Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 32  (Read 2892 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: April 24, 2009, 10:42 AM »
Logged

 Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/04 23:00 Chievo - Udinese
Trận 2:26/04 01:30 Fiorentina - Roma
Trận 3:26/04 20:00 Bologna - Genoa
Trận 4:26/04 20:00 Lazio - Atalanta  
Trận 5:26/04 20:00 Lecce - Calcio Catania
Trận 6:26/04 20:00 Sampdoria - Cagliari  
Trận 7:26/04 20:00 Torino - Siena 1.825  

b, Cược điểm

Trận 1:26/04 20:00 AC Milan - Palermo
PA 1: 1.80 0:1.1/4 2.10
PA 2: 1.45  3.85  7.50
PA 3: 2 3/4  2.00  1.90

Trận 2:26/04 20:00 Reggina - Juventus
PA 1: 2.10 1/2:0 1.80
PA 2: 4.75 3.35 1.75
PA 3: 2 1/2  2.05  1.85

Trận 3:27/04 01:30 Napoli - Inter Milan
PA 1: 1.95 1/2:0 1.95
PA 2: 3.90  3.15 1.95
PA 3: 2 1/5  1.85  2.05

Cứ từ từ..!

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #1 on: April 24, 2009, 02:57 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/04 23:00 Chievo - Udinese  0-1
Trận 2:26/04 01:30 Fiorentina - Roma 2-3
Trận 3:26/04 20:00 Bologna - Genoa 1-3
Trận 4:26/04 20:00 Lazio - Atalanta  3-1
Trận 5:26/04 20:00 Lecce - Calcio Catania 2-2
Trận 6:26/04 20:00 Sampdoria - Cagliari  4-1  
Trận 7:26/04 20:00 Torino - Siena 3-1  

b, Cược điểm

Trận 1:26/04 20:00 AC Milan - Palermo
PA 3: Tài

Trận 2:26/04 20:00 Reggina - Juventus
PA 3: Tài

Trận 3:27/04 01:30 Napoli - Inter Milan
PA 3: Tài


Offline VinDiesel

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 128
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #2 on: April 24, 2009, 03:03 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/04 23:00 Chievo - Udinese 1-1
Trận 2:26/04 01:30 Fiorentina - Roma 2-2
Trận 3:26/04 20:00 Bologna - Genoa 1-0
Trận 4:26/04 20:00 Lazio - Atalanta  2-0
Trận 5:26/04 20:00 Lecce - Calcio Catania 1-1
Trận 6:26/04 20:00 Sampdoria - Cagliari   1-1
Trận 7:26/04 20:00 Torino - Siena 1-1

b, Cược điểm

Trận 1:26/04 20:00 AC Milan - Palermo
PA 2: Hòa

Trận 2:26/04 20:00 Reggina - Juventus
PA 2: Hòa

Trận 3:27/04 01:30 Napoli - Inter Milan
PA 2: Chủ

His Curse Will Become His Power

Offline a.p

 • *
 • JFC Wonderkid
 • Posts: 123
 • Joined: Oct 2007
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: April 24, 2009, 03:24 PM »
Logged
Juverofan
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/04 23:00 Chievo - Udinese 1-1
Trận 2:26/04 01:30 Fiorentina - Roma 2-2
Trận 3:26/04 20:00 Bologna - Genoa 1-0
Trận 4:26/04 20:00 Lazio - Atalanta  2-0
Trận 5:26/04 20:00 Lecce - Calcio Catania 1-1
Trận 6:26/04 20:00 Sampdoria - Cagliari   1-1
Trận 7:26/04 20:00 Torino - Siena 1-1

b, Cược điểm

Trận 1:26/04 20:00 AC Milan - Palermo
PA 2: Hòa

Trận 2:26/04 20:00 Reggina - Juventus
PA 2: Hòa

Trận 3:27/04 01:30 Napoli - Inter Milan
PA 2: Chủ

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #4 on: April 25, 2009, 03:33 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/04 23:00 Chievo - Udinese: 1-2
Trận 2:26/04 01:30 Fiorentina - Roma: 1-1
Trận 3:26/04 20:00 Bologna - Genoa: 1-2
Trận 4:26/04 20:00 Lazio - Atalanta: 1-1
Trận 5:26/04 20:00 Lecce - Calcio Catania: 1-2
Trận 6:26/04 20:00 Sampdoria - Cagliari: 2-1
Trận 7:26/04 20:00 Torino - Siena: 1-1

b, Cược điểm

Trận 1:26/04 20:00 AC Milan - Palermo
PA 3: 2 3/4 2.00 1.90: tài

Trận 2:26/04 20:00 Reggina - Juventus
PA 1: 2.10 1/2:0 1.80: khách

Trận 3:27/04 01:30 Napoli - Inter Milan
PA 3: 2 1/5 1.85 2.05 : tài
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #5 on: April 26, 2009, 09:38 AM »
Logged

Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 3:26/04 20:00 Bologna - Genoa 1-1
Trận 4:26/04 20:00 Lazio - Atalanta  2-1
Trận 5:26/04 20:00 Lecce - Calcio Catania 1-0
Trận 6:26/04 20:00 Sampdoria - Cagliari   1-1
Trận 7:26/04 20:00 Torino - Siena 1-0

b, Cược điểm

Trận 1:26/04 20:00 AC Milan - Palermo
PA 1: Khách
 

Trận 2:26/04 20:00 Reggina - Juventus
 
PA 3: Tài

Trận 3:27/04 01:30 Napoli - Inter Milan
 
PA 1: Khách

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #6 on: April 26, 2009, 06:37 PM »
Logged
erie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 3:26/04 20:00 Bologna - Genoa 3-4
Trận 4:26/04 20:00 Lazio - Atalanta 3 -1
Trận 5:26/04 20:00 Lecce - Calcio Catania 2 -1
Trận 6:26/04 20:00 Sampdoria - Cagliari 4 -2
Trận 7:26/04 20:00 Torino - Siena 2 -1

b, Cược điểm

Trận 1:26/04 20:00 AC Milan - Palermo
PA 1:Chủ


Trận 2:26/04 20:00 Reggina - Juventus

PA 1 Chủ

Trận 3:27/04 01:30 Napoli - Inter Milan

PA 1: Chủ
Đến cuối con đường

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.