Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 26  (Read 3053 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: February 28, 2009, 07:33 AM »
Logged
Vòng 26

a, Dự đoán cơ bản

Trận 01:01/03 00:00 Lazio - Bologna  
Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino  
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina  
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce


b, Cược điểm
Trận 01:01/03 02:30 Juventus - Napoli
PA 1: 1.95 0:3/4 1.95
PA 2: 1.60  3.44  6.35
PA 3:  2 1/2  2.05  1.85

Trận 02:01/03 21:00 Sampdoria - AC Milan
PA 1: 1.90 1/4:0 2.00
PA 2: 3.30  3.05  2.20
PA 3: 2 1/2  2.10  1.80

Trận 03:02/03 02:30 Inter Milan - Roma
PA 1: 1.90 0:1/2 2.00
PA 2: 1.80 3.20  4.65
PA 3: 2 1/2  2.05  1.85

Do lỗi diễn đàn nên vòng 25 bị hủy bỏ, từ vòng 26 vẫn tham gia bình thường.
« Last Edit: February 28, 2009, 07:35 AM by Azzurra515 »
Cứ từ từ..!

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #1 on: February 28, 2009, 09:01 AM »
Logged

Vòng 26

a, Dự đoán cơ bản

Trận 01:01/03 00:00 Lazio - Bologna  2-1
Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo 3-1
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino 2-0
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania 3-2
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina 1-3
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa 2-3
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce 3-3
b, Cược điểm
Trận 01:01/03 02:30 Juventus - Napoli
PA 3:  <

Trận 02:01/03 21:00 Sampdoria - AC Milan

PA 2: chủ


Trận 03:02/03 02:30 Inter Milan - Roma
PA 2: khách


Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #2 on: February 28, 2009, 09:52 AM »
Logged

Vòng 26

a, Dự đoán cơ bản

Trận 01:01/03 00:00 Lazio - Bologna  2-1
Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo 1-0
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino 1-0
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania 3-2
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina 1-1
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa 0-1
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce 1-1
b, Cược điểm
Trận 01:01/03 02:30 Juventus - Napoli
PA 2: Hòa

Trận 02:01/03 21:00 Sampdoria - AC Milan

PA 2: Hòa

Trận 03:02/03 02:30 Inter Milan - Roma

PA 2: Hòa

Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #3 on: February 28, 2009, 09:55 AM »
Logged
Vòng 26

a, Dự đoán cơ bản

Trận 01:01/03 00:00 Lazio - Bologna  1-0
Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo 1-1
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino 1-1
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania 2-2
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina 0-1
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa 0-2
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce 2-1
b, Cược điểm

Trận 01:01/03 02:30 Juventus - Napoli
PA 3: <

Trận 02:01/03 21:00 Sampdoria - AC Milan

PA 3: <

Trận 03:02/03 02:30 Inter Milan - Roma
PA 2: chủ

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #4 on: February 28, 2009, 12:41 PM »
Logged
Vòng 26

a, Dự đoán cơ bản

Trận 01:01/03 00:00 Lazio - Bologna: 2-0
Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo: 2-1
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino: 1-1
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania: 2-1
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina: 0-1
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa: 1-2
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce: 2-1


b, Cược điểm
Trận 01:01/03 02:30 Juventus - Napoli
PA 2: 1.60 3.44 6.35: Chủ


Trận 02:01/03 21:00 Sampdoria - AC Milan
PA 2: 3.30 3.05 2.20: Khách


Trận 03:02/03 02:30 Inter Milan - Roma
PA 3: 2 1/2 2.05 1.85: Tài
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #5 on: February 28, 2009, 12:55 PM »
Logged
Vòng 26

a, Dự đoán cơ bản

Trận 01:01/03 00:00 Lazio - Bologna 2-1
Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo 1-1
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino 1-0
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania 2-0
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina 1-2
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa 2-2
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce 3-1
b, Cược điểm
Trận 01:01/03 02:30 Juventus - Napoli
PA 1: nhà

Trận 02:01/03 21:00 Sampdoria - AC Milan

PA 2: khách


Trận 03:02/03 02:30 Inter Milan - Roma

PA 2: khách
...FA cmnr...

Offline péAn_Juve

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,529
 • Joined: Dec 2007
 • Thanked: 7
 • Thanks: 25
 • Gender: Female
 • Bà đầm trẻ
« Reply #6 on: February 28, 2009, 03:51 PM »
Logged

Vòng 26

a, Dự đoán cơ bản

Trận 01:01/03 00:00 Lazio - Bologna 3-1
Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo 1-0
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino 1-1
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania 2-2
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina 0-1
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa 2-3
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce 2-0
b, Cược điểm
Trận 01:01/03 02:30 Juventus - Napoli
PA 1: nhà

Trận 02:01/03 21:00 Sampdoria - AC Milan

PA 2: nhà
Trận 03:02/03 02:30 Inter Milan - Roma

PA 2: khách

em bắt chước theo chứ ko hiểu j` cái phần b cả  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #7 on: February 28, 2009, 04:54 PM »
Logged

Vòng 26

a, Dự đoán cơ bản

Trận 01:01/03 00:00 Lazio - Bologna  
Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino  
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina  
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce
b, Cược điểm
Trận 01:01/03 02:30 Juventus - Napoli

PA 3:  Tài

Trận 02:01/03 21:00 Sampdoria - AC Milan

PA 3: tài

Trận 03:02/03 02:30 Inter Milan - Roma
 
PA 3: Tài

Do lỗi diễn đàn nên vòng 25 bị hủy bỏ, từ vòng 26 vẫn tham gia bình thường.

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #8 on: February 28, 2009, 07:59 PM »
Logged
Trận 01:01/03 00:00 Lazio - Bologna 2-0
Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo 3-1
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino 1-0
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania 1-0
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina 1-2
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa 0-1
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce 2-1


b, Cược điểm
Trận 01:01/03 02:30 Juventus - Napoli

PA 2: Chủ nhà


Trận 02:01/03 21:00 Sampdoria - AC Milan

PA 3: Xỉu


Trận 03:02/03 02:30 Inter Milan - Roma
PA 1: Trên
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #9 on: March 01, 2009, 01:34 PM »
Logged

Trận 02:01/03 21:00 Atalanta - Chievo 1-0
Trận 03:01/03 21:00 Cagliari - Torino 1-1
Trận 04:01/03 21:00 Palermo - Calcio Catania 2-1
Trận 05:01/03 21:00 Reggina - Fiorentina 0-1
Trận 06:01/03 21:00 Siena - Genoa 1-1
Trận 07:01/03 21:00 Udinese - Lecce 2-0
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.