Author Topic: Có phải đã có thông tin chính thức Aruto Vidal sang Bayer rồi không?  (Read 1396 times)

Description:

Offline hoanganhnsth

 • *
 • Youngster
 • Posts: 2
 • Joined: Dec 2011
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« on: July 19, 2015, 12:05 PM »
Logged
https://www.youtube.com/watch?v=nHc0cuAkqzA

Offline blakes

 • *
 • Juventini
 • Posts: 345
 • Joined: Jul 2008
 • Thanked: 15
 • Thanks: 8
« Reply #1 on: July 19, 2015, 03:38 PM »
Logged
Đây là clip do Vidal làm hả bác  :broken_heart:

Offline SuperFan07

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 176
 • Joined: Dec 2005
 • Thanked: 11
 • Thanks: 10
« Reply #2 on: July 20, 2015, 11:36 AM »
Logged
 Forum nhạt quá nhỉ, sắp thành forum chết rồi

Offline blakes

 • *
 • Juventini
 • Posts: 345
 • Joined: Jul 2008
 • Thanked: 15
 • Thanks: 8
« Reply #3 on: July 20, 2015, 07:32 PM »
Logged
Thời đại của face rồi, tạm thời cứ ngủ đông thế đã :idea:

Offline Inverno

 • *
 • Youngster
 • Posts: 2
 • Joined: Jul 2015
 • Thanked: 1
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #4 on: July 21, 2015, 11:18 AM »
Logged
Vidal thì Official rồi giờ có tiền rồi hy vọng sẽ đem về 1 chú DL ngon (Alex Sandro giờ đang hóng tin chú này)

madkiller_2008

« Reply #5 on: July 21, 2015, 12:26 PM »
Logged
Vidal thì 99.99999% rồi. Còn Alex Sandro thấy múa kinh quá. Lỡ mua Draxler, thêm chú này rồi sẵn có Asamoah thì coi chóng mặt chết. Có tin Juve tia Siquera thấy cũng ngon. :D

Offline macthanhcong

 • *
 • Juventini
 • Posts: 282
 • Joined: Feb 2012
 • Thanked: 14
 • Thanks: 9
« Reply #6 on: July 21, 2015, 09:41 PM »
Logged
100% ròi chứ 99 j nữa.

Offline blakes

 • *
 • Juventini
 • Posts: 345
 • Joined: Jul 2008
 • Thanked: 15
 • Thanks: 8
« Reply #7 on: July 22, 2015, 08:51 AM »
Logged
Thôi là hết anh đi đường anh
Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi
Còn mong gì hình bóng xa xôi
Nhắc làm gì chuyện năm xưa
Cho tim thêm ngẩn ngơ  :it_wasnt_me:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.