Author Topic: Fantasy Serie A JFC League 2015-2016  (Read 5487 times)

Description: Chi%u1EBFn

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #40 on: September 04, 2015, 09:43 PM »
Logged
Mình nhất vòng 2 + nhất toàn đoàn luôn  :devil: :devil: :devil:
bạn mừng hụt rồi :)
AKAZZURRI

Offline Fabio

 • *
 • Youngster
 • Posts: 9
 • Joined: Apr 2010
 • Thanked: 0
 • Thanks: 3
« Reply #41 on: September 06, 2015, 01:51 PM »
Logged
bác cho em tham gia với, bữa giờ không vô forum được nên chậm chân mất rồi :(
Thấy blacksun1501 gửi lời thách đấu 1-on-1 nhưng thấy phần thưởng chả đc cái gì mà cost lại mất 3 coin nên thôi reject luôn. Đang thiếu coin để active mấy cái chức năng.

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #42 on: December 01, 2015, 06:23 AM »
Logged
vòng 12 dkv 70 điểm
vòng 13 duy ngọc 74 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #43 on: December 02, 2015, 06:28 AM »
Logged
vòng 14 ales 65 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #44 on: December 11, 2015, 10:49 PM »
Logged
Hadned | Hadned | 09834805xx  Viettel (Nhất vòng 15) 72 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #45 on: December 30, 2015, 05:31 AM »
Logged
vòng 17 fabio pham 75 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #46 on: January 09, 2016, 10:07 PM »
Logged
vòng 18 SuperJuve 91 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #47 on: January 13, 2016, 05:54 AM »
Logged
vòng 19 Tran Quoc Huy 68 điểm
« Last Edit: January 28, 2016, 08:52 PM by akazzurri »
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #48 on: January 28, 2016, 08:53 PM »
Logged
vòng 20 Duy Ngoc
vòng 21 SuperJuve 96 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #49 on: February 02, 2016, 06:56 AM »
Logged
Vòng 22 Duy Ngoc 76 điểm
AKAZZURRI
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,844
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 416
 • Thanks: 408
 • Gender: Female
 • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #50 on: February 02, 2016, 10:01 AM »
Logged
Mình lại bị tụt hạng  :I_dont_want_to_see:
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #51 on: February 09, 2016, 08:19 AM »
Logged
Vòng 24 AnhAndrey 68 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #52 on: February 15, 2016, 09:33 PM »
Logged
Vòng 25 JuverPrince | Phan Dai Phuc | 0933123115 Mobi 66 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #53 on: February 23, 2016, 08:48 PM »
Logged
vòng 26 JuverPrince | Phan Dai Phuc | 0933123115 Mobi 78 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #54 on: February 29, 2016, 06:49 PM »
Logged
vòng 23 Dkv 67 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #55 on: March 07, 2016, 06:39 AM »
Logged
vòng 27 dkv 64 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #56 on: March 09, 2016, 05:23 PM »
Logged
vòng 28 forzamito  68 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #57 on: March 17, 2016, 09:22 PM »
Logged
vòng 29 dkv 64 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #58 on: December 25, 2023, 10:20 AM »
Logged
sao lại bị dừng ở vòng 29 nhỉ? nhà cái hết tiền chăng
AKAZZURRI

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.