Author Topic: Lịch thi đấu đội bóng JFC miền Trung  (Read 32045 times)

Description:

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #200 on: September 06, 2012, 09:10 AM »
Logged
THÔNG BÁO: Do bắt đầu vào mùa mưa bão nên đội bóng sẽ tạm nghỉ. Thời tiết có dấu hiệu khả quan hơn mình sẽ thu xếp để đưa đội bóng hoạt động trở lại.
P/S: Anh em trong đội bóng có thể tham gia các hoạt động tại box JFC trong thời gian này.
Chân thành cảm ơn
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #201 on: October 10, 2012, 09:49 AM »
Logged
Lịch đá giao hữu ACM nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Badamgia.com
Lúc 17h30, Chủ Nhật ngày 21/10.2012, sân N2 Duy Tân. Tập trung 17h15.
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline ductam

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 109
 • Joined: Jul 2010
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #202 on: December 01, 2012, 05:13 PM »
Logged
Lịch đá trận ngày 04/12/2012
Lúc 18h30, Thứ 3 ngày 04/12/2012 sân N2 Duy Tân.
Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết.

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #203 on: December 12, 2012, 04:56 PM »
Logged
Tuần này mưa bão nên lùi lại tuần sau đá anh em nhé
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #204 on: December 18, 2012, 08:48 AM »
Logged
Lịch đá bóng tháng 12/2012
Trận 1: 18h30 thứ 7 ngày 22/12, sân N2 Duy Tân.
Trận 2: 18h30 thứ 5 ngày 27/12, sân N2 Duy Tân.
Đề nghị anh em đi đúng giờ và trang phục đầy đủ. Thanks!
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline xuan duc

 • *
 • Youngster
 • Posts: 30
 • Joined: Apr 2012
 • Thanked: 2
 • Thanks: 16
 • Gender: Male
« Reply #205 on: December 22, 2012, 09:24 AM »
Logged
cho em đăng kí một suất, lâu rồi chưa tham gia được với với JFC

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #206 on: December 26, 2012, 04:06 PM »
Logged
Lịch đá giao hữu:
JFC - Barcelona MT. 18h30 thứ 5 ngày 27/12, sân N2 Duy Tân.

Đề nghị anh em đi đúng giờ và trang phục đầy đủ. Thanks
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #207 on: January 02, 2013, 10:03 AM »
Logged
Lịch đá giao hữu đầu năm 2013.
 JFC - VFC (Vãi lúa FC). 18h30 thứ 6 ngày 04/01, sân 5G Trưng Vương.
Đề nghị anh em đi đúng giờ và trang phục đầy đủ.
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline Liên

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 196
 • Joined: Apr 2010
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #208 on: January 02, 2013, 08:50 PM »
Logged
Chúc JFC vẫn giữ được phong độ!
Chiến thắng nhé JFC

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #209 on: January 07, 2013, 02:30 PM »
Logged
Lịch đá giao hữu:
JFC - AC Milan. 18h30 thứ 3 ngày 08/01, sân 5B Trưng Vương.
Đề nghị anh em đi đúng giờ và trang phục đầy đủ.
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline minhphu02c4

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 122
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 0
 • Thanks: 3
« Reply #210 on: January 31, 2013, 09:35 AM »
Logged
Anh em xem có tổ chức trận bóng chia tay cuối năm không nhé.

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #211 on: April 02, 2013, 10:03 AM »
Logged
Khởi động đội bóng JFC MT anh em nhỉ!
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline xuan duc

 • *
 • Youngster
 • Posts: 30
 • Joined: Apr 2012
 • Thanked: 2
 • Thanks: 16
 • Gender: Male
« Reply #212 on: April 10, 2013, 04:16 PM »
Logged
tới luôn đi anh  :juve8:   :juve3:  :juve3:  :juve8:

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #213 on: May 13, 2013, 10:48 AM »
Logged
Lịch đá giao hữu:

JFC vs Real FC, 18h30 thứ năm 16/5, sân N3 Duy Tân.

Đề nghị anh em đi đúng giờ và đầy đủ trang phục.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline minhphu02c4

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 122
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 0
 • Thanks: 3
« Reply #214 on: May 13, 2013, 11:03 AM »
Logged
Trận tới Tâm bận ko tham gia được. Trướt mắt có Phú, Sáng. Hiếu xem rủ Vũ, Tuấn; anh Dũng rủ anh Thọ, anh Hải tham gia cho đủ đội hình đá giải. Phương liên hệ thủ môn Khánh giúp đội. Anh em trận tới đi đông đủ để mình phổ biến một số nội dung của giải.
:gold_cup:

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #215 on: May 13, 2013, 11:22 AM »
Logged
Trận tới Tâm bận ko tham gia được. Trướt mắt có Phú, Sáng. Hiếu xem rủ Vũ, Tuấn; anh Dũng rủ anh Thọ, anh Hải tham gia cho đủ đội hình đá giải. Phương liên hệ thủ môn Khánh giúp đội. Anh em trận tới đi đông đủ để mình phổ biến một số nội dung của giải.
:gold_cup:
,
Sáng nay đi lên công ty anh Dũng mừng khai trương có gặp ku Khánh thủ môn rồi, hiện tại có Phú, Sáng, Vũ, Tuấn, anh Dũng, Đức và Khánh tham gia trận này, cũng như đá giải luôn.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline xuan duc

 • *
 • Youngster
 • Posts: 30
 • Joined: Apr 2012
 • Thanked: 2
 • Thanks: 16
 • Gender: Male
« Reply #216 on: May 13, 2013, 12:28 PM »
Logged
Con` anh Dung~ B,anh Tri',anh Quoc Hieu' nua~ chi Phuong oi!

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #217 on: May 13, 2013, 09:08 PM »
Logged
3 anh này có biết đá bóng đâu
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #218 on: May 13, 2013, 09:09 PM »
Logged
Con` anh Dung~ B,anh Tri',anh Quoc Hieu' nua~ chi Phuong oi!

Dũng B bị biệt phái nằm vùng ngoài Hà Nội chưa về em ơi, Quốc Hiếu mới bắn laze mắt - nó chỉ tham gia làm trọng tài cho giải đấu thôi, Trí thì thuộc đội chân dài cổ vũ rồi  :juve3:
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Hadned

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 128
 • Joined: Jun 2010
 • Thanked: 46
 • Thanks: 18
 • Gender: Male
« Reply #219 on: May 15, 2013, 10:33 PM »
Logged
Chị P đang nói khích em đấy à  ;))
Đội bóng này không thể và sẽ không bị khuất phục.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.