Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 34  (Read 2694 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: May 09, 2009, 07:53 AM »
Logged
Vòng 35

Serie A - Italy 08-09

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:09/05 23:00 Sampdoria - Reggina
Trận 2:10/05 01:30 Lazio - Udinese    
Trận 3:10/05 20:00 Cagliari - Roma  
Trận 4:10/05 20:00 Calcio Catania - Fiorentina    
Trận 5:10/05 20:00 Lecce - Napoli  
Trận 6:10/05 20:00 Siena - Palermo
Trận 7:10/05 20:00 Torino - Bologna  

b, cược điểm

Trận 1:10/05 20:00 Atalanta - Genoa
PA 1:2.00 1/4:0 1.89
PA 2:3.20 3.10  2.20
PA 3:2 1/2  2.05  1.85
Trận 2:10/05 20:00 Chievo - Inter Milan  
PA 1:1.90 1/2:0 2.00
PA 2:4.30  3.20  1.90
PA 3:2 1/2  2.05  1.85
Trận 3:11/05 01:30 AC Milan - Juventus
PA 1:1.85 0:1/2 2.05
PA 2:1.82  3.35  4.35
PA 3:2 3/4  2.10  1.80
Cứ từ từ..!

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #1 on: May 09, 2009, 11:30 AM »
Logged
Vòng 35

Serie A - Italy 08-09

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:09/05 23:00 Sampdoria - Reggina: 2-1
Trận 2:10/05 01:30 Lazio - Udinese: 1-1
Trận 3:10/05 20:00 Cagliari - Roma: 1-2
Trận 4:10/05 20:00 Calcio Catania - Fiorentina: 0-1
Trận 5:10/05 20:00 Lecce - Napoli: 1-1
Trận 6:10/05 20:00 Siena - Palermo: 2-1
Trận 7:10/05 20:00 Torino - Bologna: 1-0

b, cược điểm

Trận 1:10/05 20:00 Atalanta - Genoa

PA 2:3.20 3.10 2.20: khách

Trận 2:10/05 20:00 Chievo - Inter Milan
PA 1:1.90 1/2:0 2.00: khách


Trận 3:11/05 01:30 AC Milan - Juventus

PA 2:1.82 3.35 4.35: hòa
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #2 on: May 09, 2009, 02:50 PM »
Logged

Vòng 35

Serie A - Italy 08-09

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:09/05 23:00 Sampdoria - Reggina 1-1
Trận 2:10/05 01:30 Lazio - Udinese 1-1    
Trận 3:10/05 20:00 Cagliari - Roma   1-2
Trận 4:10/05 20:00 Calcio Catania - Fiorentina    0-1
Trận 5:10/05 20:00 Lecce - Napoli  2-1
Trận 6:10/05 20:00 Siena - Palermo 2-1
Trận 7:10/05 20:00 Torino - Bologna   1-0

b, cược điểm

Trận 1:10/05 20:00 Atalanta - Genoa
 
PA 3:2 1/2  2.05  1.85  Tài
Trận 2:10/05 20:00 Chievo - Inter Milan  
PA 1:1.90 1/2:0 2.00 Khách
 
Trận 3:11/05 01:30 AC Milan - Juventus

PA 3:2 3/4  2.10  1.80 Tài

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline VinDiesel

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 128
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: May 09, 2009, 03:50 PM »
Logged
Vòng 35

Serie A - Italy 08-09

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:09/05 23:00 Sampdoria - Reggina 2-1
Trận 2:10/05 01:30 Lazio - Udinese 2-1    
Trận 3:10/05 20:00 Cagliari - Roma   0-2
Trận 4:10/05 20:00 Calcio Catania - Fiorentina    0-2
Trận 5:10/05 20:00 Lecce - Napoli  2-2
Trận 6:10/05 20:00 Siena - Palermo 1-1
Trận 7:10/05 20:00 Torino - Bologna   1-0

b, cược điểm

Trận 1:10/05 20:00 Atalanta - Genoa
 
PA 2: Chủ

Trận 2:10/05 20:00 Chievo - Inter Milan  
PA 2:Chủ
Trận 3:11/05 01:30 AC Milan - Juventus

PA 2:Khách
His Curse Will Become His Power

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #4 on: May 09, 2009, 09:41 PM »
Logged

Vòng 35

Serie A - Italy 08-09

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:09/05 23:00 Sampdoria - Reggina 2-2
Trận 2:10/05 01:30 Lazio - Udinese 1-1    
Trận 3:10/05 20:00 Cagliari - Roma   0-0
Trận 4:10/05 20:00 Calcio Catania - Fiorentina    0-1
Trận 5:10/05 20:00 Lecce - Napoli  2-2
Trận 6:10/05 20:00 Siena - Palermo 1-1
Trận 7:10/05 20:00 Torino - Bologna   1-0

b, cược điểm

Trận 1:10/05 20:00 Atalanta - Genoa
PA 2: Hòa

Trận 2:10/05 20:00 Chievo - Inter Milan  
PA 2: Hòa
 
Trận 3:11/05 01:30 AC Milan - Juventus
PA 2:chủ

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #5 on: May 09, 2009, 11:27 PM »
Logged
Vòng 35

Serie A - Italy 08-09

a, dự đoán cơ bản

Trận 2:10/05 01:30 Lazio - Udinese 1-0    
Trận 3:10/05 20:00 Cagliari - Roma   1-2
Trận 4:10/05 20:00 Calcio Catania - Fiorentina    0-1
Trận 5:10/05 20:00 Lecce - Napoli  2-1
Trận 6:10/05 20:00 Siena - Palermo 2-1
Trận 7:10/05 20:00 Torino - Bologna   1-0

b, cược điểm

Trận 1:10/05 20:00 Atalanta - Genoa  
PA 3:2 1/2  2.05  1.85  Tài

Trận 2:10/05 20:00 Chievo - Inter Milan  
PA 1:1.90 1/2:0 2.00 Tài
 
Trận 3:11/05 01:30 AC Milan - Juventus

PA 3:2 3/4  2.10  1.80 Tài


0 Members and 1 Guest are viewing this topic.