Author Topic: Pinturicchio!Tifosi gọi tên anh!!!  (Read 7472 times)

Description:

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #20 on: July 15, 2008, 11:05 AM »
Logged
Del Piero chưa hết thời và giờ chưa phải lúc anh làm huấn luyện, Del vẫn cần cho Juve, anh vẫn là thủ lĩnh của Juve
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.