Author Topic: Vấn đề tài chính của đội bóng  (Read 10404 times)

Description:

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #40 on: April 25, 2012, 09:56 PM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận hôm nay 25.4.2012

Quỹ trận trước còn: 49k
Tổng chi: 300k tiền sân + 130k tiền nước trận đấu = 430k

Tổng thu: 375k

Anh Thọ, Tâm, Sáng, Dũng B, Hùng, anh Hải, Bin, anh Minh: 30k/người
Diệu, Tuân, Tuấn, Q.Hiếu, Vũ, Đạt, Tùng, Cường, Dũng C: 15k /người

Quỹ còn: 375k +49k - 430k = -6k.

Anh em vào xem còn thiếu gì không nhé.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #41 on: April 28, 2012, 10:03 AM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận hôm nay 28.4.2012

Quỹ trận trước còn: -6k
Tổng chi: 180k tiền sân + 90k tiền nước trận đấu = 270k

Tổng thu: 275k

Anh Thọ, Tâm, Sáng, Dũng B, anh Hải, Bin, anh Minh, P.Hiếu: 20k/người
Diệu, Vũ, Đạt, Tùng, Đức, Dũng C: 10k /người
Tiền phạt: Diệu, Tâm 10k/người; anh Thọ 5k (đi muộn), Cường 30k (vắng không xin phép).

Quỹ còn: 275k -6k - 270k = -1k.

Anh em vào xem còn thiếu gì không nhé.
« Last Edit: April 28, 2012, 02:27 PM by emsapyeu »
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #42 on: May 03, 2012, 10:12 PM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận hôm nay 03.5.2012


Tổng chi: 300k tiền sân + 82k tiền nước trận đấu = 382k

Tổng thu: 420k

Anh Thọ, anh Dũng A, Sáng, Dũng B, anh Hải, Bin, anh Minh, Hùng: 40k/người
Diệu, Tuấn, Đạt, Cường, Dũng C: 20k /người


Quỹ còn: 420k - 382k = 38k.

Anh em vào xem còn thiếu gì không nhé.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #43 on: May 05, 2012, 05:16 PM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận hôm nay 05.5.2012

Tổng chi: 90k tiền sân + 80k tiền nước trận đấu = 170k

Tổng thu: 210k

anh Dũng A, Sáng, Dũng B, P.Hiếu: 30k/người (120k)
Diệu, Vũ, Đạt, Cường, Dũng C, Tùng: 15k /người (90k)


Quỹ còn: 210k - 170k + 38k = 78k.

@ESY: Trận sau e đưa c 40k nhé.
   Trận sáng nay có 1 vài ae đến muộn, tuy nhiên k áp phạt do buổi đầu đi sớm. Chỉ có Tuấn, a Hùng nghỉ k xin phép nên hiện đang nợ quỹ mỗi người 30k tiền phạt. Yêu cầu chủ nợ JFC trận sau siết nợ.

« Last Edit: May 05, 2012, 05:18 PM by dungnguyen1809 »
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #44 on: May 10, 2012, 10:14 PM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận hôm nay 10.5.2012

Quỹ trận trước còn: 78k
Tổng chi: 300k tiền sân + 90k tiền nước trận đấu = 390k

Tổng thu: 360k

Anh Thọ, anh Dũng A, Dũng B, anh Minh: 40k/người
Diệu, Tuấn, Đạt, Cường, Dũng C, Vũ, Tuân, Đức, Tùng, Nghĩa: 20k /người


Quỹ còn: 360k + 78k - 390k = 48k.

Anh em vào xem còn thiếu gì không nhé.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #45 on: May 12, 2012, 08:18 AM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận hôm nay 12.5.2012

Quỹ trận trước còn: 48k
Tổng chi: 180k tiền sân + 82k tiền nước trận đấu = 262k

Tổng thu: 265k

Anh Thọ, anh Dũng A, Dũng B, anh Minh, Sáng, Bin: 30k/người
Diệu, Tuấn, Dũng C, Vũ, Tuân: 15k /người
Tiền phạt: Dũng B 10k (đi muộn)

Quỹ còn: 265k + 48k - 262k = 51k.

Anh em vào xem còn thiếu gì không nhé.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #46 on: May 15, 2012, 10:36 PM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận hôm nay 15.5.2012

Quỹ trận trước còn: 51k
Tổng chi: 222k tiền sân + 82k tiền nước trận đấu = 304k

Tổng thu: 315k

Anh Thọ, anh Dũng A, Dũng B, anh Minh, Sáng, Bin. P.Hiếu, Phú: 30k/người
Diệu, Đạt, Dũng C, Cường, Tuân: 15k /người

Quỹ còn: 315k + 51k - 304k = 62k.

Anh em vào xem còn thiếu gì không nhé.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #47 on: May 16, 2012, 09:46 AM »
Logged
Về việc đặt sân tháng cho đội bóng JFC MT
Sau trận tối qua 15.5 tại sân Điện Biên Phủ, enh em đã thống nhất là đặt vé tháng tại sân này, 250k*8trận=2triệu.
 Tiền sân sẽ chia theo hệ số của tất cả anh em đăng ký đóng tiền theo tháng. Ai không đăng ký thì sẽ đóng tiền theo trận (trường hợp này ưu tiên người bận nhiều công việc, hay phải đi công tác, học hành), tiền đóng theo trận sẽ cộng dồn và gộp vào quỹ đội bóng cho tháng sau.
  Danh sách thành viên đội bóng là 22 người, những người đăng ký đóng tiền tháng tới thời điểm hiện tại là:
- Đi làm: Bin, Dũng A, P.Hiếu, Thọ, Minh, Sáng (6người * hệ số 2 = 12)
- HSSV:  Diệu, Dũng C, Cường, Đạt, Tuân (5 người * hệ số 1 = 5)
- Dũng B, Minh Phú (nửa tháng): 2 ng * hs 2 /2 = 2
Chi phí dự tính hiện tại: 2tr/17= 117k. HSSV đóng 117k/tháng, người đi làm 234k/tháng.
  Mới có tất cả 13 người đăng ký, anh em đăng ký thêm thì chi phí sẽ giảm xuống. Hạn đăng ký tới hết ngày t6-18/5/2012.
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline dieutm

 • *
 • Youngster
 • Posts: 7
 • Joined: Mar 2012
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #48 on: May 16, 2012, 10:17 AM »
Logged
CONFIRMED  o|^_^|o

Offline ductam

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 109
 • Joined: Jul 2010
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #49 on: May 17, 2012, 07:59 AM »
Logged
Tâm thì tham gia trận nào đóng trận đó vì cũng bận nhiều việc nên chắc không thường xuyên theo lịch được.
Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết.

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #50 on: May 19, 2012, 08:48 PM »
Logged
1. Tổng kết quỹ đội bóng trận hôm nay 19.5.2012

Quỹ trận trước còn: 62k
Tổng chi: 225k tiền sân + 95k tiền nước trận đấu = 320k.

Tổng thu: 325k

Anh Thọ, anh Dũng A, Dũng B, anh Minh, Sáng, Bin, P.Hiếu: 30k/người
Diệu, Đạt, Dũng C, Cường, Tuân, Tùng, Tuấn: 15k /người
Tiền phạt: P.Hiếu 10k (đi trễ)

Quỹ còn: 325k + 62k - 320k = 67k.

2. Vấn đề đặt sân tháng của đội bóng JFC MT

Như đã thống nhất ở trận trước, hôm nay đội bóng tiến hành thu tiền đặt sân tháng. Tổng số tiền đặt sân tháng cho 4 trận sắp tới (từ thứ 3 ngày 22.5 cho đến thứ 6 ngày 1.6)900k, tổng số anh em đồng ý theo đặt sân tháng là 15 người ~~ 21 phần (gồm Bin, Dũng A, P.Hiếu, Thọ, Minh, Sáng - hệ số 2; Diệu, Dũng C, Cường, Đạt, Tuân, Dũng B, Phú, Tùng, Tuấn - hệ số 1 ). Như vậy, những ai nằm trong danh sách hệ số 1 đóng 50k, hệ số 2 đóng 100k. (làm tròn, số dư sẽ để trả tiền nước)

Danh sách anh em đã đóng tiền sân tháng:

- Anh Minh
- Anh Thọ
- Dũng B
- Tùng

Tổng thu: 300k

Đề nghị anh em đã đăng kí nhanh chóng đóng tiền vào thứ 3 tới (ngày 22.5) để hoàn tất tiền cho quản lí sân.

« Last Edit: May 23, 2012, 08:47 AM by emsapyeu »
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #51 on: May 22, 2012, 10:32 PM »
Logged
1. Tổng kết quỹ đội bóng trận hôm nay 22.5.2012

Quỹ trận trước còn: 67k
Tổng chi: 63k tiền nước trận đấu.

Vậy quỹ còn 4k.2. Vấn đề đặt sân tháng của đội bóng JFC MT

Danh sách anh em đã đóng tiền sân tháng:

- Anh Minh
- Anh Thọ
- Anh Dũng A
- Sáng
- Dũng B
- Tùng
- Cường
- Phú
- Diệu
- Dũng C

Tổng thu: 700k

Trích 450k đặt sân hai trận thứ 3 22.5 và thứ 6 25.5, còn 250k.

Đề nghị anh em còn lại đã đăng kí nhanh chóng đóng tiền vào thứ 6 (ngày 25.5) để hoàn tất tiền cho quản lí sân.
« Last Edit: May 23, 2012, 08:48 AM by emsapyeu »
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #52 on: May 25, 2012, 09:19 PM »
Logged
Vấn đề đặt sân tháng của đội bóng JFC MT

Danh sách anh em tiếp tục đóng tiền sân tháng:

- Tuân
- Tuấn
- Đạt

Tổng thu: 150k

Tổng kết quỹ đội bóng trận giao hữu tối nay 25.5

Đội bạn góp 120k tiền sân
Tiền nước trận đấu 95k
Đặt tiền cọc trận đấu thứ 6 ngày 1.6  225k

Vậy quỹ còn: 250k + 150k +120k - 95k - 225k = 200k. (đã giao cho anh Thọ)Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Zuilachinh

 • *
 • Youngster
 • Posts: 20
 • Joined: Feb 2012
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #53 on: May 30, 2012, 09:42 AM »
Logged
Trận tối thứ 6 đến  1/6/2012 mọi người cố gắng tham gia đầy đủ nhé. Hiện tại mình tạm thời thay mặt ban lãnh đạo nắm tình hình về tài chính và kĩ luật của đội bóng nên mong anh em chấp hành tốt giúp nhé :) .Và mình cũng thông báo luôn là quỹ hiện tại còn 200k không đủ để đóng trận kế tiếp.Nên Ae đến sân mang theo Vitamin để đóng quỹ nhé :D.Thanks mọi người..!

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #54 on: June 01, 2012, 09:35 PM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận giao hữu tối nay 01.6

Quỹ trận trước còn: 200k
Tổng thu: 280k
- Đội bạn góp tiền sân 250k
- Đức Tâm 30k
Tổng chi: 375k
- Tiền nước trận đấu 95k
- Đặt tiền cọc trận đấu thứ 6 ngày 8.6:  280k

Vậy quỹ còn: 200k + 280k - 375k = 105k.
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #55 on: June 08, 2012, 10:12 PM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận giao hữu tối nay 08.6

Quỹ trận trước còn: 105k
Tổng thu: 200k
- Anh Hải 50k (thu trận 8.6 và 15.6)
- Anh Thọ, Anh Dũng A, Anh Minh, Sáng, Dũng B 20k/người
- Tùng, Tuấn, Tuân, Diệu, Cường 10k/người
(tiền thu cho trận 15.6)
Tổng chi: 295k
- Tiền nước trận đấu 15k
- Đặt tiền cọc trận đấu thứ 6 ngày 15.6:  280k

Vậy quỹ còn: 105k + 200k - 295k = 10k.

P/s: Sáng với Dũng B trận tới đóng tiền bù cho anh Thọ nhé, riêng Sáng là 55k (mượn quỹ 35k).
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #56 on: June 09, 2012, 04:40 PM »
Logged
Oạch, mùng 8-6 sao lại có DŨng B ở đây là sao nhỉ
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline emsapyeu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 864
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 97
 • Thanks: 96
 • Gender: Female
« Reply #57 on: June 14, 2012, 10:09 PM »
Logged
Oạch, mùng 8-6 sao lại có DŨng B ở đây là sao nhỉ

Cọc trước cho trận 15.6, có ghi chú rõ ràng thế cơ mà  B-) B-)
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #58 on: June 19, 2012, 11:24 PM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận tối nay 19.6

Quỹ trận trước còn: 10k
Tổng thu: 400k
Dũng A, Dũng B, Thọ, Minh, Hải, Bin, Diệu, Cường, Vũ, Q.Hiếu (40k/người)
Tổng chi: 358K
- Tiền sân + trà 310K
- Tiền nước sau trận đấu 48k
Nộp phạt:
- Vũ 10k, Cường 5K

Vậy quỹ còn: 10k + 400k - 358k + 15k = 67k.
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline dungnguyen1809

 • *
 • Juventini
 • Posts: 275
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 82
 • Thanks: 15
 • Gender: Male
« Reply #59 on: June 22, 2012, 04:31 AM »
Logged
Tổng kết quỹ đội bóng trận giao hữu vs Viettranstimex - 21.6

Quỹ trận trước còn: 67k
Tổng thu: 400k
Dũng A, Dũng B, Thọ, Minh, Hải, Sáng (40k/người) 240k
Đạt, Diệu, Cường, Phúc, Q.Hiếu, Tuân, Tùng, Đức (20k/người) 160k
Tổng chi:
- 70% Tiền sân + nước : 400K
- Ứng quỹ cho: Diệu, Tuân 20k/người, Hải 10k

Vậy quỹ còn: 67k + 400k - 400k - 50k = 17k.

* Nợ quỹ:
Diệu, Tuân 20k/người
Hải 10k + 5k (phạt đi muộn)

« Last Edit: June 22, 2012, 08:23 AM by dungnguyen1809 »
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.