Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 33  (Read 2863 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: May 02, 2009, 12:57 PM »
Logged
Vòng 33

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:02/05 23:00 Bologna - Reggina
Trận 2:03/05 20:00 Fiorentina - Torino
Trận 3:03/05 20:00 Palermo - Cagliari  
Trận 4:03/05 20:00 Roma - Chievo
Trận 5:03/05 20:00 Siena - Napoli 1
Trận 6:03/05 20:00 Udinese - Atalanta  
Trận 7:04/05 01:30 Genoa - Sampdoria  

b, cược điểm
Trận 1:03/05 01:30 Inter Milan - Lazio  
PA 1:1.95 0:1  1.95
PA 2:1.50 3.80 6.90
PA 3:2 1/2  1.85  2.05

Trận 2:03/05 20:00 Calcio Catania - AC Milan
PA 1:1.80 1:0 2.10
PA 2:6.00 3.60 1.60
PA 3:2 3/4  2.00  1.90

Trận 3:03/05 20:00 Juventus - Lecce
PA 1:1.90 0:1 1/4 2.00
PA 2:1.35  4.40  8.70
PA 3:2 3/4  1.90  2.00
Cứ từ từ..!

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #1 on: May 02, 2009, 01:08 PM »
Logged
Dự đoán hộ sathu

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:02/05 23:00 Bologna - Reggina 1-0
Trận 2:03/05 20:00 Fiorentina - Torino  2-0
Trận 3:03/05 20:00 Palermo - Cagliari 2-0
Trận 4:03/05 20:00 Roma - Chievo 3-1
Trận 5:03/05 20:00 Siena - Napoli 1-1
Trận 6:03/05 20:00 Udinese - Atalanta 2-1
Trận 7:04/05 01:30 Genoa - Sampdoria 1-1

b, cược điểm
Trận 1:03/05 01:30 Inter Milan - Lazio
PA 1: Khách

Trận 2:03/05 20:00 Calcio Catania - AC Milan
PA 3:<

Trận 3:03/05 20:00 Juventus - Lecce
PA 3:<
« Last Edit: May 02, 2009, 01:08 PM by Azzurra515 »
Cứ từ từ..!

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #2 on: May 02, 2009, 01:51 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1:02/05 23:00 Bologna - Reggina 1-0
Trận 2:03/05 20:00 Fiorentina - Torino  2-1
Trận 3:03/05 20:00 Palermo - Cagliari 3-0
Trận 4:03/05 20:00 Roma - Chievo 2-0
Trận 5:03/05 20:00 Siena - Napoli 1-2
Trận 6:03/05 20:00 Udinese - Atalanta 1-1
Trận 7:04/05 01:30 Genoa - Sampdoria 1-1

b, cược điểm
Trận 1:03/05 01:30 Inter Milan - Lazio
PA 2:khách

Trận 2:03/05 20:00 Calcio Catania - AC Milan
PA 2:Hoà

Trận 3:03/05 20:00 Juventus - Lecce
PA 3:>
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: May 02, 2009, 02:23 PM »
Logged
Vòng 33

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:02/05 23:00 Bologna - Reggina: 2-1
Trận 2:03/05 20:00 Fiorentina - Torino: 2-0
Trận 3:03/05 20:00 Palermo - Cagliari: 2-1
Trận 4:03/05 20:00 Roma - Chievo: 2-1
Trận 5:03/05 20:00 Siena - Napoli : 1-1
Trận 6:03/05 20:00 Udinese - Atalanta: 2-1
Trận 7:04/05 01:30 Genoa - Sampdoria: 1-2

b, cược điểm
Trận 1:03/05 01:30 Inter Milan - Lazio

PA 3:2 1/2 1.85 2.05: tài

Trận 2:03/05 20:00 Calcio Catania - AC Milan

PA 2:6.00 3.60 1.60: khách


Trận 3:03/05 20:00 Juventus - Lecce

PA 3:2 3/4 1.90 2.00: tài
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #4 on: May 02, 2009, 05:44 PM »
Logged
Vòng 33

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:02/05 23:00 Bologna - Reggina: 4 - 4
Trận 2:03/05 20:00 Fiorentina - Torino: 2-2
Trận 3:03/05 20:00 Palermo - Cagliari: 3-3
Trận 4:03/05 20:00 Roma - Chievo: 4 -4
Trận 5:03/05 20:00 Siena - Napoli : 3 -1
Trận 6:03/05 20:00 Udinese - Atalanta: 4 -2
Trận 7:04/05 01:30 Genoa - Sampdoria:  3 -3

b, cược điểm
Trận 1:03/05 01:30 Inter Milan - Lazio

PA 2 Khach

Trận 2:03/05 20:00 Calcio Catania - AC Milan

PA 2:khách


Trận 3:03/05 20:00 Juventus - Lecce

PA 2 Khach
Đến cuối con đường

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #5 on: May 02, 2009, 10:23 PM »
Logged

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:02/05 23:00 Bologna - Reggina 1-0
Trận 2:03/05 20:00 Fiorentina - Torino  2-1
Trận 3:03/05 20:00 Palermo - Cagliari 0-0
Trận 4:03/05 20:00 Roma - Chievo 2-0
Trận 5:03/05 20:00 Siena - Napoli 1-1
Trận 6:03/05 20:00 Udinese - Atalanta 1-1
Trận 7:04/05 01:30 Genoa - Sampdoria 1-1

b, cược điểm
Trận 1:03/05 01:30 Inter Milan - Lazio
PA 2: Hoà

Trận 2:03/05 20:00 Calcio Catania - AC Milan
PA 3: >

Trận 3:03/05 20:00 Juventus - Lecce
PA 3: <

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #6 on: May 03, 2009, 09:31 AM »
Logged

Vòng 33

a, dự đoán cơ bản

 
Trận 2:03/05 20:00 Fiorentina - Torino 2-1
Trận 3:03/05 20:00 Palermo - Cagliari  2-1
Trận 4:03/05 20:00 Roma - Chievo 2-0
Trận 5:03/05 20:00 Siena - Napoli 1-2
Trận 6:03/05 20:00 Udinese - Atalanta  1-0
Trận 7:04/05 01:30 Genoa - Sampdoria   2-1

 
Trận 2:03/05 20:00 Calcio Catania - AC Milan

PA 3:Xỉu

Trận 3:03/05 20:00 Juventus - Lecce
PA 1: Chủ

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.