Subject Started by Replies Views Last post
Thông báo - Thắc mắc - Giải đáp « 1 2 3 4 »


Nơi thông báo và trả lời thắc mắc của mọi người

Mộ_Vân 60 20,830 Last post August 26, 2012, 12:53 AM
by souslevent
souslevent 2 2,606 Last post September 03, 2015, 11:28 AM
by Duong Qua
souslevent 11 3,028 Last post September 03, 2015, 01:43 AM
by madkiller
souslevent 0 2,271 Last post August 21, 2015, 04:18 PM
by souslevent
madkiller_2008 2 2,395 Last post July 24, 2015, 07:58 AM
by Duong Qua
hakumi 2 2,402 Last post July 19, 2015, 04:22 PM
by BellaRanfo
madkiller_2008 2 2,419 Last post July 07, 2015, 11:49 AM
by Minhak
souslevent 0 2,306 Last post June 29, 2015, 04:27 PM
by souslevent
souslevent 7 2,939 Last post June 27, 2015, 11:00 PM
by thienlai
souslevent 2 1,070 Last post June 15, 2015, 01:11 AM
by hakumi
souslevent 3 892 Last post June 11, 2015, 11:34 PM
by souslevent
souslevent 1 1,201 Last post June 04, 2015, 09:51 PM
by blakes
souslevent 1 1,416 Last post May 27, 2015, 10:06 AM
by Minhak
souslevent 1 1,573 Last post May 22, 2015, 08:40 PM
by akazzurri
souslevent 4 1,805 Last post May 19, 2015, 01:01 PM
by blakes
souslevent 1 1,257 Last post May 17, 2015, 09:19 PM
by rafael-nadal
souslevent 2 1,410 Last post May 16, 2015, 09:33 AM
by gigibuffon1508
souslevent 29 2,300 Last post May 15, 2015, 01:57 PM
by Dkv
souslevent 9 1,588 Last post May 12, 2015, 07:35 PM
by 1504
souslevent 4 1,057 Last post May 12, 2015, 06:55 PM
by souslevent
souslevent 4 658 Last post May 06, 2015, 01:33 AM
by blakes
souslevent 5 796 Last post April 22, 2015, 06:43 PM
by Jack Atlas
souslevent 2 739 Last post April 21, 2015, 11:53 PM
by blakes
souslevent 0 506 Last post April 18, 2015, 04:00 AM
by souslevent
souslevent 6 764 Last post April 16, 2015, 11:23 PM
by blakes
souslevent 2 623 Last post April 05, 2015, 04:06 AM
by madkiller_2008
souslevent 2 511 Last post April 01, 2015, 11:22 AM
by Duong Qua
souslevent 1 454 Last post March 31, 2015, 09:52 AM
by Minhak
Thiết Mộc Chân 25 1,642 Last post March 26, 2015, 10:49 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 1 504 Last post March 24, 2015, 09:21 PM
by akazzurri
souslevent 2 629 Last post March 20, 2015, 06:23 PM
by Ngô Đông Tuấn
Thiết Mộc Chân 0 474 Last post March 16, 2015, 06:14 PM
by Thiết Mộc Chân
Thiết Mộc Chân 0 481 Last post March 10, 2015, 12:12 AM
by Thiết Mộc Chân
Thiết Mộc Chân 0 438 Last post March 08, 2015, 12:51 AM
by Thiết Mộc Chân
vuan1995 0 459 Last post March 07, 2015, 10:55 PM
by vuan1995
souslevent 3 534 Last post March 04, 2015, 10:50 AM
by thienlai
souslevent 3 579 Last post February 26, 2015, 09:55 AM
by rafael-nadal
souslevent 2 506 Last post February 25, 2015, 02:47 AM
by macthanhcong
souslevent 2 849 Last post February 08, 2015, 09:21 AM
by Ngô Đông Tuấn
Thiết Mộc Chân 1 795 Last post February 02, 2015, 09:54 PM
by akazzurri
Thiết Mộc Chân 0 871 Last post January 25, 2015, 11:21 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 5 993 Last post January 20, 2015, 10:14 AM
by Minhak
Thiết Mộc Chân 5 1,031 Last post January 18, 2015, 04:16 PM
by The_Lover
souslevent 3 959 Last post January 15, 2015, 11:04 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 3 968 Last post January 12, 2015, 04:04 PM
by souslevent
souslevent 5 1,017 Last post January 06, 2015, 03:38 PM
by madkiller_2008
souslevent 1 626 Last post January 06, 2015, 02:27 PM
by Eazy-E
souslevent 6 909 Last post December 31, 2014, 10:51 AM
by madkiller_2008
souslevent 5 866 Last post December 23, 2014, 11:19 AM
by SuperFan07
madkiller_2008 4 994 Last post December 23, 2014, 11:10 AM
by SuperFan07
souslevent 5 793 Last post December 18, 2014, 04:08 PM
by Minhak
souslevent 5 779 Last post December 17, 2014, 11:45 PM
by thienlai
souslevent 9 967 Last post December 13, 2014, 11:53 PM
by thienlai
souslevent 9 1,510 Last post December 11, 2014, 02:43 PM
by Eazy-E
Thiết Mộc Chân 1 603 Last post December 01, 2014, 09:58 AM
by Minhak
souslevent 4 720 Last post November 25, 2014, 09:36 PM
by akazzurri
souslevent 8 933 Last post November 21, 2014, 02:45 PM
by Thiết Mộc Chân
Thiết Mộc Chân 4 646 Last post November 11, 2014, 10:21 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 1 542 Last post November 10, 2014, 10:50 PM
by madkiller_2008
souslevent 1 605 Last post November 10, 2014, 07:53 PM
by The_Lover
souslevent 6 1,007 Last post November 10, 2014, 07:18 PM
by The_Lover
souslevent 5 750 Last post November 10, 2014, 10:43 AM
by thienlai
souslevent 48 2,427 Last post November 09, 2014, 01:45 PM
by Ngô Đông Tuấn
Thiết Mộc Chân 0 542 Last post November 07, 2014, 09:14 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 3 654 Last post November 04, 2014, 10:53 AM
by SuperFan07
souslevent 7 754 Last post November 02, 2014, 01:58 AM
by thienlai
Thiết Mộc Chân 2 655 Last post October 31, 2014, 03:23 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 26 1,469 Last post October 30, 2014, 09:42 PM
by Eazy-E
souslevent 0 447 Last post October 29, 2014, 05:00 PM
by souslevent
souslevent 8 608 Last post October 28, 2014, 01:31 PM
by SuperFan07
Thiết Mộc Chân 1 397 Last post October 28, 2014, 12:59 PM
by blakes
souslevent 4 546 Last post October 27, 2014, 10:26 PM
by souslevent
souslevent 15 921 Last post October 27, 2014, 06:06 PM
by juveforever
souslevent 3 482 Last post October 25, 2014, 11:15 AM
by thienlai
souslevent 24 1,088 Last post October 24, 2014, 02:10 PM
by juveforever
souslevent 4 511 Last post October 23, 2014, 02:47 PM
by The_Lover
souslevent 3 509 Last post October 20, 2014, 02:12 PM
by juveforever
souslevent 2 592 Last post October 18, 2014, 04:24 AM
by souslevent
souslevent 10 835 Last post October 17, 2014, 04:29 PM
by Minhak
souslevent 4 491 Last post October 16, 2014, 09:07 AM
by thienlai
souslevent 4 506 Last post October 07, 2014, 09:16 AM
by thienvuong
souslevent 65 3,608 Last post October 02, 2014, 09:38 PM
by blakes
souslevent 0 556 Last post October 02, 2014, 04:30 AM
by souslevent
souslevent 2 638 Last post October 01, 2014, 11:47 PM
by Jack Atlas
souslevent 3 512 Last post October 01, 2014, 01:21 PM
by blakes
souslevent 10 1,413 Last post September 29, 2014, 05:49 PM
by thienlai
souslevent 6 838 Last post September 28, 2014, 03:45 AM
by Eazy-E
souslevent 18 1,917 Last post September 27, 2014, 12:56 AM
by Dkv
souslevent 3 617 Last post September 26, 2014, 10:53 PM
by Eazy-E
souslevent 14 1,580 Last post September 26, 2014, 02:48 AM
by juveforever
wildzebra95 4 963 Last post September 22, 2014, 12:09 PM
by thienlai
madkiller_2008 31 2,601 Last post September 18, 2014, 03:39 PM
by souslevent
Thiết Mộc Chân 19 3,190 Last post September 15, 2014, 07:44 PM
by thienlai
Thiết Mộc Chân 2 1,070 Last post September 15, 2014, 07:42 PM
by thienlai
Thiết Mộc Chân 3 1,095 Last post September 12, 2014, 08:33 PM
by juveforever
Thiết Mộc Chân 8 1,497 Last post September 08, 2014, 02:55 PM
by souslevent
juveforever 23 3,307 Last post September 03, 2014, 05:52 PM
by Ngô Đông Tuấn
souslevent 8 1,523 Last post September 03, 2014, 02:42 PM
by Duong Qua
souslevent 1 1,027 Last post September 03, 2014, 05:03 AM
by thienlai
Thiết Mộc Chân 0 978 Last post September 02, 2014, 10:48 AM
by Thiết Mộc Chân
madkiller_2008 25 2,134 Last post August 31, 2014, 01:13 AM
by phanliem
madkiller_2008 0 1,138 Last post August 23, 2014, 12:49 AM
by madkiller_2008
souslevent 0 1,561 Last post August 18, 2014, 04:25 PM
by souslevent
souslevent 1 1,192 Last post August 11, 2014, 07:10 PM
by juveforever
souslevent 2 1,956 Last post August 04, 2014, 10:26 AM
by ocluoc
souslevent 2 1,597 Last post July 31, 2014, 05:08 PM
by juveforever
souslevent 35 4,345 Last post July 28, 2014, 03:56 PM
by souslevent
madkiller_2008 5 2,694 Last post June 04, 2014, 08:29 PM
by học trò Moggi
juveforever 53 7,318 Last post May 29, 2014, 10:05 AM
by Juventini
SERIE A 2013/2014 « 1 2 »


BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN TẠI GENOA

madkiller_2008 28 5,508 Last post May 19, 2014, 09:42 AM
by Pavelvnr
madkiller_2008 41 5,537 Last post May 04, 2014, 08:52 AM
by thienvuong
madkiller_2008 6 2,220 Last post April 29, 2014, 03:10 PM
by juveforever
madkiller_2008 7 2,323 Last post April 20, 2014, 10:34 AM
by akazzurri
Đi tìm Europa League Cup « 1 2 »


vừa miếng hơn ;)

Pavelvnr 39 5,865 Last post April 16, 2014, 10:15 AM
by ocluoc
souslevent 20 3,713 Last post April 12, 2014, 09:49 AM
by thienvuong
madkiller_2008 21 3,618 Last post April 10, 2014, 11:18 AM
by Minhak
madkiller_2008 16 2,757 Last post April 04, 2014, 07:37 PM
by canislupus_vt
madkiller_2008 18 2,477 Last post March 31, 2014, 03:56 AM
by thienvuong
madkiller_2008 20 3,950 Last post March 29, 2014, 08:32 AM
by canislupus_vt
souslevent 56 6,493 Last post March 25, 2014, 10:20 PM
by Dkv
Điểm tin Juventus « 1 2 3 ... 34 »


Tin tức mới nhất về Juve

souslevent 669 76,273 Last post March 25, 2014, 06:23 PM
by madkiller_2008
madkiller_2008 5 1,878 Last post March 24, 2014, 08:09 AM
by Duong Qua
madkiller_2008 26 3,811 Last post March 19, 2014, 04:10 PM
by Minhak
madkiller_2008 13 2,190 Last post March 18, 2014, 01:17 PM
by madkiller_2008
souslevent 10 1,978 Last post March 09, 2014, 08:54 PM
by Dkv
Pavelvnr 63 9,745 Last post March 07, 2014, 10:42 AM
by Pachenka
Primavera và các cầu thủ trẻ « 1 2 3 ... 9 »


Theo chân những cầu thủ nhỏ của chúng ta

souslevent 166 29,245 Last post March 03, 2014, 04:09 PM
by Pachenka
Duong Qua 33 4,201 Last post March 03, 2014, 10:56 AM
by alex_arsenal
Pavelvnr 51 9,089 Last post March 01, 2014, 10:26 AM
by Pachenka
madkiller_2008 33 3,884 Last post February 28, 2014, 11:21 AM
by sieumathanthanh
madkiller_2008 26 3,629 Last post February 13, 2014, 11:18 AM
by madkiller_2008
tamthientai 5 1,398 Last post February 04, 2014, 11:07 AM
by Minhak
madkiller_2008 22 2,192 Last post January 27, 2014, 05:10 PM
by souslevent
madkiller_2008 18 1,720 Last post January 26, 2014, 07:29 AM
by The_Lover
madkiller_2008 12 1,250 Last post January 21, 2014, 08:53 AM
by Duong Qua
madkiller_2008 0 506 Last post January 18, 2014, 04:20 PM
by madkiller_2008
madkiller_2008 52 3,501 Last post January 16, 2014, 07:10 PM
by Nguyen Hai Long
madkiller_2008 43 3,153 Last post January 08, 2014, 05:39 PM
by Minhak
madkiller_2008 15 1,321 Last post December 22, 2013, 11:14 PM
by akazzurri
madkiller_2008 19 1,985 Last post December 19, 2013, 09:38 AM
by madkiller_2008
madkiller_2008 31 2,591 Last post December 17, 2013, 10:32 AM
by Minhak
madkiller_2008 138 7,769 Last post December 16, 2013, 05:38 PM
by souslevent
juveforever 11 1,194 Last post December 14, 2013, 04:24 PM
by Dkv
souslevent 1 695 Last post December 13, 2013, 05:08 PM
by juveforever
madkiller_2008 6 1,093 Last post December 09, 2013, 08:37 AM
by madkiller_2008
souslevent 34 3,152 Last post December 07, 2013, 08:26 PM
by sieumathanthanh
juveforever 190 10,247 Last post December 05, 2013, 10:13 AM
by Minhak
madkiller_2008 2 695 Last post December 04, 2013, 04:32 PM
by novembre
madkiller_2008 0 509 Last post December 03, 2013, 07:25 PM
by madkiller_2008
souslevent 84 5,113 Last post December 03, 2013, 03:29 PM
by tuzidane

0 Members and 40 Guests are viewing this board.

 

Normal Topic
Hot Topic (More than 15 replies)
Very Hot Topic (More than 25 replies)

Locked Topic
Sticky Topic
Poll