Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 29  (Read 2950 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: March 21, 2009, 09:54 AM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 29

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:22/03 00:00 Calcio Catania - Lazio  
Trận 2:22/03 21:00 Bologna - Cagliari  
Trận 3:22/03 21:00 Chievo - Palermo  
Trận 4:22/03 21:00 Fiorentina - Siena  
Trận 5:22/03 21:00 Genoa - Udinese  
Trận 6:22/03 21:00 Lecce - Atalanta  
Trận 7:22/03 21:00 Torino - Sampdoria

b, Cược điểm
 
Trận 1:22/03 02:30 Roma - Juventus
PA 1: 2.15 0:0 1.75
PA 2:  2.85  3.00 2.50
PA 3: 2 1/2  2.00  1.90

Trận 2:22/03 21:00 Inter Milan - Reggina
PA 1: 1.90 0:1 1/2 2.00
PA 2: 1.25  5.75  12.00
PA 3: 2 3/4  2.00  1.90

Trận 3:23/03 02:30 Napoli - AC Milan
PA 1: 1.95 1/2:0 1.95
PA 2: 3.35 3.00  2.20
PA 3: 2 1/2  2.00  1.90

Cứ từ từ..!

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #1 on: March 21, 2009, 10:55 AM »
Logged

Serie A - Italy 08-09
Vòng 29

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:22/03 00:00 Calcio Catania - Lazio  1-1
Trận 2:22/03 21:00 Bologna - Cagliari   1-0
Trận 3:22/03 21:00 Chievo - Palermo  1-0
Trận 4:22/03 21:00 Fiorentina - Siena  2-1
Trận 5:22/03 21:00 Genoa - Udinese   1-0
Trận 6:22/03 21:00 Lecce - Atalanta  1-0
Trận 7:22/03 21:00 Torino - Sampdoria 1-0

b, Cược điểm
 
Trận 1:22/03 02:30 Roma - Juventus

PA 3: Tài

Trận 2:22/03 21:00 Inter Milan - Reggina

PA 3: Xỉu

Trận 3:23/03 02:30 Napoli - AC Milan

PA 3: Tài

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #2 on: March 21, 2009, 11:48 AM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 29

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:22/03 00:00 Calcio Catania - Lazio  2-1
Trận 2:22/03 21:00 Bologna - Cagliari   0-1
Trận 3:22/03 21:00 Chievo - Palermo  3-2
Trận 4:22/03 21:00 Fiorentina - Siena  2-0
Trận 5:22/03 21:00 Genoa - Udinese   2-2
Trận 6:22/03 21:00 Lecce - Atalanta  1-2
Trận 7:22/03 21:00 Torino - Sampdoria 2-2

b, Cược điểm
 
Trận 1:22/03 02:30 Roma - Juventus

PA 3:<

Trận 2:22/03 21:00 Inter Milan - Reggina

PA 3: >

Trận 3:23/03 02:30 Napoli - AC Milan
PA 3: >
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #3 on: March 21, 2009, 01:45 PM »
Logged

Serie A - Italy 08-09
Vòng 29

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:22/03 00:00 Calcio Catania - Lazio  2-2
Trận 2:22/03 21:00 Bologna - Cagliari   3-1
Trận 3:22/03 21:00 Chievo - Palermo  3-3
Trận 4:22/03 21:00 Fiorentina - Siena  2-1
Trận 5:22/03 21:00 Genoa - Udinese   2-2
Trận 6:22/03 21:00 Lecce - Atalanta  1-1
Trận 7:22/03 21:00 Torino - Sampdoria 2-1

b, Cược điểm
 
Trận 1:22/03 02:30 Roma - Juventus

PA 3:>

Trận 2:22/03 21:00 Inter Milan - Reggina

PA 3: >

Trận 3:23/03 02:30 Napoli - AC Milan
PA 3: <

Đến cuối con đường

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #4 on: March 21, 2009, 02:18 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 29

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:22/03 00:00 Calcio Catania - Lazio  2-2
Trận 2:22/03 21:00 Bologna - Cagliari   0-1
Trận 3:22/03 21:00 Chievo - Palermo  1-1
Trận 4:22/03 21:00 Fiorentina - Siena  2-0
Trận 5:22/03 21:00 Genoa - Udinese   2-2
Trận 6:22/03 21:00 Lecce - Atalanta  1-2
Trận 7:22/03 21:00 Torino - Sampdoria 1-1

b, Cược điểm
 
Trận 1:22/03 02:30 Roma - Juventus

PA 3:>

Trận 2:22/03 21:00 Inter Milan - Reggina

PA 3:<

Trận 3:23/03 02:30 Napoli - AC Milan
PA 2: Hòa
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #5 on: March 21, 2009, 02:23 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 29

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:22/03 00:00 Calcio Catania - Lazio  1-2
Trận 2:22/03 21:00 Bologna - Cagliari   1-0
Trận 3:22/03 21:00 Chievo - Palermo  1-1
Trận 4:22/03 21:00 Fiorentina - Siena  2-0
Trận 5:22/03 21:00 Genoa - Udinese   1-0
Trận 6:22/03 21:00 Lecce - Atalanta  1-0
Trận 7:22/03 21:00 Torino - Sampdoria 1-0

b, Cược điểm
 
Trận 1:22/03 02:30 Roma - Juventus

PA 3: Tài

Trận 2:22/03 21:00 Inter Milan - Reggina

PA 3: Xỉu

Trận 3:23/03 02:30 Napoli - AC Milan

PA 3: Tài


Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #6 on: March 21, 2009, 05:31 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 29

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:22/03 00:00 Calcio Catania - Lazio 1-2
Trận 2:22/03 21:00 Bologna - Cagliari 3-1
Trận 3:22/03 21:00 Chievo - Palermo 2-1
Trận 4:22/03 21:00 Fiorentina - Siena 2-0
Trận 5:22/03 21:00 Genoa - Udinese 1-1
Trận 6:22/03 21:00 Lecce - Atalanta 1-1
Trận 7:22/03 21:00 Torino - Sampdoria 1-2

b, Cược điểm

Trận 1:22/03 02:30 Roma - Juventus

PA 1:khách

Trận 2:22/03 21:00 Inter Milan - Reggina

PA 1: nhà

Trận 3:23/03 02:30 Napoli - AC Milan
PA 1: nhà
...FA cmnr...

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #7 on: March 22, 2009, 01:34 AM »
Logged
Vòng 29

a, Dự đoán cơ bản

Trận 2:22/03 21:00 Bologna - Cagliari: 1-1
Trận 3:22/03 21:00 Chievo - Palermo:1-2
Trận 4:22/03 21:00 Fiorentina - Siena:2-1
Trận 5:22/03 21:00 Genoa - Udinese:1-1
Trận 6:22/03 21:00 Lecce - Atalanta:0-1
Trận 7:22/03 21:00 Torino - Sampdoria:1-1

b, Cược điểm

Trận 1:22/03 02:30 Roma - Juventus
PA 2: 2.85 3.00 2.50:khách

Trận 2:22/03 21:00 Inter Milan - Reggina
PA 3: 2 3/4 2.00 1.90:xỉu

Trận 3:23/03 02:30 Napoli - AC Milan
PA 3: 2 1/2 2.00 1.90:tài
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.