Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 28  (Read 2959 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: March 13, 2009, 01:09 PM »
Logged

Serie A - Italy 08-09

Vòng 28

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:15/03 00:00 Cagliari - Genoa  
Trận 2:15/03 21:00 Atalanta - Torino  
Trận 3:15/03 21:00 Lazio - Chievo
Trận 4:15/03 21:00 Palermo - Lecce
Trận 5:15/03 21:00 Reggina - Napoli
Trận 6:15/03 21:00 Sampdoria - Roma
Trận 7:15/03 21:00 Udinese - Calcio Catania  

b, Cược điểm
Trận 1:15/03 02:30 Juventus - Bologna
PA 1 1.90  0:1.1/4 2.00
PA 2 1.40  4.05  8.05
PA 3 2 1/2  1.95  1.95

Trận 2:15/03 21:00 Siena - AC Milan
PA 1 2.00 1/4:0 1.90
PA 2 3.75  3.10 2.00
PA 3 2 1/2  2.05  1.85

Trận 3:16/03 02:30 Inter Milan - Fiorentina  
PA 1 2.10 0:3/4 1.80
PA 2 1.70 3.30  5.10
PA 3 2 1/2  2.05  1.85


Cứ từ từ..!

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #1 on: March 13, 2009, 11:57 PM »
Logged

Serie A - Italy 08-09

Vòng 28

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:15/03 00:00 Cagliari - Genoa  1-1
Trận 2:15/03 21:00 Atalanta - Torino  3-1
Trận 3:15/03 21:00 Lazio - Chievo 4-2
Trận 4:15/03 21:00 Palermo - Lecce 3-2
Trận 5:15/03 21:00 Reggina - Napoli 2-3
Trận 6:15/03 21:00 Sampdoria - Roma 4-1
Trận 7:15/03 21:00 Udinese - Calcio Catania 2-2

b, Cược điểm
Trận 1:15/03 02:30 Juventus - Bologna

PA 3 <

Trận 2:15/03 21:00 Siena - AC Milan
PA 3 >

Trận 3:16/03 02:30 Inter Milan - Fiorentina  
PA 2 Hòa
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #2 on: March 14, 2009, 12:12 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

Vòng 28

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:15/03 00:00 Cagliari - Genoa  1-2
Trận 2:15/03 21:00 Atalanta - Torino  1-1
Trận 3:15/03 21:00 Lazio - Chievo 2-1
Trận 4:15/03 21:00 Palermo - Lecce 2-1
Trận 5:15/03 21:00 Reggina - Napoli 1-2
Trận 6:15/03 21:00 Sampdoria - Roma 2-2
Trận 7:15/03 21:00 Udinese - Calcio Catania 1-1

b, Cược điểm
Trận 1:15/03 02:30 Juventus - Bologna

PA 1 Chủ

Trận 2:15/03 21:00 Siena - AC Milan
PA 1 Khách

Trận 3:16/03 02:30 Inter Milan - Fiorentina  
PA 1 Chủ


Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: March 14, 2009, 12:57 PM »
Logged
Vòng 28

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:15/03 00:00 Cagliari - Genoa: 0-1
Trận 2:15/03 21:00 Atalanta - Torino: 2-1
Trận 3:15/03 21:00 Lazio - Chievo: 2-0
Trận 4:15/03 21:00 Palermo - Lecce: 2-1
Trận 5:15/03 21:00 Reggina - Napoli: 0-1
Trận 6:15/03 21:00 Sampdoria - Roma: 1-1
Trận 7:15/03 21:00 Udinese - Calcio Catania: 2-1

b, Cược điểm
Trận 1:15/03 02:30 Juventus - Bologna
PA 3 2 1/2 1.95 1.95: Tài

Trận 2:15/03 21:00 Siena - AC Milan
PA 2 3.75 3.10 2.00: Khách

Trận 3:16/03 02:30 Inter Milan - Fiorentina
PA 3 2 1/2 2.05 1.85 : Xỉu
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #4 on: March 14, 2009, 01:29 PM »
Logged

Serie A - Italy 08-09

Vòng 28

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:15/03 00:00 Cagliari - Genoa  1-1
Trận 2:15/03 21:00 Atalanta - Torino  1-0
Trận 3:15/03 21:00 Lazio - Chievo 2-1
Trận 4:15/03 21:00 Palermo - Lecce 1-0
Trận 5:15/03 21:00 Reggina - Napoli 1-1
Trận 6:15/03 21:00 Sampdoria - Roma 1-1
Trận 7:15/03 21:00 Udinese - Calcio Catania 1-0

b, Cược điểm
Trận 1:15/03 02:30 Juventus - Bologna

PA 3 Xỉu

Trận 2:15/03 21:00 Siena - AC Milan
PA 1 Khách


Trận 3:16/03 02:30 Inter Milan - Fiorentina  
PA 1 Chủ


Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #5 on: March 14, 2009, 03:29 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09

Vòng 28

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:15/03 00:00 Cagliari - Genoa 2-0
Trận 2:15/03 21:00 Atalanta - Torino 2-2
Trận 3:15/03 21:00 Lazio - Chievo 2-0
Trận 4:15/03 21:00 Palermo - Lecce 1-0
Trận 5:15/03 21:00 Reggina - Napoli 0-2
Trận 6:15/03 21:00 Sampdoria - Roma 2-1
Trận 7:15/03 21:00 Udinese - Calcio Catania 2-1

b, Cược điểm
Trận 1:15/03 02:30 Juventus - Bologna

PA 1 Chủ

Trận 2:15/03 21:00 Siena - AC Milan
PA 1 Khách

Trận 3:16/03 02:30 Inter Milan - Fiorentina
PA 1 Khách
...FA cmnr...

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #6 on: March 14, 2009, 04:07 PM »
Logged

Serie A - Italy 08-09

Vòng 28

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:15/03 00:00 Cagliari - Genoa 2-2
Trận 2:15/03 21:00 Atalanta - Torino 2-0
Trận 3:15/03 21:00 Lazio - Chievo 4-0
Trận 4:15/03 21:00 Palermo - Lecce 1-1
Trận 5:15/03 21:00 Reggina - Napoli 2-2
Trận 6:15/03 21:00 Sampdoria - Roma 1-3
Trận 7:15/03 21:00 Udinese - Calcio Catania 3-1

b, Cược điểm
Trận 1:15/03 02:30 Juventus - Bologna

PA 1 Chủ

Trận 2:15/03 21:00 Siena - AC Milan
PA 1 Chủ
Trận 3:16/03 02:30 Inter Milan - Fiorentina
PA 1 Khách
« Last Edit: March 14, 2009, 04:07 PM by juveforever »
Đến cuối con đường

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #7 on: March 15, 2009, 12:17 AM »
Logged
Vòng 28

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:15/03 00:00 Cagliari - Genoa 1-1
Trận 2:15/03 21:00 Atalanta - Torino 1-0
Trận 3:15/03 21:00 Lazio - Chievo 2-0
Trận 4:15/03 21:00 Palermo - Lecce 1-1
Trận 5:15/03 21:00 Reggina - Napoli 1-2
Trận 6:15/03 21:00 Sampdoria - Roma 0-2
Trận 7:15/03 21:00 Udinese - Calcio Catania 3-1

b, Cược điểm
Trận 1:15/03 02:30 Juventus - Bologna
PA 1 Chủ

Trận 2:15/03 21:00 Siena - AC Milan
PA 2 Khách

Trận 3:16/03 02:30 Inter Milan - Fiorentina
PA 2 Hoà

Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.