Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 31  (Read 2854 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: April 17, 2009, 07:38 AM »
Logged

Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:18/04 23:00 Genoa - Lazio
Trận 2:19/04 20:00 Atalanta - Reggina
Trận 3:19/04 20:00 Cagliari - Napoli
Trận 4:19/04 20:00 Calcio Catania - Sampdoria
Trận 5:19/04 20:00 Palermo - Bologna  
Trận 6:19/04 20:00 Siena - Chievo
Trận 7:19/04 20:00 Udinese - Fiorentina  

b, Cược điểm
Trận 1:19/04 01:30 Juventus - Inter Milan
PA 1: 1.90 0:0 2.00
PA 2: 2.55  3.00 2.80
PA 3: 2 1/4  1.90  2.00

Trận 2:19/04 20:00 Roma - Lecce
PA 1: 1.90 0:1 1/4 2.00
PA 2: 1.30  4.50  10.20
PA 3: 2 3/4  2.00  1.90

Trận 3:20/04 01:30 AC Milan - Torino
PA 1: 2.00 0:1 1/2 1.90
PA 2: 1.30  4.65  10.35
PA 3: 2 1/2  1.90  2.00


Cứ từ từ..!

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #1 on: April 17, 2009, 10:05 AM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:18/04 23:00 Genoa - Lazio 3-2
Trận 2:19/04 20:00 Atalanta - Reggina 2-1
Trận 3:19/04 20:00 Cagliari - Napoli 1-0
Trận 4:19/04 20:00 Calcio Catania - Sampdoria 1-2
Trận 5:19/04 20:00 Palermo - Bologna  2-2
Trận 6:19/04 20:00 Siena - Chievo 3-2
Trận 7:19/04 20:00 Udinese - Fiorentina 1-1

b, Cược điểm
Trận 1:19/04 01:30 Juventus - Inter Milan
PA 2: Hòa


Trận 2:19/04 20:00 Roma - Lecce
PA 2: Hòa


Trận 3:20/04 01:30 AC Milan - Torino
PA 3: <

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #2 on: April 17, 2009, 11:23 AM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:18/04 23:00 Genoa - Lazio 1-1
Trận 2:19/04 20:00 Atalanta - Reggina 2-1
Trận 3:19/04 20:00 Cagliari - Napoli 1-0
Trận 4:19/04 20:00 Calcio Catania - Sampdoria 1-2
Trận 5:19/04 20:00 Palermo - Bologna  2-2
Trận 6:19/04 20:00 Siena - Chievo 2-1
Trận 7:19/04 20:00 Udinese - Fiorentina 1-1

b, Cược điểm
Trận 1:19/04 01:30 Juventus - Inter Milan
PA 2: Hòa
Trận 2:19/04 20:00 Roma - Lecce
PA 2: Hòa
Trận 3:20/04 01:30 AC Milan - Torino
PA 3: <

Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #3 on: April 17, 2009, 12:32 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:18/04 23:00 Genoa - Lazio 4-3
Trận 2:19/04 20:00 Atalanta - Reggina 2-2
Trận 3:19/04 20:00 Cagliari - Napoli 2-2
Trận 4:19/04 20:00 Calcio Catania - Sampdoria 3-3
Trận 5:19/04 20:00 Palermo - Bologna 1-2
Trận 6:19/04 20:00 Siena - Chievo 2-2
Trận 7:19/04 20:00 Udinese - Fiorentina 2-1

b, Cược điểm
Trận 1:19/04 01:30 Juventus - Inter Milan
PA 2: Thua
Trận 2:19/04 20:00 Roma - Lecce
PA 2: Thang
Trận 3:20/04 01:30 AC Milan - Torino
PA 3: <
Đến cuối con đường

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #4 on: April 17, 2009, 11:26 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:18/04 23:00 Genoa - Lazio: 1-1
Trận 2:19/04 20:00 Atalanta - Reggina: 2-1
Trận 3:19/04 20:00 Cagliari - Napoli: 2-1
Trận 4:19/04 20:00 Calcio Catania - Sampdoria: 1-2
Trận 5:19/04 20:00 Palermo - Bologna: 2-1
Trận 6:19/04 20:00 Siena - Chievo: 1-0
Trận 7:19/04 20:00 Udinese - Fiorentina: 1-2

b, Cược điểm
Trận 1:19/04 01:30 Juventus - Inter Milan
PA 2: 2.55 3.00 2.80: chủ.. tất cả vì Juve  


Trận 2:19/04 20:00 Roma - Lecce
PA 3: 2 3/4 2.00 1.90: tài

Trận 3:20/04 01:30 AC Milan - Torino
PA 3: 2 1/2 1.90 2.00 : tài
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #5 on: April 18, 2009, 08:00 AM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:18/04 23:00 Genoa - Lazio 1-2
Trận 2:19/04 20:00 Atalanta - Reggina 1-1
Trận 3:19/04 20:00 Cagliari - Napoli 2-0
Trận 4:19/04 20:00 Calcio Catania - Sampdoria 1-1
Trận 5:19/04 20:00 Palermo - Bologna 2-0
Trận 6:19/04 20:00 Siena - Chievo 1-0
Trận 7:19/04 20:00 Udinese - Fiorentina 2-1

b, Cược điểm
Trận 1:19/04 01:30 Juventus - Inter Milan
PA 1: Chủ

Trận 2:19/04 20:00 Roma - Lecce
PA 2: Hòa

Trận 3:20/04 01:30 AC Milan - Torino
PA 1: chủ
...FA cmnr...

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #6 on: April 18, 2009, 09:09 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:18/04 23:00 Genoa - Lazio 2-1
Trận 2:19/04 20:00 Atalanta - Reggina 1-1
Trận 3:19/04 20:00 Cagliari - Napoli 2-1
Trận 4:19/04 20:00 Calcio Catania - Sampdoria 1-1
Trận 5:19/04 20:00 Palermo - Bologna  1-0
Trận 6:19/04 20:00 Siena - Chievo 1-0
Trận 7:19/04 20:00 Udinese - Fiorentina  1-1

b, Cược điểm
Trận 1:19/04 01:30 Juventus - Inter Milan
 
PA 3: Tài

Trận 2:19/04 20:00 Roma - Lecce
 
PA 3: 2 3/4  2.00  1.90 Xỉu

Trận 3:20/04 01:30 AC Milan - Torino
 
PA 3: 2 1/2  Tài
« Last Edit: April 18, 2009, 09:42 PM by Laoai_Delpiero »
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #7 on: April 18, 2009, 11:26 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

a, Dự đoán cơ bản

Trận 2:19/04 20:00 Atalanta - Reggina: 2-1
Trận 3:19/04 20:00 Cagliari - Napoli: 2-1
Trận 4:19/04 20:00 Calcio Catania - Sampdoria: 1-2
Trận 5:19/04 20:00 Palermo - Bologna: 2-1
Trận 6:19/04 20:00 Siena - Chievo: 1-0
Trận 7:19/04 20:00 Udinese - Fiorentina: 1-2

b, Cược điểm
Trận 1:19/04 01:30 Juventus - Inter Milan
PA 3: Tài

Trận 2:19/04 20:00 Roma - Lecce
PA 3: 2 3/4 2.00 1.90: tài

Trận 3:20/04 01:30 AC Milan - Torino
PA 3: 2 1/2 1.90 2.00 : tài


0 Members and 1 Guest are viewing this topic.