.: Offline :. > ĐỘI BÓNG MIỀN TRUNG

Kênh thông tin đội bóng JFC-MT

(1/1)

dungnguyen1809:
Thông báo ngày 19/08/2012

Sau khi họp hội ý vào buổi Offline sáng nay, xin được thông báo một số quy định mới như sau:
1) Tất cả anh em trong danh sách thành viên chính thức và thành viên mới đăng ký (Danh sách cập nhật 19/8) sẽ phải đóng tiền trách nhiệm cho 4 trận đấu trong tháng. Mỗi trận 10k, vậy mỗi người sẽ đóng 40k vào ngày đầu tháng.
 - Khi mỗi cá nhân nghỉ thi đấu 1 trận (cả có phép lẫn không phép) thì sẽ bị trừ 10k trong quỹ trách nhiệm. Số tiền sẽ nhân lên với mỗi trận người đó vắng mặt/
 - Số tiền còn lại sẽ cộng dồn vào tháng sau,  người đó sẽ phải đóng thêm để đủ 40k cho tháng mới.
 - Toàn bộ số tiền phạt thu được sẽ chuyển vào quỹ đội bóng.
 - Anh em có thể theo dõi khoản thu này tại topic Tài chính của đội bóng.
2) Bỏ hệ số 1, 2 với sinh viên viên và ng đi làm trong thu chi đội bóng. Tất cả mọi thành viên tham gia đội bóng đều có quyền lợi và nghĩa vụ tài chính ngang bằng nhau.
3) Thành viên đăng ký vào đội bóng JFC-MT bao gồm
  - Việt, Hiệp, Ân, Phúc, Hải (các bạn đã tham gia đá cùng JFC được một thời gian)
  - Bạn Đặng Văn Hải, 3 bạn của anh Dũng A giới thiệu
 Các bạn có 03 trận đấu từ giờ cho tới ngày 5/9 để thể hiện năng lực cũng như sự chấp hành kỷ luật của đội bóng. Sau ngày này, đội bóng sẽ quyết định bạn nào đủ điều kiện tham gia.
 Mong các bạn cố gắng
4) Kỷ luật động bóng sẽ được thắt chặt, đúng nội quy chúng ta thực hiện.
5) Vấn đề đăng ký quần áo bóng đá mùa giải mới. Mình sẽ lập topic riêng thông báo cụ thể về vấn đề này.

Các thông báo trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version