Author Topic: Fantasy Serie A JFC League 2014-2015  (Read 3974 times)

Description:

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #20 on: October 02, 2014, 05:37 AM »
Logged
Nhất vòng 5: Team Pintu FC - Manager Ales - 77 điểm - Thẻ cào Viettel
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #21 on: October 22, 2014, 06:03 AM »
Logged
Nhất vòng 6: Team BWvivono - Manager Leonard - 65 điểm
Mời Leonard Brasi vào cung cấp thông tin nhận giải
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #22 on: October 27, 2014, 08:59 PM »
Logged
Nhất vòng 7: Juverofan - Team Azekuziak - 74 điểm
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #23 on: October 27, 2014, 08:59 PM »
Logged
Nhất vòng 8: Nedvedqa - Team nedvedqa - 81 điểm - Thẻ cào Viettel
AKAZZURRI
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline nedvedqa

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,096
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 42
 • Thanks: 10
« Reply #24 on: October 28, 2014, 07:37 AM »
Logged
chờ mãi mới được phát :v
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline Dkv

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,994
 • Joined: Apr 2010
 • Thanked: 36
 • Thanks: 240
« Reply #25 on: October 28, 2014, 07:10 PM »
Logged
Năm nay cuộc đua có vẻ khốc liệt mà bình luận ảm đạm nhỉ.

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #26 on: October 29, 2014, 05:38 AM »
Logged
Năm nay cuộc đua có vẻ khốc liệt mà bình luận ảm đạm nhỉ.
Khốc liệt gì, akazzurri vẫn cứ trên đỉnh thôi  :gold_cup:
AKAZZURRI

Offline Dkv

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,994
 • Joined: Apr 2010
 • Thanked: 36
 • Thanks: 240
« Reply #27 on: October 30, 2014, 02:07 AM »
Logged
Đâu cần tự chấn an mình thế đâu. Làm thế cũng ko tăng cơ hộ chiến thắng đâu, hehe.

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #28 on: October 30, 2014, 03:42 AM »
Logged
Đâu cần tự chấn an mình thế đâu. Làm thế cũng ko tăng cơ hộ chiến thắng đâu, hehe.
Nói chung là năm nay Dkv cũng khá, không phải mò sang trang 2 :v
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #29 on: November 05, 2014, 09:40 PM »
Logged
Nhất vòng 9: Team DrHuy - Manager Huy - 61 điểm
Mời bạn vào cung cấp thông tin để nhận giải
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #30 on: November 05, 2014, 09:41 PM »
Logged
Nhất vòng 10: Team Juve13 - Manager Truong Quoc Hoa - 61 điểm
Mời bạn vào cung cấp thông tin để nhận giải
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #31 on: November 10, 2014, 09:41 PM »
Logged
Nhất vòng 11: Team The Hustle - Manager Hadned - 87 điểm - Thẻ cào Viettel
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #32 on: November 25, 2014, 09:05 PM »
Logged
Nhất vòng 12: Team Pintu FC - Manager Ales- 87 điểm - Thẻ cào Viettel
« Last Edit: December 16, 2014, 09:22 PM by akazzurri »
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #33 on: December 05, 2014, 09:02 PM »
Logged
Nhất vòng 13: Team BWvivono - Manager Leonard - 64 điểm
Mời Leonard Brasi vào cung cấp thông tin nhận giải
« Last Edit: December 16, 2014, 09:22 PM by akazzurri »
AKAZZURRI

Offline HoangtuTurin

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,626
 • Joined: Nov 2006
 • Thanked: 60
 • Thanks: 40
« Reply #34 on: December 12, 2014, 02:12 PM »
Logged
olala nhất vòng 2 lần luôn :)))
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #35 on: December 12, 2014, 08:45 PM »
Logged
olala nhất vòng 2 lần luôn :)))
Có vẻ mừng nhỉ :3
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #36 on: December 16, 2014, 09:23 PM »
Logged
Nhất vòng 14: Team FI-JFC - Azekuziak - 63 điểm
Mời bác Vũ Ngọc Hiếu vào nhận giải
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #37 on: December 16, 2014, 09:24 PM »
Logged
Nhất vòng 15: Team JTF1987- Manager    Minh Pham - 67 điểm
Mời bạn vào cung cấp thông tin nhận giải
« Last Edit: December 16, 2014, 09:36 PM by akazzurri »
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #38 on: January 08, 2015, 09:19 PM »
Logged
Nhất vòng 17: Team Juve-Copen Manager Duy Ngoc juveforever - 74 điểm
Mời bác juveforever  vào nhận giải nào

Ps: Bác nào nhớ ai nhất vòng 16 không nhỉ, quên mất không tổng kết
AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #39 on: January 12, 2015, 12:00 PM »
Logged
Nhất vòng 18: Team + Manager Truong Tam Phong 62 điểm
Mời bạn Truong Tam Phong vào cung cấp thông tin nhận giải
AKAZZURRI

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.