Who's Online

Show
User Time Action
Guest 12:49 AM Viewing Who's Online.
Guest 12:44 AM Unknown Action
Guest 12:43 AM Viewing the topic Album Juventus.
Guest 12:39 AM Viewing the topic Có chuyện mà tám: BXH Bloomberg, Juve có những cái tên nào trong này?.
Guest 12:36 AM Viewing the board index of Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC.
Guest 12:27 AM Viewing the topic Fantasy Serie A JFC League 2015-2016.
Guest 12:26 AM Viewing the topic Chúc mừng năm mới !.
Guest 12:20 AM Unknown Action
Guest 12:12 AM Viewing the topic Champions League 2012-2013..
Guest 11:49 PM Viewing the topic Lấy một đội bóng làm vợ......
Guest 11:07 PM Viewing the board index of Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC.
Guest 10:49 PM Viewing the board index of Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC.
Guest 10:17 PM Viewing the topic Bàn về vấn đề kỹ - chiến thuật trong thi đấu.
Guest 09:50 PM Viewing the topic SERIE A 2011/2012.
Guest 09:47 PM Viewing the topic Trận 1: Đức - Thuỵ Điển, Trận 2: Anh - Ecuado.
Guest 09:40 PM Viewing the board index of Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC.
Guest 09:31 PM Viewing the topic Nơi xin nghỉ hoặc đến trễ của đội bóng JFCSG.
Guest 09:09 PM Viewing the board index of Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC.
Guest 09:08 PM Unknown Action
Guest 08:44 PM Viewing the topic [Juventus 2010-2011] - SERIE A.
Guest 08:12 PM Viewing the board index of Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC.
Guest 08:06 PM Viewing the board index of Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC.
Guest 07:49 PM Viewing the topic Nơi hẹn hò, offline.
Guest 07:41 PM Viewing the topic Thẻ phạt, Trọng tài & Lịch thi đấu - khó khăn là đây.
Guest 06:55 PM Unknown Action
Guest 06:19 PM Viewing the board index of Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC.
Guest 06:01 PM Unknown Action
Guest 05:11 PM Viewing the topic Lũ quét trên dãy Alpi.
Guest 05:00 PM Viewing the topic Có bác JF nào thích chơi bóng rổ không?.
Guest 04:03 PM Viewing the board index of Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC.
Show