Subject Started by Replies Views Last post
akazzurri 9 2,358 Last post December 25, 2023, 10:16 AM
by akazzurri
akazzurri 8 1,190 Last post December 25, 2023, 10:15 AM
by akazzurri
SATHUKHONGVOTINH 30 8,205 Last post August 08, 2013, 01:00 PM
by Duong Qua
basana 32 112,106 Last post January 04, 2013, 12:03 AM
by Exit
juverofan 118 21,423 Last post December 19, 2012, 12:15 PM
by Exit
akazzurri 1 1,063 Last post September 19, 2012, 07:10 AM
by akazzurri
akazzurri 3 2,023 Last post May 18, 2012, 04:07 PM
by The_Lover
Pavelvnr 65 14,200 Last post April 23, 2011, 06:49 PM
by Cold Blood
juverofan 31 5,418 Last post April 02, 2011, 10:40 PM
by JUVE-KING
akazzurri 4 1,666 Last post March 01, 2011, 08:13 AM
by Duong Qua
juverofan 11 5,127 Last post February 28, 2011, 06:00 PM
by wiehung
Duong Qua 42 5,790 Last post December 03, 2010, 04:29 PM
by Duong Qua
justinforever 12 3,110 Last post November 19, 2010, 10:29 AM
by akazzurri
Album Juventus « 1 2 3 ... 11 »

Exit 209 38,866 Last post July 09, 2009, 08:19 AM
by juverofan
luunhat 36 5,766 Last post June 13, 2008, 10:21 PM
by luunhat
souslevent 4 1,142 Last post December 25, 2023, 10:10 AM
by akazzurri
souslevent 3 2,689 Last post October 28, 2014, 11:47 PM
by souslevent
Serie A 2013 - 2014: High-light


xem lại và download

Pavelvnr 7 2,909 Last post March 27, 2014, 03:01 PM
by madkiller
Full Video Chung kết C1 1995-1996 Juventus - AJax Amsterdam


Chiếc cúp C1 thứ 2 trong lịch sử bà đầm già thành Turin của chúng ta

Mer_mountain 17 2,700 Last post November 14, 2013, 02:47 PM
by juverofan
madkiller_2008 1 694 Last post June 29, 2013, 04:25 PM
by Trần Hoài Thuận
madkiller_2008 4 980 Last post May 12, 2013, 08:04 PM
by nguoi bao ve
Project: Đường tới Scudetto 31


Cần mọi người viết bài cùng để sớm hoàn thiện.

Alessandro 12 1,107 Last post May 08, 2013, 08:40 PM
by Pavelvnr
Du đấu mùa hè 2013


Real Madrid trên đất Mỹ

Pavelvnr 4 651 Last post April 21, 2013, 10:49 PM
by canislupus_vt
Pavelvnr 2 543 Last post April 17, 2013, 11:44 AM
by akazzurri
akazzurri 2 633 Last post April 11, 2013, 10:13 PM
by Pavelvnr
Duong Qua 0 643 Last post April 01, 2013, 02:22 PM
by Duong Qua
Duong Qua 1 670 Last post March 18, 2013, 11:12 AM
by Ngô Đông Tuấn
Duong Qua 0 542 Last post March 11, 2013, 07:48 PM
by Duong Qua
Duong Qua 0 679 Last post March 02, 2013, 09:50 AM
by Duong Qua
Duong Qua 0 610 Last post March 02, 2013, 09:49 AM
by Duong Qua
madkiller_2008 0 441 Last post February 24, 2013, 03:08 PM
by madkiller_2008
Pintu 0 566 Last post February 13, 2013, 12:47 PM
by Pintu
akazzurri 0 557 Last post February 03, 2013, 11:01 AM
by akazzurri
akazzurri 1 544 Last post January 30, 2013, 09:09 AM
by akazzurri
akazzurri 0 387 Last post January 26, 2013, 09:07 AM
by akazzurri
akazzurri 2 579 Last post January 23, 2013, 08:15 AM
by akazzurri
akazzurri 2 605 Last post January 21, 2013, 02:03 PM
by akazzurri
akazzurri 0 482 Last post January 13, 2013, 08:27 AM
by akazzurri
akazzurri 6 568 Last post January 11, 2013, 08:56 PM
by akazzurri
Mr_KOP 2 348 Last post January 08, 2013, 11:58 PM
by Mr_KOP
akazzurri 2 579 Last post January 07, 2013, 08:03 AM
by akazzurri
akazzurri 20 1,275 Last post January 06, 2013, 06:03 PM
by akazzurri
madkiller_2008 20 1,151 Last post December 27, 2012, 08:21 PM
by madkiller_2008
akazzurri 3 471 Last post December 22, 2012, 02:43 PM
by Duong Qua
akazzurri 6 544 Last post December 20, 2012, 03:38 AM
by thienlai
akazzurri 3 372 Last post December 19, 2012, 11:00 PM
by Già Lụ Khụ
akazzurri 1 526 Last post December 10, 2012, 08:39 AM
by akazzurri
akazzurri 12 787 Last post December 08, 2012, 11:33 PM
by neogeo
akazzurri 3 442 Last post December 08, 2012, 03:50 PM
by thienlai
akazzurri 6 586 Last post December 05, 2012, 12:23 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 2 446 Last post November 27, 2012, 12:01 PM
by Duong Qua
akazzurri 1 584 Last post November 18, 2012, 12:50 AM
by akazzurri
akazzurri 2 563 Last post November 11, 2012, 09:19 AM
by akazzurri
akazzurri 2 584 Last post November 08, 2012, 04:42 AM
by akazzurri
akazzurri 2 420 Last post November 04, 2012, 10:23 PM
by akazzurri
akazzurri 2 577 Last post November 01, 2012, 11:59 AM
by akazzurri
akazzurri 4 737 Last post October 28, 2012, 08:32 PM
by akazzurri
akazzurri 0 440 Last post October 24, 2012, 04:13 AM
by akazzurri
akazzurri 0 459 Last post October 20, 2012, 11:54 PM
by akazzurri
Hall of fame - I grandi Capitani


Những người đội trưởng vĩ đại

madkiller_2008 3 499 Last post October 11, 2012, 04:16 PM
by souslevent
akazzurri 3 846 Last post October 10, 2012, 02:03 PM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 4 619 Last post October 06, 2012, 06:20 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 6 1,231 Last post October 03, 2012, 04:15 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 18 1,663 Last post October 03, 2012, 12:07 AM
by Bz
akazzurri 3 902 Last post September 27, 2012, 08:03 AM
by akazzurri
akazzurri 2 835 Last post September 23, 2012, 09:15 AM
by akazzurri
akazzurri 3 996 Last post September 20, 2012, 10:47 AM
by akazzurri
akazzurri 2 1,064 Last post September 03, 2012, 09:11 AM
by n2hhiep
Ngô Đông Tuấn 0 651 Last post August 21, 2012, 09:51 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 2 961 Last post August 12, 2012, 08:01 AM
by akazzurri
akazzurri 5 1,067 Last post July 23, 2012, 06:44 PM
by thienlai
Duong Qua 23 3,814 Last post July 18, 2012, 03:58 PM
by Salvatore
Coppa Italia 2011-2012: Video Clips & Pictutes « 1 2 »


Giaccherini, Marchisio

akazzurri 22 3,031 Last post May 21, 2012, 02:43 PM
by mazzut
Già Lụ Khụ 10 2,171 Last post May 19, 2012, 09:45 AM
by Pintu
akazzurri 232 21,547 Last post May 15, 2012, 09:35 PM
by Nguyen Hai Long
akazzurri 16 2,908 Last post April 27, 2012, 08:22 PM
by phanliem
juverofan 1 729 Last post February 24, 2012, 03:42 PM
by juverofan
Mr_KOP 20 2,740 Last post October 30, 2011, 09:20 PM
by Nguyen Hai Long
souslevent 36 4,283 Last post August 18, 2011, 04:43 PM
by souslevent
souslevent 67 7,277 Last post August 03, 2011, 06:23 PM
by dinozoff1991
Mr_KOP 83 7,916 Last post July 29, 2011, 10:17 AM
by Nguyen Hai Long
Duong Qua 101 11,556 Last post June 02, 2011, 06:29 PM
by akazzurri
Duong Qua 264 24,055 Last post May 16, 2011, 09:04 AM
by akazzurri
juverofan 10 1,285 Last post March 26, 2011, 01:40 AM
by Mr_KOP
akazzurri 3 1,314 Last post January 28, 2011, 05:00 AM
by akazzurri
Mr_KOP 7 1,060 Last post January 23, 2011, 10:07 AM
by akazzurri
Duong Qua 12 1,940 Last post December 18, 2010, 06:36 AM
by akazzurri
akazzurri 20 2,413 Last post November 23, 2010, 07:58 PM
by souslevent
Calciopoli 2 « 1 2 »

souslevent 20 2,233 Last post November 17, 2010, 04:56 PM
by souslevent
Duong Qua 49 5,043 Last post October 02, 2010, 06:44 AM
by akazzurri
thienlai 1 1,002 Last post September 28, 2010, 08:29 AM
by akazzurri
Mr_KOP 116 10,525 Last post August 26, 2010, 10:55 PM
by hoangtu_turin92
juverofan 16 1,518 Last post August 25, 2010, 05:40 PM
by vuan1995
Duong Qua 13 2,093 Last post August 24, 2010, 01:56 PM
by souslevent
souslevent 142 15,403 Last post July 29, 2010, 10:35 AM
by madkiller_2008
souslevent 55 7,685 Last post May 28, 2010, 11:26 AM
by Juventa
juverofan 43 9,642 Last post May 18, 2010, 08:01 AM
by Duong Qua
souslevent 15 3,945 Last post March 12, 2010, 08:35 AM
by juverofan
juverofan 32 4,948 Last post November 28, 2009, 01:15 AM
by Mr_KOP
souslevent 9 2,979 Last post November 03, 2009, 03:24 PM
by péAn_Juve
souslevent 3 1,021 Last post September 07, 2009, 01:44 PM
by mhalex
ALEX-DEL-PIERO 72 13,043 Last post August 15, 2009, 03:17 AM
by souslevent
juverofan 33 15,360 Last post June 15, 2009, 11:01 AM
by Pintu
Mrs Turin 6 6,080 Last post January 08, 2009, 10:34 AM
by juverofan
juverofan 7 6,539 Last post November 06, 2008, 12:37 PM
by luunhat
juverofan 4 1,273 Last post August 19, 2008, 07:18 PM
by juveinheart
Mrs Turin 0 1,163 Last post July 30, 2008, 09:41 AM
by Mrs Turin
Mrs Turin 2 3,437 Last post June 24, 2008, 09:33 PM
by Mrs Turin
luunhat 91 28,640 Last post May 18, 2008, 02:36 AM
by majesty
luunhat 0 814 Last post August 18, 2007, 04:51 AM
by luunhat
tidus_juve 5 3,196 Last post August 12, 2007, 10:34 PM
by SATHUKHONGVOTINH
juverofan 106 30,752 Last post July 19, 2007, 01:29 PM
by SATHUKHONGVOTINH
juverofan 0 894 Last post January 07, 2007, 11:27 AM
by juverofan
juverofan 0 1,006 Last post October 21, 2006, 11:25 PM
by juverofan
SATHUKHONGVOTINH 3 1,650 Last post September 06, 2006, 03:33 PM
by Exit
Ibrahimovic 31 5,214 Last post April 10, 2006, 12:22 PM
by Pavelvnr

0 Members and 3 Guests are viewing this board.

 

Normal Topic
Hot Topic (More than 15 replies)
Very Hot Topic (More than 25 replies)

Locked Topic
Sticky Topic
Poll