Subject Started by Replies Views Last post
akazzurri 9 2,595 Last post December 25, 2023, 10:16 AM
by akazzurri
akazzurri 8 1,246 Last post December 25, 2023, 10:15 AM
by akazzurri
SATHUKHONGVOTINH 30 8,397 Last post August 08, 2013, 01:00 PM
by Duong Qua
basana 32 112,502 Last post January 04, 2013, 12:03 AM
by Exit
juverofan 118 21,774 Last post December 19, 2012, 12:15 PM
by Exit
akazzurri 1 1,244 Last post September 19, 2012, 07:10 AM
by akazzurri
akazzurri 3 2,193 Last post May 18, 2012, 04:07 PM
by The_Lover
Pavelvnr 65 14,873 Last post April 23, 2011, 06:49 PM
by Cold Blood
juverofan 31 5,757 Last post April 02, 2011, 10:40 PM
by JUVE-KING
akazzurri 4 1,751 Last post March 01, 2011, 08:13 AM
by Duong Qua
juverofan 11 5,196 Last post February 28, 2011, 06:00 PM
by wiehung
Duong Qua 42 5,896 Last post December 03, 2010, 04:29 PM
by Duong Qua
justinforever 12 3,268 Last post November 19, 2010, 10:29 AM
by akazzurri
Album Juventus « 1 2 3 ... 11 »

Exit 209 40,349 Last post July 09, 2009, 08:19 AM
by juverofan
luunhat 36 6,337 Last post June 13, 2008, 10:21 PM
by luunhat
souslevent 4 1,318 Last post December 25, 2023, 10:10 AM
by akazzurri
souslevent 3 2,803 Last post October 28, 2014, 11:47 PM
by souslevent
Serie A 2013 - 2014: High-light


xem lại và download

Pavelvnr 7 2,958 Last post March 27, 2014, 03:01 PM
by madkiller
Full Video Chung kết C1 1995-1996 Juventus - AJax Amsterdam


Chiếc cúp C1 thứ 2 trong lịch sử bà đầm già thành Turin của chúng ta

Mer_mountain 17 2,770 Last post November 14, 2013, 02:47 PM
by juverofan
madkiller_2008 1 718 Last post June 29, 2013, 04:25 PM
by Trần Hoài Thuận
madkiller_2008 4 994 Last post May 12, 2013, 08:04 PM
by nguoi bao ve
Project: Đường tới Scudetto 31


Cần mọi người viết bài cùng để sớm hoàn thiện.

Alessandro 12 1,140 Last post May 08, 2013, 08:40 PM
by Pavelvnr
Du đấu mùa hè 2013


Real Madrid trên đất Mỹ

Pavelvnr 4 716 Last post April 21, 2013, 10:49 PM
by canislupus_vt
Pavelvnr 2 594 Last post April 17, 2013, 11:44 AM
by akazzurri
akazzurri 2 664 Last post April 11, 2013, 10:13 PM
by Pavelvnr
Duong Qua 0 725 Last post April 01, 2013, 02:22 PM
by Duong Qua
Duong Qua 1 773 Last post March 18, 2013, 11:12 AM
by Ngô Đông Tuấn
Duong Qua 0 613 Last post March 11, 2013, 07:48 PM
by Duong Qua
Duong Qua 0 738 Last post March 02, 2013, 09:50 AM
by Duong Qua
Duong Qua 0 646 Last post March 02, 2013, 09:49 AM
by Duong Qua
madkiller_2008 0 448 Last post February 24, 2013, 03:08 PM
by madkiller_2008
Pintu 0 598 Last post February 13, 2013, 12:47 PM
by Pintu
akazzurri 0 614 Last post February 03, 2013, 11:01 AM
by akazzurri
akazzurri 1 593 Last post January 30, 2013, 09:09 AM
by akazzurri
akazzurri 0 401 Last post January 26, 2013, 09:07 AM
by akazzurri
akazzurri 2 626 Last post January 23, 2013, 08:15 AM
by akazzurri
akazzurri 2 651 Last post January 21, 2013, 02:03 PM
by akazzurri
akazzurri 0 511 Last post January 13, 2013, 08:27 AM
by akazzurri
akazzurri 6 589 Last post January 11, 2013, 08:56 PM
by akazzurri
Mr_KOP 2 360 Last post January 08, 2013, 11:58 PM
by Mr_KOP
akazzurri 2 669 Last post January 07, 2013, 08:03 AM
by akazzurri
akazzurri 20 1,566 Last post January 06, 2013, 06:03 PM
by akazzurri
madkiller_2008 20 1,383 Last post December 27, 2012, 08:21 PM
by madkiller_2008
akazzurri 3 511 Last post December 22, 2012, 02:43 PM
by Duong Qua
akazzurri 6 578 Last post December 20, 2012, 03:38 AM
by thienlai
akazzurri 3 412 Last post December 19, 2012, 11:00 PM
by Già Lụ Khụ
akazzurri 1 579 Last post December 10, 2012, 08:39 AM
by akazzurri
akazzurri 12 854 Last post December 08, 2012, 11:33 PM
by neogeo
akazzurri 3 486 Last post December 08, 2012, 03:50 PM
by thienlai
akazzurri 6 625 Last post December 05, 2012, 12:23 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 2 503 Last post November 27, 2012, 12:01 PM
by Duong Qua
akazzurri 1 676 Last post November 18, 2012, 12:50 AM
by akazzurri
akazzurri 2 626 Last post November 11, 2012, 09:19 AM
by akazzurri
akazzurri 2 659 Last post November 08, 2012, 04:42 AM
by akazzurri
akazzurri 2 457 Last post November 04, 2012, 10:23 PM
by akazzurri
akazzurri 2 639 Last post November 01, 2012, 11:59 AM
by akazzurri
akazzurri 4 802 Last post October 28, 2012, 08:32 PM
by akazzurri
akazzurri 0 478 Last post October 24, 2012, 04:13 AM
by akazzurri
akazzurri 0 491 Last post October 20, 2012, 11:54 PM
by akazzurri
Hall of fame - I grandi Capitani


Những người đội trưởng vĩ đại

madkiller_2008 3 527 Last post October 11, 2012, 04:16 PM
by souslevent
akazzurri 3 900 Last post October 10, 2012, 02:03 PM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 4 628 Last post October 06, 2012, 06:20 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 6 1,314 Last post October 03, 2012, 04:15 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 18 1,699 Last post October 03, 2012, 12:07 AM
by Bz
akazzurri 3 964 Last post September 27, 2012, 08:03 AM
by akazzurri
akazzurri 2 890 Last post September 23, 2012, 09:15 AM
by akazzurri
akazzurri 3 1,049 Last post September 20, 2012, 10:47 AM
by akazzurri
akazzurri 2 1,126 Last post September 03, 2012, 09:11 AM
by n2hhiep
Ngô Đông Tuấn 0 687 Last post August 21, 2012, 09:51 AM
by Ngô Đông Tuấn
akazzurri 2 1,014 Last post August 12, 2012, 08:01 AM
by akazzurri
akazzurri 5 1,104 Last post July 23, 2012, 06:44 PM
by thienlai
Duong Qua 23 3,858 Last post July 18, 2012, 03:58 PM
by Salvatore
Coppa Italia 2011-2012: Video Clips & Pictutes « 1 2 »


Giaccherini, Marchisio

akazzurri 22 3,055 Last post May 21, 2012, 02:43 PM
by mazzut
Già Lụ Khụ 10 2,267 Last post May 19, 2012, 09:45 AM
by Pintu
akazzurri 232 22,078 Last post May 15, 2012, 09:35 PM
by Nguyen Hai Long
akazzurri 16 3,015 Last post April 27, 2012, 08:22 PM
by phanliem
juverofan 1 810 Last post February 24, 2012, 03:42 PM
by juverofan
Mr_KOP 20 2,988 Last post October 30, 2011, 09:20 PM
by Nguyen Hai Long
souslevent 36 4,530 Last post August 18, 2011, 04:43 PM
by souslevent
souslevent 67 7,472 Last post August 03, 2011, 06:23 PM
by dinozoff1991
Mr_KOP 83 8,350 Last post July 29, 2011, 10:17 AM
by Nguyen Hai Long
Duong Qua 101 12,020 Last post June 02, 2011, 06:29 PM
by akazzurri
Duong Qua 264 24,836 Last post May 16, 2011, 09:04 AM
by akazzurri
juverofan 10 1,408 Last post March 26, 2011, 01:40 AM
by Mr_KOP
akazzurri 3 1,382 Last post January 28, 2011, 05:00 AM
by akazzurri
Mr_KOP 7 1,069 Last post January 23, 2011, 10:07 AM
by akazzurri
Duong Qua 12 1,963 Last post December 18, 2010, 06:36 AM
by akazzurri
akazzurri 20 2,474 Last post November 23, 2010, 07:58 PM
by souslevent
Calciopoli 2 « 1 2 »

souslevent 20 2,329 Last post November 17, 2010, 04:56 PM
by souslevent
Duong Qua 49 5,229 Last post October 02, 2010, 06:44 AM
by akazzurri
thienlai 1 1,090 Last post September 28, 2010, 08:29 AM
by akazzurri
Mr_KOP 116 10,661 Last post August 26, 2010, 10:55 PM
by hoangtu_turin92
juverofan 16 1,557 Last post August 25, 2010, 05:40 PM
by vuan1995
Duong Qua 13 2,169 Last post August 24, 2010, 01:56 PM
by souslevent
souslevent 142 15,656 Last post July 29, 2010, 10:35 AM
by madkiller_2008
souslevent 55 7,871 Last post May 28, 2010, 11:26 AM
by Juventa
juverofan 43 9,832 Last post May 18, 2010, 08:01 AM
by Duong Qua
souslevent 15 4,052 Last post March 12, 2010, 08:35 AM
by juverofan
juverofan 32 5,029 Last post November 28, 2009, 01:15 AM
by Mr_KOP
souslevent 9 3,022 Last post November 03, 2009, 03:24 PM
by péAn_Juve
souslevent 3 1,096 Last post September 07, 2009, 01:44 PM
by mhalex
ALEX-DEL-PIERO 72 13,250 Last post August 15, 2009, 03:17 AM
by souslevent
juverofan 33 15,729 Last post June 15, 2009, 11:01 AM
by Pintu
Mrs Turin 6 6,146 Last post January 08, 2009, 10:34 AM
by juverofan
juverofan 7 6,555 Last post November 06, 2008, 12:37 PM
by luunhat
juverofan 4 1,306 Last post August 19, 2008, 07:18 PM
by juveinheart
Mrs Turin 0 1,231 Last post July 30, 2008, 09:41 AM
by Mrs Turin
Mrs Turin 2 3,573 Last post June 24, 2008, 09:33 PM
by Mrs Turin
luunhat 91 29,817 Last post May 18, 2008, 02:36 AM
by majesty
luunhat 0 931 Last post August 18, 2007, 04:51 AM
by luunhat
tidus_juve 5 3,398 Last post August 12, 2007, 10:34 PM
by SATHUKHONGVOTINH
juverofan 106 31,164 Last post July 19, 2007, 01:29 PM
by SATHUKHONGVOTINH
juverofan 0 922 Last post January 07, 2007, 11:27 AM
by juverofan
juverofan 0 1,059 Last post October 21, 2006, 11:25 PM
by juverofan
SATHUKHONGVOTINH 3 1,712 Last post September 06, 2006, 03:33 PM
by Exit
Ibrahimovic 31 5,340 Last post April 10, 2006, 12:22 PM
by Pavelvnr

0 Members and 3 Guests are viewing this board.

 

Normal Topic
Hot Topic (More than 15 replies)
Very Hot Topic (More than 25 replies)

Locked Topic
Sticky Topic
Poll