Author Topic: ĐÓN SINH NHẬT BADAMGIA.COM  (Read 11231 times)

Description: N%u0103m nay %u0103n nh%u1ECF h%u01A1n x

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Moderator
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #80 on: October 30, 2012, 02:08 PM »
Logged
Tết âm lịch tất niên vui hơn. Múc thôi!
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

madkiller_2008

« Reply #81 on: October 30, 2012, 08:58 PM »
Logged
Tất niên Âm lịch, trước khi anh em về quê nghỉ Tết nhé. Ngày 27/01 (16/12 Âm lịch) anh em thấy sao?

CT fix lịch chuẩn. Trước 20 âm lịch thì ko xoắn. Lần này sẽ chuộc tôi với anh em. ;)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.