Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 27  (Read 2879 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: March 06, 2009, 02:22 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 27

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:07/03 22:00 Roma - Udinese
Trận 2:08/03 21:00 Bologna - Sampdoria
Trận 3:08/03 21:00 Calcio Catania - Siena
Trận 4:08/03 21:00 Chievo - Cagliari
Trận 5:08/03 21:00 Fiorentina - Palermo
Trận 6:08/03 21:00 Lecce - Reggina
Trận 7:08/03 21:00 Napoli - Lazio

b, cược điểm

Trận 1:08/03 00:00 Genoa - Inter Milan
PA 1: 2.05 0:0  1.85
PA 2: 2.85 2.95 2.50
PA 3: 2 1/2  2.00  1.90

Trận 2:08/03 02:30 Torino - Juventus
PA 1: 2.00 1/4:0 1.90
PA 2: 3.25 3.00 2.25
PA 3: 2 1/4  2.00  1.90

Trận 3:08/03 21:00 AC Milan - Atalanta
PA 1: 1.80 0:3/4 2.10
PA 2: 1.55  3.50  6.50
PA 3: 2 1/2  2.00  1.90
Cứ từ từ..!

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #1 on: March 06, 2009, 04:52 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 27

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:07/03 22:00 Roma - Udinese: 1-2
Trận 2:08/03 21:00 Bologna - Sampdoria: 2-3
Trận 3:08/03 21:00 Calcio Catania - Siena: 4-2
Trận 4:08/03 21:00 Chievo - Cagliari: 0-2
Trận 5:08/03 21:00 Fiorentina - Palermo: 3-1
Trận 6:08/03 21:00 Lecce - Reggina: 2-3
Trận 7:08/03 21:00 Napoli - Lazio: 1-2

b, cược điểm

Trận 1:08/03 00:00 Genoa - Inter Milan
PA 1: chủ nhà


Trận 2:08/03 02:30 Torino - Juventus
PA 3: >

Trận 3:08/03 21:00 AC Milan - Atalanta
PA 2: Hòa

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #2 on: March 06, 2009, 09:57 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 27

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:07/03 22:00 Roma - Udinese: 2-0
Trận 2:08/03 21:00 Bologna - Sampdoria: 0-1
Trận 3:08/03 21:00 Calcio Catania - Siena: 1-0
Trận 4:08/03 21:00 Chievo - Cagliari: 0-1
Trận 5:08/03 21:00 Fiorentina - Palermo: 2-1
Trận 6:08/03 21:00 Lecce - Reggina: 1-2
Trận 7:08/03 21:00 Napoli - Lazio: 2-1

b, cược điểm

Trận 1:08/03 00:00 Genoa - Inter Milan
PA 2: hoà

Trận 2:08/03 02:30 Torino - Juventus
PA 2: khách

Trận 3:08/03 21:00 AC Milan - Atalanta
PA 2: Hòa
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #3 on: March 07, 2009, 01:21 AM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 27

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:07/03 22:00 Roma - Udinese: 3-1
Trận 2:08/03 21:00 Bologna - Sampdoria: 1-1
Trận 3:08/03 21:00 Calcio Catania - Siena: 1-0
Trận 4:08/03 21:00 Chievo - Cagliari: 2-1
Trận 5:08/03 21:00 Fiorentina - Palermo: 2-0
Trận 6:08/03 21:00 Lecce - Reggina: 2-2
Trận 7:08/03 21:00 Napoli - Lazio: 2-1

b, cược điểm

Trận 1:08/03 00:00 Genoa - Inter Milan
PA 2: Hòa

Trận 2:08/03 02:30 Torino - Juventus
PA 1: khách

Trận 3:08/03 21:00 AC Milan - Atalanta
PA 1: Chủ

...FA cmnr...

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #4 on: March 07, 2009, 10:55 AM »
Logged

Serie A - Italy 08-09
Vòng 27

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:07/03 22:00 Roma - Udinese 2-1
Trận 2:08/03 21:00 Bologna - Sampdoria 1-1
Trận 3:08/03 21:00 Calcio Catania - Siena 1-0
Trận 4:08/03 21:00 Chievo - Cagliari 1-1
Trận 5:08/03 21:00 Fiorentina - Palermo 2-1
Trận 6:08/03 21:00 Lecce - Reggina 1-0
Trận 7:08/03 21:00 Napoli - Lazio 2-1

b, cược điểm

Trận 1:08/03 00:00 Genoa - Inter Milan
 
PA 3: Xỉu

Trận 2:08/03 02:30 Torino - Juventus
 
PA 2:Hoà
 

Trận 3:08/03 21:00 AC Milan - Atalanta

PA 3:Tài
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #5 on: March 07, 2009, 12:02 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 27

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:07/03 22:00 Roma - Udinese 1-1
Trận 2:08/03 21:00 Bologna - Sampdoria 1-2
Trận 3:08/03 21:00 Calcio Catania - Siena 1-0
Trận 4:08/03 21:00 Chievo - Cagliari 1-1
Trận 5:08/03 21:00 Fiorentina - Palermo 2-1
Trận 6:08/03 21:00 Lecce - Reggina 1-1
Trận 7:08/03 21:00 Napoli - Lazio 1-1

b, cược điểm

Trận 1:08/03 00:00 Genoa - Inter Milan
PA 3: Xỉu

Trận 2:08/03 02:30 Torino - Juventus
PA 2:Khách

Trận 3:08/03 21:00 AC Milan - Atalanta
PA 3:Tài
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #6 on: March 07, 2009, 01:18 PM »
Logged
Serie A - Italy 08-09
Vòng 27

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:07/03 22:00 Roma - Udinese 2-1
Trận 2:08/03 21:00 Bologna - Sampdoria 1-1
Trận 3:08/03 21:00 Calcio Catania - Siena 1-0
Trận 4:08/03 21:00 Chievo - Cagliari 1-1
Trận 5:08/03 21:00 Fiorentina - Palermo 2-1
Trận 6:08/03 21:00 Lecce - Reggina 1-0
Trận 7:08/03 21:00 Napoli - Lazio 2-1

b, cược điểm

Trận 1:08/03 00:00 Genoa - Inter Milan
 
PA 3: Xỉu

Trận 2:08/03 02:30 Torino - Juventus
 
PA 2:Hoà
 

Trận 3:08/03 21:00 AC Milan - Atalanta

PA 3:Tài


0 Members and 1 Guest are viewing this topic.