Subject Started by Replies Views Last post
Thông báo - Thắc mắc - Giải đáp « 1 2 3 4 »


Nơi thông báo và trả lời thắc mắc của mọi người

Mộ_Vân 60 21,747 Last post August 26, 2012, 12:53 AM
by souslevent
souslevent 2 3,763 Last post September 03, 2015, 11:28 AM
by Duong Qua
souslevent 11 3,386 Last post September 03, 2015, 01:43 AM
by madkiller
souslevent 0 2,453 Last post August 21, 2015, 04:18 PM
by souslevent
madkiller_2008 2 2,600 Last post July 24, 2015, 07:58 AM
by Duong Qua
hakumi 2 2,588 Last post July 19, 2015, 04:22 PM
by BellaRanfo
madkiller_2008 2 2,617 Last post July 07, 2015, 11:49 AM
by Minhak
souslevent 0 2,477 Last post June 29, 2015, 04:27 PM
by souslevent
souslevent 7 3,133 Last post June 27, 2015, 11:00 PM
by thienlai
souslevent 2 1,207 Last post June 15, 2015, 01:11 AM
by hakumi
souslevent 3 1,041 Last post June 11, 2015, 11:34 PM
by souslevent
souslevent 1 1,357 Last post June 04, 2015, 09:51 PM
by blakes
souslevent 1 1,579 Last post May 27, 2015, 10:06 AM
by Minhak
souslevent 1 1,728 Last post May 22, 2015, 08:40 PM
by akazzurri
souslevent 4 2,032 Last post May 19, 2015, 01:01 PM
by blakes
souslevent 1 1,422 Last post May 17, 2015, 09:19 PM
by rafael-nadal
souslevent 2 1,598 Last post May 16, 2015, 09:33 AM
by gigibuffon1508
souslevent 29 2,711 Last post May 15, 2015, 01:57 PM
by Dkv
souslevent 9 1,856 Last post May 12, 2015, 07:35 PM
by 1504
souslevent 4 1,250 Last post May 12, 2015, 06:55 PM
by souslevent
souslevent 4 865 Last post May 06, 2015, 01:33 AM
by blakes
souslevent 5 985 Last post April 22, 2015, 06:43 PM
by Jack Atlas
souslevent 2 926 Last post April 21, 2015, 11:53 PM
by blakes
souslevent 0 654 Last post April 18, 2015, 04:00 AM
by souslevent
souslevent 6 961 Last post April 16, 2015, 11:23 PM
by blakes
souslevent 2 776 Last post April 05, 2015, 04:06 AM
by madkiller_2008
souslevent 2 676 Last post April 01, 2015, 11:22 AM
by Duong Qua
souslevent 1 577 Last post March 31, 2015, 09:52 AM
by Minhak
Thiết Mộc Chân 25 1,995 Last post March 26, 2015, 10:49 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 1 623 Last post March 24, 2015, 09:21 PM
by akazzurri
souslevent 2 751 Last post March 20, 2015, 06:23 PM
by Ngô Đông Tuấn
Thiết Mộc Chân 0 607 Last post March 16, 2015, 06:14 PM
by Thiết Mộc Chân
Thiết Mộc Chân 0 609 Last post March 10, 2015, 12:12 AM
by Thiết Mộc Chân
Thiết Mộc Chân 0 566 Last post March 08, 2015, 12:51 AM
by Thiết Mộc Chân
vuan1995 0 600 Last post March 07, 2015, 10:55 PM
by vuan1995
souslevent 3 708 Last post March 04, 2015, 10:50 AM
by thienlai
souslevent 3 720 Last post February 26, 2015, 09:55 AM
by rafael-nadal
souslevent 2 638 Last post February 25, 2015, 02:47 AM
by macthanhcong
souslevent 2 995 Last post February 08, 2015, 09:21 AM
by Ngô Đông Tuấn
Thiết Mộc Chân 1 932 Last post February 02, 2015, 09:54 PM
by akazzurri
Thiết Mộc Chân 0 997 Last post January 25, 2015, 11:21 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 5 1,186 Last post January 20, 2015, 10:14 AM
by Minhak
Thiết Mộc Chân 5 1,202 Last post January 18, 2015, 04:16 PM
by The_Lover
souslevent 3 1,110 Last post January 15, 2015, 11:04 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 3 1,117 Last post January 12, 2015, 04:04 PM
by souslevent
souslevent 5 1,165 Last post January 06, 2015, 03:38 PM
by madkiller_2008
souslevent 1 779 Last post January 06, 2015, 02:27 PM
by Eazy-E
souslevent 6 1,066 Last post December 31, 2014, 10:51 AM
by madkiller_2008
souslevent 5 1,012 Last post December 23, 2014, 11:19 AM
by SuperFan07
madkiller_2008 4 1,120 Last post December 23, 2014, 11:10 AM
by SuperFan07
souslevent 5 940 Last post December 18, 2014, 04:08 PM
by Minhak
souslevent 5 943 Last post December 17, 2014, 11:45 PM
by thienlai
souslevent 9 1,156 Last post December 13, 2014, 11:53 PM
by thienlai
souslevent 9 1,680 Last post December 11, 2014, 02:43 PM
by Eazy-E
Thiết Mộc Chân 1 727 Last post December 01, 2014, 09:58 AM
by Minhak
souslevent 4 892 Last post November 25, 2014, 09:36 PM
by akazzurri
souslevent 8 1,135 Last post November 21, 2014, 02:45 PM
by Thiết Mộc Chân
Thiết Mộc Chân 4 824 Last post November 11, 2014, 10:21 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 1 687 Last post November 10, 2014, 10:50 PM
by madkiller_2008
souslevent 1 756 Last post November 10, 2014, 07:53 PM
by The_Lover
souslevent 6 1,158 Last post November 10, 2014, 07:18 PM
by The_Lover
souslevent 5 907 Last post November 10, 2014, 10:43 AM
by thienlai
souslevent 48 3,154 Last post November 09, 2014, 01:45 PM
by Ngô Đông Tuấn
Thiết Mộc Chân 0 679 Last post November 07, 2014, 09:14 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 3 829 Last post November 04, 2014, 10:53 AM
by SuperFan07
souslevent 7 900 Last post November 02, 2014, 01:58 AM
by thienlai
Thiết Mộc Chân 2 795 Last post October 31, 2014, 03:23 PM
by Thiết Mộc Chân
souslevent 26 1,796 Last post October 30, 2014, 09:42 PM
by Eazy-E
souslevent 0 592 Last post October 29, 2014, 05:00 PM
by souslevent
souslevent 8 795 Last post October 28, 2014, 01:31 PM
by SuperFan07
Thiết Mộc Chân 1 534 Last post October 28, 2014, 12:59 PM
by blakes
souslevent 4 716 Last post October 27, 2014, 10:26 PM
by souslevent
souslevent 15 1,112 Last post October 27, 2014, 06:06 PM
by juveforever
souslevent 3 640 Last post October 25, 2014, 11:15 AM
by thienlai
souslevent 24 1,371 Last post October 24, 2014, 02:10 PM
by juveforever
souslevent 4 652 Last post October 23, 2014, 02:47 PM
by The_Lover
souslevent 3 663 Last post October 20, 2014, 02:12 PM
by juveforever
souslevent 2 744 Last post October 18, 2014, 04:24 AM
by souslevent
souslevent 10 1,019 Last post October 17, 2014, 04:29 PM
by Minhak
souslevent 4 650 Last post October 16, 2014, 09:07 AM
by thienlai
souslevent 4 680 Last post October 07, 2014, 09:16 AM
by thienvuong
souslevent 65 4,424 Last post October 02, 2014, 09:38 PM
by blakes
souslevent 0 702 Last post October 02, 2014, 04:30 AM
by souslevent
souslevent 2 782 Last post October 01, 2014, 11:47 PM
by Jack Atlas
souslevent 3 655 Last post October 01, 2014, 01:21 PM
by blakes
souslevent 10 1,583 Last post September 29, 2014, 05:49 PM
by thienlai
souslevent 6 1,042 Last post September 28, 2014, 03:45 AM
by Eazy-E
souslevent 18 2,112 Last post September 27, 2014, 12:56 AM
by Dkv
souslevent 3 748 Last post September 26, 2014, 10:53 PM
by Eazy-E
souslevent 14 1,770 Last post September 26, 2014, 02:48 AM
by juveforever
wildzebra95 4 1,137 Last post September 22, 2014, 12:09 PM
by thienlai
madkiller_2008 31 3,004 Last post September 18, 2014, 03:39 PM
by souslevent
Thiết Mộc Chân 19 3,463 Last post September 15, 2014, 07:44 PM
by thienlai
Thiết Mộc Chân 2 1,181 Last post September 15, 2014, 07:42 PM
by thienlai
Thiết Mộc Chân 3 1,208 Last post September 12, 2014, 08:33 PM
by juveforever
Thiết Mộc Chân 8 1,676 Last post September 08, 2014, 02:55 PM
by souslevent
juveforever 23 3,673 Last post September 03, 2014, 05:52 PM
by Ngô Đông Tuấn
souslevent 8 1,683 Last post September 03, 2014, 02:42 PM
by Duong Qua
souslevent 1 1,162 Last post September 03, 2014, 05:03 AM
by thienlai
Thiết Mộc Chân 0 1,106 Last post September 02, 2014, 10:48 AM
by Thiết Mộc Chân
madkiller_2008 25 2,589 Last post August 31, 2014, 01:13 AM
by phanliem
madkiller_2008 0 1,285 Last post August 23, 2014, 12:49 AM
by madkiller_2008
souslevent 0 1,696 Last post August 18, 2014, 04:25 PM
by souslevent
souslevent 1 1,298 Last post August 11, 2014, 07:10 PM
by juveforever
souslevent 2 2,096 Last post August 04, 2014, 10:26 AM
by ocluoc
souslevent 2 1,746 Last post July 31, 2014, 05:08 PM
by juveforever
souslevent 35 4,795 Last post July 28, 2014, 03:56 PM
by souslevent
madkiller_2008 5 2,859 Last post June 04, 2014, 08:29 PM
by học trò Moggi
juveforever 53 7,893 Last post May 29, 2014, 10:05 AM
by Juventini
SERIE A 2013/2014 « 1 2 »


BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN TẠI GENOA

madkiller_2008 28 5,885 Last post May 19, 2014, 09:42 AM
by Pavelvnr
madkiller_2008 41 6,054 Last post May 04, 2014, 08:52 AM
by thienvuong
madkiller_2008 6 2,383 Last post April 29, 2014, 03:10 PM
by juveforever
madkiller_2008 7 2,481 Last post April 20, 2014, 10:34 AM
by akazzurri
Đi tìm Europa League Cup « 1 2 »


vừa miếng hơn ;)

Pavelvnr 39 6,343 Last post April 16, 2014, 10:15 AM
by ocluoc
souslevent 20 4,030 Last post April 12, 2014, 09:49 AM
by thienvuong
madkiller_2008 21 3,981 Last post April 10, 2014, 11:18 AM
by Minhak
madkiller_2008 16 3,003 Last post April 04, 2014, 07:37 PM
by canislupus_vt
madkiller_2008 18 2,735 Last post March 31, 2014, 03:56 AM
by thienvuong
madkiller_2008 20 4,333 Last post March 29, 2014, 08:32 AM
by canislupus_vt
souslevent 56 7,167 Last post March 25, 2014, 10:20 PM
by Dkv
Điểm tin Juventus « 1 2 3 ... 34 »


Tin tức mới nhất về Juve

souslevent 669 79,504 Last post March 25, 2014, 06:23 PM
by madkiller_2008
madkiller_2008 5 2,040 Last post March 24, 2014, 08:09 AM
by Duong Qua
madkiller_2008 26 4,120 Last post March 19, 2014, 04:10 PM
by Minhak
madkiller_2008 13 2,404 Last post March 18, 2014, 01:17 PM
by madkiller_2008
souslevent 10 2,130 Last post March 09, 2014, 08:54 PM
by Dkv
Pavelvnr 63 10,544 Last post March 07, 2014, 10:42 AM
by Pachenka
Primavera và các cầu thủ trẻ « 1 2 3 ... 9 »


Theo chân những cầu thủ nhỏ của chúng ta

souslevent 166 30,512 Last post March 03, 2014, 04:09 PM
by Pachenka
Duong Qua 33 4,669 Last post March 03, 2014, 10:56 AM
by alex_arsenal
Pavelvnr 51 9,814 Last post March 01, 2014, 10:26 AM
by Pachenka
madkiller_2008 33 4,296 Last post February 28, 2014, 11:21 AM
by sieumathanthanh
madkiller_2008 26 4,009 Last post February 13, 2014, 11:18 AM
by madkiller_2008
tamthientai 5 1,552 Last post February 04, 2014, 11:07 AM
by Minhak
madkiller_2008 22 2,565 Last post January 27, 2014, 05:10 PM
by souslevent
madkiller_2008 18 1,958 Last post January 26, 2014, 07:29 AM
by The_Lover
madkiller_2008 12 1,425 Last post January 21, 2014, 08:53 AM
by Duong Qua
madkiller_2008 0 627 Last post January 18, 2014, 04:20 PM
by madkiller_2008
madkiller_2008 52 4,239 Last post January 16, 2014, 07:10 PM
by Nguyen Hai Long
madkiller_2008 43 3,748 Last post January 08, 2014, 05:39 PM
by Minhak
madkiller_2008 15 1,545 Last post December 22, 2013, 11:14 PM
by akazzurri
madkiller_2008 19 2,249 Last post December 19, 2013, 09:38 AM
by madkiller_2008
madkiller_2008 31 3,131 Last post December 17, 2013, 10:32 AM
by Minhak
madkiller_2008 138 9,245 Last post December 16, 2013, 05:38 PM
by souslevent
juveforever 11 1,417 Last post December 14, 2013, 04:24 PM
by Dkv
souslevent 1 812 Last post December 13, 2013, 05:08 PM
by juveforever
madkiller_2008 6 1,261 Last post December 09, 2013, 08:37 AM
by madkiller_2008
souslevent 34 3,570 Last post December 07, 2013, 08:26 PM
by sieumathanthanh
juveforever 190 11,653 Last post December 05, 2013, 10:13 AM
by Minhak
madkiller_2008 2 845 Last post December 04, 2013, 04:32 PM
by novembre
madkiller_2008 0 660 Last post December 03, 2013, 07:25 PM
by madkiller_2008
souslevent 84 5,902 Last post December 03, 2013, 03:29 PM
by tuzidane

0 Members and 10 Guests are viewing this board.

 

Normal Topic
Hot Topic (More than 15 replies)
Very Hot Topic (More than 25 replies)

Locked Topic
Sticky Topic
Poll