Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 37  (Read 2878 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: May 28, 2009, 10:48 AM »
Logged

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:31/05 20:00 Bologna - Calcio Catania
Trận 2:31/05 20:00 Genoa - Lecce  
Trận 3:31/05 20:00 Napoli - Chievo
Trận 4:31/05 20:00 Palermo - Sampdoria
Trận 5:31/05 20:00 Reggina - Siena
Trận 6:31/05 20:00 Roma - Torino
Trận 7:31/05 20:00 Udinese - Cagliari

b, Cược điểm

Trận 1:31/05 20:00 Fiorentina - AC Milan
PA 1: 1.90 0:0 2.00
PA 2: 2.50  3.10 2.80
PA 3: 2.1/2  1.85  2.05

Trận 2:31/05 20:00 Inter Milan - Atalanta
PA 1: 1.90 0:1 2.00
PA 2: 1.40  3.90  7.75
PA 3: 3 1/4  2.00  1.90

Trận 3:31/05 20:00 Juventus - Lazio
PA 1: 1.90 0:1 1/4 2.00
PA 2: 1.35  4.30  8.10
PA 3: 3.00  1.95  1.95
Cứ từ từ..!

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #1 on: May 28, 2009, 11:03 AM »
Logged
Vòng này là vòng 38 dứ
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #2 on: May 28, 2009, 04:46 PM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:31/05 20:00 Bologna - Calcio Catania  1-0
Trận 2:31/05 20:00 Genoa - Lecce 2-1
Trận 3:31/05 20:00 Napoli - Chievo 2-0
Trận 4:31/05 20:00 Palermo - Sampdoria  2-1
Trận 5:31/05 20:00 Reggina - Siena 2-0
Trận 6:31/05 20:00 Roma - Torino 1-2
Trận 7:31/05 20:00 Udinese - Cagliari 2-1

b, Cược điểm

Trận 1:31/05 20:00 Fiorentina - AC Milan
PA 3: 2.1/2  1.85  2.05 Tài

Trận 2:31/05 20:00 Inter Milan - Atalanta
PA 3: 3 1/4  2.00  1.90 Tài

Trận 3:31/05 20:00 Juventus - Lazio
PA 3: 3.00  1.95  1.95 Tài


Offline a.p

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 123
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: May 29, 2009, 11:14 PM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:31/05 20:00 Bologna - Calcio Catania 2-1
Trận 2:31/05 20:00 Genoa - Lecce  2-2
Trận 3:31/05 20:00 Napoli - Chievo 1-0
Trận 4:31/05 20:00 Palermo - Sampdoria 3-2
Trận 5:31/05 20:00 Reggina - Siena 1-1
Trận 6:31/05 20:00 Roma - Torino 1-2
Trận 7:31/05 20:00 Udinese - Cagliari 2-2

b, Cược điểm

Trận 1:31/05 20:00 Fiorentina - AC Milan
PA 1: chủ


Trận 2:31/05 20:00 Inter Milan - Atalanta
PA 1: chủ

Trận 3:31/05 20:00 Juventus - Lazio
PA 1: chủ

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #4 on: May 30, 2009, 03:06 PM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:31/05 20:00 Bologna - Calcio Catania 1-1
Trận 2:31/05 20:00 Genoa - Lecce 2-1
Trận 3:31/05 20:00 Napoli - Chievo 2-0
Trận 4:31/05 20:00 Palermo - Sampdoria 1-2
Trận 5:31/05 20:00 Reggina - Siena 1-1
Trận 6:31/05 20:00 Roma - Torino 1-2
Trận 7:31/05 20:00 Udinese - Cagliari 2-1

b, Cược điểm

Trận 1:31/05 20:00 Fiorentina - AC Milan
PA 1: khách


Trận 2:31/05 20:00 Inter Milan - Atalanta
PA 1: chủ

Trận 3:31/05 20:00 Juventus - Lazio
PA 1: chủ
...FA cmnr...

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #5 on: May 30, 2009, 11:33 PM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:31/05 20:00 Bologna - Calcio Catania 1-0
Trận 2:31/05 20:00 Genoa - Lecce  1-1
Trận 3:31/05 20:00 Napoli - Chievo 1-0
Trận 4:31/05 20:00 Palermo - Sampdoria 2-1
Trận 5:31/05 20:00 Reggina - Siena 1-1
Trận 6:31/05 20:00 Roma - Torino 2-1
Trận 7:31/05 20:00 Udinese - Cagliari 1-1

b, Cược điểm

Trận 1:31/05 20:00 Fiorentina - AC Milan
PA 2: Hòa

Trận 2:31/05 20:00 Inter Milan - Atalanta
PA 3: <

Trận 3:31/05 20:00 Juventus - Lazio
PA 2: Khách
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #6 on: May 31, 2009, 10:50 AM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:31/05 20:00 Bologna - Calcio Catania: 1-1
Trận 2:31/05 20:00 Genoa - Lecce: 2-1
Trận 3:31/05 20:00 Napoli - Chievo: 2-1
Trận 4:31/05 20:00 Palermo - Sampdoria: 2-2
Trận 5:31/05 20:00 Reggina - Siena: 1-1
Trận 6:31/05 20:00 Roma - Torino: 2-1
Trận 7:31/05 20:00 Udinese - Cagliari: 2-2

b, Cược điểm

Trận 1:31/05 20:00 Fiorentina - AC Milan

PA 2: 2.50 3.10 2.80: khách


Trận 2:31/05 20:00 Inter Milan - Atalanta

PA 2: 1.40 3.90 7.75: hòa


Trận 3:31/05 20:00 Juventus - Lazio
PA 1: 1.90 0:1 1/4 2.00: khách

I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #7 on: May 31, 2009, 01:07 PM »
Logged

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:31/05 20:00 Bologna - Calcio Catania: 1-0
Trận 2:31/05 20:00 Genoa - Lecce: 2-0
Trận 3:31/05 20:00 Napoli - Chievo: 2-0
Trận 4:31/05 20:00 Palermo - Sampdoria: 1-0
Trận 5:31/05 20:00 Reggina - Siena: 0-0
Trận 6:31/05 20:00 Roma - Torino: 1-1
Trận 7:31/05 20:00 Udinese - Cagliari:1-1

b, Cược điểm

Trận 1:31/05 20:00 Fiorentina - AC Milan
 

PA 2:Hòa
Trận 2:31/05 20:00 Inter Milan - Atalanta

PA 3: Xỉu
Trận 3:31/05 20:00 Juventus - Lazio
PA 3: Tài
 
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.