Author Topic: Welcome back, Conte!  (Read 409 times)

Description:

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« on: December 07, 2012, 08:32 AM »
Logged

AKAZZURRI

Offline akazzurri

 • Io Che Sarò Bianconeri
 • *
 • Moderator
 • Posts: 3,190
 • Joined: Oct 2008
 • Thanked: 298
 • Thanks: 237
 • Gender: Male
« Reply #1 on: December 07, 2012, 04:10 PM »
Logged
Conte...down -2
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CFmCtcgXT0U" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CFmCtcgXT0U</a>
AKAZZURRI

Offline nguyenvanlang

 • *
 • Juventini
 • Posts: 348
 • Joined: Mar 2006
 • Thanked: 487
 • Thanks: 1
« Reply #2 on: December 08, 2012, 08:00 AM »
Logged
Ngon rùi, bớt lo hơn rùi. keke
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

Offline thienlai

 • *
 • Juventini
 • Posts: 888
 • Joined: Sep 2009
 • Thanked: 14
 • Thanks: 19
 • Gender: Male
« Reply #3 on: December 08, 2012, 03:50 PM »
Logged
Conte - mừng anh trở lại!  gold_cup

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.