Author Topic: Đăng ký nhận giải thưởng game Fantasy Serie A  (Read 1524 times)

Description: Không đăng ký thì hoi nha

Offline PhamToan084

 • *
 • Youngster
 • Posts: 9
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 1
« Reply #20 on: August 17, 2015, 11:27 AM »
Logged
Nick diễn đàn: PhamToan084
- Nick facebook: Pham Duc Toan
- Team tham gia: PhamToan084
- Manager huấn luyện team: Pham Duc Toan
- Số điện thoại nhận tin nhắn: O96154084
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Mobifone.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline ales

 • *
 • Juventini
 • Posts: 940
 • Joined: Oct 2009
 • Thanked: 28
 • Thanks: 17
« Reply #21 on: August 17, 2015, 09:16 PM »
Logged
Nick diễn đàn: Ales
- Nick facebook: Tiến Trần
- Team tham gia: Pintu FC
- Manager huấn luyện team: Ales
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0973211xxx
- Mạng đăng ký nhận thẻ: viettel
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline whiteeyes

 • *
 • Juventini
 • Posts: 237
 • Joined: Apr 2006
 • Thanked: 1
 • Thanks: 2
« Reply #22 on: August 21, 2015, 01:12 PM »
Logged
- Nick diễn đàn: whiteeyes
- Nick facebook: Nguyễn Thị Linh
- Team tham gia: Chie
- Manager huấn luyện team: whiteeyes
- Số điện thoại nhận tin nhắn: xxxxxxxxxx
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Em chơi cho vui thôi :'(
........2-12-2006......
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline badzas

 • *
 • Youngster
 • Posts: 1
 • Joined: Sep 2013
 • Thanked: 0
 • Thanks: 1
 • Gender: Male
« Reply #23 on: August 22, 2015, 10:29 AM »
Logged

- Nick diễn đàn: badzas
- Nick facebook: Nguyen Duy Thai
- Team tham gia: JVSG
- Manager huấn luyện team: badzas
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 09383182xx
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Mobifone.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline novembre

 • *
 • Juventini
 • Posts: 505
 • Joined: Jan 2011
 • Thanked: 57
 • Thanks: 9
 • Gender: Male
« Reply #24 on: August 22, 2015, 10:51 AM »
Logged
- Nick diễn đàn: Novembre
- Nick facebook: Tuan Viet
- Team tham gia: Juvetuvi
- Manager huấn luyện team: Novembre
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0936 390 589
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Mobifone.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Ngô Đông Tuấn

 • *
 • Juventini
 • Posts: 642
 • Joined: Feb 2010
 • Thanked: 2
 • Thanks: 16
 • Gender: Male
 • JuvetinoWu
« Reply #25 on: August 22, 2015, 02:12 PM »
Logged
- Nick diễn đàn: Ngô Đông Tuấn
- Nick facebook: Juvetino Wu
- Team tham gia: Juvetino1212
- Manager huấn luyện team: JuvetinoWu
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0902551287
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Mobifone.
JuvetinoWu
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline jayhalley

 • *
 • Youngster
 • Posts: 12
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 1
 • Thanks: 1
 • Gender: Male
« Reply #26 on: August 22, 2015, 03:19 PM »
Logged
Nick diễn đàn: Jayhalley
- Nick facebook: Giang Vũ Hoàng Trần
- Team tham gia: KeithFery
- Manager huấn luyện team: KeithFery
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0906829190
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Mobifone.
« Last Edit: August 22, 2015, 03:21 PM by jayhalley »
I'M A PERSON OF JUVE!!!
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Dkv

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,994
 • Joined: Apr 2010
 • Thanked: 36
 • Thanks: 240
« Reply #27 on: August 22, 2015, 05:22 PM »
Logged
Cứ đăng ký, cho hấp dẫn, có giải tính sau.

Nick diễn đàn: dkv
- Nick facebook: Le Dinh
- Team tham gia: hoho
- Manager huấn luyện team: dkv
- Số điện thoại nhận tin nhắn:
- Mạng đăng ký nhận thẻ:
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Fabio

 • *
 • Youngster
 • Posts: 9
 • Joined: Apr 2010
 • Thanked: 0
 • Thanks: 3
« Reply #28 on: August 22, 2015, 07:09 PM »
Logged
- Nick diễn đàn: fabio_bello_it
- Nick facebook: Dũng Phạm
- Team tham gia: Chinsu
- Manager huấn luyện team: Fabio Pham
- Số điện thoại nhận tin nhắn: O9181433xx
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Mạng gì cũng quý.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline azzurra1412

 • *
 • Juventini
 • Posts: 453
 • Joined: Dec 2008
 • Thanked: 8
 • Thanks: 19
 • Gender: Male
« Reply #29 on: August 25, 2015, 08:30 AM »
Logged
Nick diễn đàn: azzurra1412
- Nick facebook: Nguyen Gia Dung
- Team tham gia: forzamito
- Manager huấn luyện team: forzamito
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0962141284
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Viettel
anh yêu em, mãi...
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline MinhHai

 • *
 • Youngster
 • Posts: 1
 • Joined: Aug 2015
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
 • Gender: Male
« Reply #30 on: August 25, 2015, 09:15 AM »
Logged
- Nick diễn đàn: Minh Hai
- Nick facebook: Hải Nguyễn
- Team tham gia: Hai Juve
- Manager huấn luyện team: haịjuve
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0943670076
- Mạng đăng ký nhận thẻ: viettel
« Last Edit: September 13, 2015, 05:05 PM by akazzurri »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline ttthanhnhan

 • *
 • Promising Youngster
 • Posts: 92
 • Joined: Aug 2010
 • Thanked: 2
 • Thanks: 2
« Reply #31 on: August 25, 2015, 02:14 PM »
Logged
Nick diễn đàn: ttthanhnhan
- Nick facebook: Trantrungnghiathanh
- Team tham gia: Juve-old
- Manager huấn luyện team: tran thanh
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0919313139
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Mobifone hoặc vinaphone.

Offline Anh Andrey

 • *
 • Youngster
 • Posts: 5
 • Joined: Apr 2013
 • Thanked: 0
 • Thanks: 3
 • Gender: Male
« Reply #32 on: September 10, 2015, 11:44 AM »
Logged
 Nick diễn đàn: Anh Andrey
- Nick facebook: Quốc Anh
- Team tham gia: Vivono
- Manager huấn luyện team: AnhAndrey
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0971540748
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Viettel
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline ngoclong242

 • *
 • Youngster
 • Posts: 2
 • Joined: Nov 2012
 • Thanked: 0
 • Thanks: 1
 • Gender: Male
« Reply #33 on: September 11, 2015, 01:09 PM »
Logged
 Nick diễn đàn: ngoclong242
- Nick facebook: Đặng Ngọc Long
- Team tham gia: Turin FC
- Manager huấn luyện team: NgocLong
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0974077778
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Viettel
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline banmuondidau

 • *
 • Youngster
 • Posts: 2
 • Joined: Aug 2013
 • Thanked: 2
 • Thanks: 1
 • Gender: Male
« Reply #34 on: September 17, 2015, 07:53 AM »
Logged
- Nick diễn đàn: banmuondidau
- Nick facebook: Nguyễn Hoàng Huy
- Team tham gia: DrHuy
- Manager huấn luyện team: Huy
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0932060911
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Mobifone.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Dr_JuveT

 • *
 • Youngster
 • Posts: 1
 • Joined: Jan 2013
 • Thanked: 0
 • Thanks: 1
 • Gender: Male
« Reply #35 on: September 26, 2015, 10:41 AM »
Logged
Nick diễn đàn: Dr_JuveT
- Nick facebook: Tú Nguyễn
- Team tham gia: Juveplus
- Manager huấn luyện team: SuperJuve
- Số điện thoại nhận tin nhắn: 0907374119
- Mạng đăng ký nhận thẻ: Mobifone.
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.