Author Topic: Bàn về vấn đề kỹ - chiến thuật trong thi đấu  (Read 11619 times)

Description:

Offline minhphu02c4

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 122
 • Joined: Nov 2011
 • Thanked: 0
 • Thanks: 3
« Reply #80 on: April 10, 2012, 04:02 PM »
Logged
Lần này được sát cánh cùng P. Hiếu à, lâu ngày quá cặp song sát này chưa sát cánh để tạo nên bàn thắng đẹp. Hehe. Hy vọng 1 ngày gần nhất.
Anh mà càn quyét ở khung trung tuyến thì anh cắt hai chú mày hai nơi, đứa đầu sông, đứa cuối sông.  =))

Offline ductam

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 109
 • Joined: Jul 2010
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #81 on: April 10, 2012, 09:23 PM »
Logged
Một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân đâu a.Phú ơi. Hihi
Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết.

Offline ductam

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 109
 • Joined: Jul 2010
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #82 on: April 11, 2012, 07:19 AM »
Logged
Chiều nay cố gắng hạ đội A. Phú Hiếu nghe. Hihi. Cố gắng cho đội a. Phú trả tiền nước luôn. Hihi
Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.