Author Topic: Nhật ký leo cột...  (Read 14236 times)

Description:

Offline a.p

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 123
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #120 on: October 09, 2007, 02:25 PM »
Logged
Chị Phi, ma dét (majesty) thật hay
Treo cột ko bị, vào đây làm gì?...
JFC - Juventus Fan Club In Vietnam

Offline Forever Young

 • *
 • Juventini
 • Posts: 351
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #121 on: October 09, 2007, 03:18 PM »
Logged
Hai anh chị ấy đua xe
Ở đây hay quá mới lê xe vào
« Last Edit: October 09, 2007, 03:18 PM by Forever Young »
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline freeoluv

 • *
 • Juventini
 • Posts: 884
 • Joined: Jul 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #122 on: October 10, 2007, 05:22 PM »
Logged
For Young chỉ tội nói xàm
Đua thì là phó chính là góp vui

Offline Forever Young

 • *
 • Juventini
 • Posts: 351
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #123 on: October 10, 2007, 07:06 PM »
Logged
@ Chị Phi:
Ai bảo chị em nói xằng
Em chẳng nói rằng anh chị góp vui?
Thôi thì thôi, thế thì thôi
Chị mà nói thế, em vui thế nào?
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline freeoluv

 • *
 • Juventini
 • Posts: 884
 • Joined: Jul 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #124 on: October 11, 2007, 01:55 PM »
Logged
Em vui thì mặc em vui

Em mà vui quá thì chị vui thế nào

Offline a.p

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 123
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #125 on: October 11, 2007, 02:01 PM »
Logged
Chị Phi mới chán làm sao
Muốn vui thêm bạn, vui nào vui hơn
JFC - Juventus Fan Club In Vietnam

Offline freeoluv

 • *
 • Juventini
 • Posts: 884
 • Joined: Jul 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #126 on: October 11, 2007, 02:05 PM »
Logged
Vui nào là vui hơn ư
Vui nào vui với vui vui đi nào ( ăc. chả hiểu gì cả )

Offline a.p

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 123
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #127 on: October 11, 2007, 02:42 PM »
Logged
Vui vì vui chứ sao vui
Vui, vui, vui lắm, càng vui hơn nào!
JFC - Juventus Fan Club In Vietnam

Offline freeoluv

 • *
 • Juventini
 • Posts: 884
 • Joined: Jul 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #128 on: October 11, 2007, 03:43 PM »
Logged
Vui qua vui lại vui vào
Vui vui vui quá ai cùng vui không

Offline a.p

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 123
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #129 on: October 11, 2007, 03:53 PM »
Logged
Thấy vui rùi chắc sẽ đông
Đông rùi vui lắm, ai không vui nào?
JFC - Juventus Fan Club In Vietnam

Offline Forever Young

 • *
 • Juventini
 • Posts: 351
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #130 on: October 11, 2007, 03:59 PM »
Logged
Đông vui đông vui làm sao
Chi Phi vào góp thêm vui bội phần
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline freeoluv

 • *
 • Juventini
 • Posts: 884
 • Joined: Jul 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #131 on: October 12, 2007, 12:46 PM »
Logged
Ai không vui xin mời vào
Vào rồi sẽ thấy trong này vui ghê

Offline Forever Young

 • *
 • Juventini
 • Posts: 351
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #132 on: October 12, 2007, 02:07 PM »
Logged
Giật mình vừa tỉnh cơn mê
Chị Phi vào viết, đỡ "mê" hơn rồi
Cột cao em vẫn phải ngồi
Hết vui lại chán, hết vui lại buồn

Giờ đây em cứ buồn luôn.

Tâm trạng hôm nay cực kém!
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #133 on: October 12, 2007, 02:15 PM »
Logged
Giờ thì chắc hẳn là vui
Vì chị Phi đã chui vô chỗ này
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Forever Young

 • *
 • Juventini
 • Posts: 351
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #134 on: October 12, 2007, 02:20 PM »
Logged
Thực ra thì chẳng thấy vui
Vì A.P cũng leo ngồi cột cao.
Chao ôi, những đấng anh hào
Suốt đời ngồi cột, ai nào thấy chăng?
« Last Edit: October 12, 2007, 02:20 PM by Forever Young »
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline james

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 125
 • Joined: Oct 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #135 on: October 12, 2007, 05:19 PM »
Logged
Đường đường một đấng anh hào
Giờ cột cũng phải lên ngồi mà thôi
Than ôi một đấng anh hào
2,3 cái nick cũng chả làm chi
[span style=\\\'font-family:Arial\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:gray\\\']keep me drowning in your love[/span]![/span][/span]

Offline Forever Young

 • *
 • Juventini
 • Posts: 351
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #136 on: October 12, 2007, 10:39 PM »
Logged
A.P ơi, tớ nhớ cậu ghê
Ngồi một mình, ngày dài lê thê
Buồn lắm đó, thế là tớ khóc
Cùng ngồi cột, sao lặng im ghêA.P ơi! Huhu... Ko thèm chơi mới tớ nữa à?
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline Forever Young

 • *
 • Juventini
 • Posts: 351
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #137 on: October 29, 2007, 11:30 AM »
Logged
Lâu lẩu lầu lâu
Chẳng được đi đâu
Cứ ngồi một chỗ
Nghĩ lại mà đau
Cứ định lấp ló
Ngó trước ngó sau
Đích thị là nó
Mình ở đâu nào?
Chẳng biết làm sao
Ngồi cho bớt mỏi
Cái chân kêu gào
Cái đầu sao thấu
Thân ngồi trên cột
Đầu thì lang thang
Bao giờ để giữ
Đầu óc đàng hoàng
Để bớt hoang mang
Mỗi khi treo cột
Ôi, sao thảng thốt
Một tháng dần qua
Đến ngày được tha
Sao mà thấy lạ
Nước (mắt) rơi lã chã
Cảm động ghê hồn
Ngồi đấy mà buôn
Mong ngày lên cột
...

Ngày dài chỉ những hư không
Thảnh thơi hai chữ một dòng chẳng yên...
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline Cammy

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 520
 • Joined: Sep 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Female
« Reply #138 on: November 02, 2007, 09:22 AM »
Logged
Một tháng trên cao kể cũng dài
Nhưng mình chịu được, thế cũng tài
Sớm tối ngó lơ, vẫn chịu được
Bây giờ mình đã biết ngày mai...
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Người xấu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 233
 • Joined: Oct 2006
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #139 on: November 02, 2007, 09:33 AM »
Logged
Tớ vẫn chưa được thả?
Sao Cam đã được tha?
Quả này tớ đi kiện
Cam ủng hộ tớ nha!
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.