.: Juventus :. > CHUYỂN NHƯỢNG

Có phải đã có thông tin chính thức Aruto Vidal sang Bayer rồi không?

(1/2) > >>

hoanganhnsth:
https://www.youtube.com/watch?v=nHc0cuAkqzA

blakes:
Đây là clip do Vidal làm hả bác  :broken_heart:

SuperFan07:
 Forum nhạt quá nhỉ, sắp thành forum chết rồi

blakes:
Thời đại của face rồi, tạm thời cứ ngủ đông thế đã :idea:

Inverno:
Vidal thì Official rồi giờ có tiền rồi hy vọng sẽ đem về 1 chú DL ngon (Alex Sandro giờ đang hóng tin chú này)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version