Author Topic: Fantasy Serie A JFC League 2014-2015  (Read 4518 times)

Description:

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #40 on: January 19, 2015, 07:46 PM »
Logged
Nhất vòng 17: Team Juve-Copen Manager Duy Ngoc juveforever - 74 điểm
Mời bác juveforever  vào nhận giải nào

Ps: Bác nào nhớ ai nhất vòng 16 không nhỉ, quên mất không tổng kết
Điều kì diệu nhất là cuối cùng mình cũng nhất một vòng sau hai năm:d....
Đến cuối con đường
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #41 on: January 19, 2015, 10:36 PM »
Logged
Điều kì diệu nhất là cuối cùng mình cũng nhất một vòng sau hai năm:d....

có nhẽ nào :3
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #42 on: January 21, 2015, 10:13 PM »
Logged
Nhất vòng 19: Team Pintu FC - Manager Ales - 72 điểm
Chúc mừng bạn ales lần thứ 3 nhất vòng :)
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #43 on: February 01, 2015, 09:28 AM »
Logged
Nhất vòng 20: Team il principe Manager Duy Hien - 72 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,198
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #44 on: December 25, 2023, 10:23 AM »
Logged
Dừng ở vòng 20
AKAZZURRI

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.