Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 23  (Read 2895 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: February 05, 2009, 08:33 AM »
Logged

Vòng 23

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:08/02 21:00 Cagliari - Atalanta
Trận 2:08/02 21:00 Fiorentina - Lazio
Trận 3:08/02 21:00 Roma - Genoa
Trận 4:08/02 21:00 Sampdoria - Siena
Trận 508/02 21:00 Torino - Chievo
Trận 608/02 21:00 Udinese - Bologna
Trận 709/02 02:30 Palermo - Napoli

b, cược điểm
Trận 1:08/02 00:00 Lecce - Inter Milan
PA 1: 2.10 /4:0 1.80
PA 2: 6.35 3.52 1.55
PA 3: 2 1/2  2.10  1.80

Trận 2:08/02 02:30 AC Milan - Reggina  
PA 1: 1.80 0:1 1/2 2.10
PA 2: 1.20  5.70  13.45
PA 3: 2 3/4  1.85  2.05

Trận 3:08/02 21:00 Calcio Catania - Juventus
PA 1: 2.00 1/2:0 1.90
PA 2: 4.35 3.15 1.80
PA 3: 2 1/4  2.00  1.90

Cứ từ từ..!

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #1 on: February 05, 2009, 02:18 PM »
Logged
Vòng 23

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:08/02 21:00 Cagliari - Atalanta: 2-1
Trận 2:08/02 21:00 Fiorentina - Lazio:2-2
Trận 3:08/02 21:00 Roma - Genoa:3-1
Trận 4:08/02 21:00 Sampdoria - Siena:1-0
Trận 508/02 21:00 Torino - Chievo:2-0
Trận 608/02 21:00 Udinese - Bologna:2-1
Trận 709/02 02:30 Palermo - Napoli:1-1

b, cược điểm

Trận 1:08/02 00:00 Lecce - Inter Milan
PA1: nhà

Trận 2:08/02 02:30 AC Milan - Reggina
PA1: nhà

Trận 3:08/02 21:00 Calcio Catania - Juventus
PA1: khách
...FA cmnr...

Offline Truong Tam Phong

 • Baggio Forever
 • *
 • Juventini
 • Posts: 410
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 6
 • Thanks: 47
 • Gender: Male
« Reply #2 on: February 06, 2009, 11:58 AM »
Logged
Vòng 23

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:08/02 21:00 Cagliari - Atalanta 2-2
Trận 2:08/02 21:00 Fiorentina - Lazio 2-2
Trận 3:08/02 21:00 Roma - Genoa 3-2
Trận 4:08/02 21:00 Sampdoria - Siena 1-0  
Trận 508/02 21:00 Torino - Chievo 2-3
Trận 608/02 21:00 Udinese - Bologna 3-1
Trận 709/02 02:30 Palermo - Napoli 1-0

b, cược điểm
Trận 1:08/02 00:00 Lecce - Inter Milan
PA 1: khách

Trận 2:08/02 02:30 AC Milan - Reggina
PA 1: nhà

Trận 3:08/02 21:00 Calcio Catania - Juventus
PA 1:khách

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #3 on: February 07, 2009, 12:30 AM »
Logged

Vòng 23

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:08/02 21:00 Cagliari - Atalanta 1-1
Trận 2:08/02 21:00 Fiorentina - Lazio 2-1
Trận 3:08/02 21:00 Roma - Genoa 2-2
Trận 4:08/02 21:00 Sampdoria - Siena 3-2
Trận 508/02 21:00 Torino - Chievo 1-1
Trận 608/02 21:00 Udinese - Bologna 3-1
Trận 709/02 02:30 Palermo - Napoli 1-1

b, cược điểm
Trận 1:08/02 00:00 Lecce - Inter Milan
PA 3: >

Trận 2:08/02 02:30 AC Milan - Reggina  
PA 2: chủ


Trận 3:08/02 21:00 Calcio Catania - Juventus
PA 3: >

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #4 on: February 07, 2009, 10:08 AM »
Logged
Vòng 23

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:08/02 21:00 Cagliari - Atalanta 1-1
Trận 2:08/02 21:00 Fiorentina - Lazio 2-1
Trận 3:08/02 21:00 Roma - Genoa 2-0
Trận 4:08/02 21:00 Sampdoria - Siena 3-2
Trận 508/02 21:00 Torino - Chievo 1-1
Trận 608/02 21:00 Udinese - Bologna 3-1
Trận 709/02 02:30 Palermo - Napoli 1-1

b, cược điểm
Trận 1:08/02 00:00 Lecce - Inter Milan
PA 3: <

Trận 2:08/02 02:30 AC Milan - Reggina  
PA 3: >

Trận 3:08/02 21:00 Calcio Catania - Juventus
PA 3: >

Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #5 on: February 07, 2009, 12:58 PM »
Logged
Vòng 23

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:08/02 21:00 Cagliari - Atalanta: 2-1
Trận 2:08/02 21:00 Fiorentina - Lazio: 2-1
Trận 3:08/02 21:00 Roma - Genoa: 1-1
Trận 4:08/02 21:00 Sampdoria - Siena:2-1
Trận 508/02 21:00 Torino - Chievo: 1-0
Trận 608/02 21:00 Udinese - Bologna: 2-1
Trận 709/02 02:30 Palermo - Napoli: 1-1

b, cược điểm
Trận 1:08/02 00:00 Lecce - Inter Milan
PA 3: 2 1/2 2.10 1.80: tài

Trận 2:08/02 02:30 AC Milan - Reggina
PA 3: 2 3/4 1.85 2.05: tài

Trận 3:08/02 21:00 Calcio Catania - Juventus
PA 2: 4.35 3.15 1.80: Khách
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #6 on: February 07, 2009, 03:15 PM »
Logged
Trận 1:08/02 21:00 Cagliari - Atalanta 1-0
Trận 2:08/02 21:00 Fiorentina - Lazio 2-1
Trận 3:08/02 21:00 Roma - Genoa 1-1
Trận 4:08/02 21:00 Sampdoria - Siena 3-0
Trận 508/02 21:00 Torino - Chievo 2-0
Trận 608/02 21:00 Udinese - Bologna 3-1
Trận 709/02 02:30 Palermo - Napoli 1-1

b, cược điểm
Trận 1:08/02 00:00 Lecce - Inter Milan
PA 1: Trên


Trận 2:08/02 02:30 AC Milan - Reggina
PA 1: Trên


Trận 3:08/02 21:00 Calcio Catania - Juventus
PA 1: Trên
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #7 on: February 07, 2009, 03:41 PM »
Logged

Vòng 23

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:08/02 21:00 Cagliari - Atalanta 1-0
Trận 2:08/02 21:00 Fiorentina - Lazio 2-1
Trận 3:08/02 21:00 Roma - Genoa 2-1
Trận 4:08/02 21:00 Sampdoria - Siena 1-0
Trận 508/02 21:00 Torino - Chievo 1-0
Trận 608/02 21:00 Udinese - Bologna 2-1
Trận 709/02 02:30 Palermo - Napoli 1-1

b, cược điểm
Trận 1:08/02 00:00 Lecce - Inter Milan
 
PA 3: Xỉu

Trận 2:08/02 02:30 AC Milan - Reggina  

PA 3: Xỉu

Trận 3:08/02 21:00 Calcio Catania - Juventus
 
PA 2: Hòa
 
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #8 on: February 07, 2009, 10:40 PM »
Logged
Vòng 23

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:08/02 21:00 Cagliari - Atalanta: 1-1
Trận 2:08/02 21:00 Fiorentina - Lazio: 1-1
Trận 3:08/02 21:00 Roma - Genoa: 1-0
Trận 4:08/02 21:00 Sampdoria - Siena:2-1
Trận 508/02 21:00 Torino - Chievo: 1-0
Trận 608/02 21:00 Udinese - Bologna: 2-1
Trận 709/02 02:30 Palermo - Napoli: 1-1

b, cược điểm
Trận 1:08/02 00:00 Lecce - Inter Milan
PA 3: 2 1/2 2.10 1.80: tài

Trận 2:08/02 02:30 AC Milan - Reggina
PA 3: 2 3/4 1.85 2.05: tài

Trận 3:08/02 21:00 Calcio Catania - Juventus
PA 2: 4.35 3.15 1.80: Khách


0 Members and 1 Guest are viewing this topic.