ NGÔI trong tiếng Ý gồm có: io(i); tu(you); lui(he);lei(she); noi(we), voi(you-số nhiều); loro(they) và Động từ tiếng Ý chia làm 3 nhóm với các đuôi tương ứng là -ARE, -ERE, -IRE

1.CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở THÌ HIỆN TẠI(PRESENTE) CỦA TRỰC CÁCH (INDICATIVO)

NGÔI    -ARE   -ERE    -IRE
io      -o     -o      -o/-isco(tùy theo động từ mà chia tương ứng với một trong hai đuôi này)
tu      -i     -i      -i/isci(tương tự)
lui/lei -a     -e      -e/-isce(tương tự)
noi     -iamo  -iamo   -iamo
voi     -ate   -ete    -ite
loro    -ano   -ono    -ono/-iscono(tương tự)  

VD: chúng ta cùng chia các động từ AMARE(LOVE)(ĐUÔI -ARE), FINIRE(FINISH)(ĐUÔI -IRE), LEGGERE(READ)(ĐUÔI -ERE)

io amo/leggo/finisco
tu ami/leggi/finisci
lui/lei ama/legge/finisce
noi amiamo/leggiamo/finiamo
voi amate/leggete/finite  
loro amano/leggono/finiscono

2.CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở THÌ PASSATO PROSSIMO (TƯƠNG ĐƯƠNG PRESENT PERFECT TRONG TIẾNG ANH)

CÔNG THỨC CHUNG: CHỦ NGỮ+AVERE(HAVE)+PHÂN TỪ II CỦA ĐỘNG TỪ CẦN CHIA  

ĐỘNG TỪ AVERE (HAVE) LÀ ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC VÀ ĐƯỢC CHIA NHƯ SAU:

io ho
tu hai
lui/lei ha
noi abbiamo
voi avete
loro hanno

vd: chúng ta chia động từ FINIRE(phân từ II là FINITO) ở thì PASSATO PROSSIMO như sau:
io ho finito (I have finished)
tu hai finito(you have finished)
lui/lei ha finito
noi abbiamo finito
voi avete finito
loro hanno finito

3.CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở THÌ FUTURO SEMPLICE (SIMPLE FUTURE)

NGÔI   -ARE    -ERE    -IRE
io     -erò    -erò    -irò
tu     -erai   -erai   -irai
lui/lei-erà    -erà    -irà
noi    -eremo  -eremo  -iremo
voi    -erete  -erete  -irete
loro   -eranno -eranno -iranno

vd: chúng ta chia lại 3 động từ AMARE, LEGGERE, FINIRE Ở THÌ FUTURO SEMPLICE

io amerò/leggerò/finirò
tu amerai/leggerai/finirai
lui/lei amerà/leggerà/finirà
noi ameremo/leggeremo/finiremo
voi amerete/leggerete/finirete
loro ameranno/leggeranno/finiranno

áp dụng những công thức chia động từ kể trên, các bạn hãy chia những động từ sau ở cả 3 thì đã học nhé: parlare(speak), conoscere (know), capire (understand).
« Last Edit: May 27, 2007, 12:29 AM by Signorina »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.