Author Topic: Đăng ký dự đoán Serie A vòng 21  (Read 2227 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: January 26, 2009, 10:21 AM »
Logged
Vòng 21

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:29/01 02:30 Atalanta - Bologna
Trận 2:29/01 02:30 Cagliari - Siena  
Trận 3:29/01 02:30 Chievo - Lecce  
Trận 4:29/01 02:30 Fiorentina - Napoli  
Trận 5:29/01 02:30 Roma - Palermo  
Trận 6:29/01 02:30 Sampdoria - Lazio  
Trận 7:29/01 02:30 Torino - Reggina  
 
b, cược điểm

Trận 1:29/01 02:30 Calcio Catania - Inter Milan  
PA 1:  1.95  3/4:0  1.95
PA 2:  4.60  3.05  1.70
PA 3:  2.1/2 1.90  2.00

Trận 2:29/01 02:30 AC Milan - Genoa
PA 1: 2.00  0:1 1/4  1.90
PA 2: 1.40 4.00 7.25
PA 3: 2.1/2 2.00  1.90

Trận 3:29/01 02:30 Udinese - Juventus
PA 1: 2.00 3/4:0  1.90
PA 2: 5.50 3.20  1.65
PA 3: 2.1/2 2.00  1.90

Cứ từ từ..!

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #1 on: January 28, 2009, 01:13 AM »
Logged
Vòng 21

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:29/01 02:30 Atalanta - Bologna: 2-1
Trận 2:29/01 02:30 Cagliari - Siena: 1-1
Trận 3:29/01 02:30 Chievo - Lecce: 1-0
Trận 4:29/01 02:30 Fiorentina - Napoli: 2-1
Trận 5:29/01 02:30 Roma - Palermo: 2-0
Trận 6:29/01 02:30 Sampdoria - Lazio: 1-2
Trận 7:29/01 02:30 Torino - Reggina: 1-1

b, cược điểm

Trận 1:29/01 02:30 Calcio Catania - Inter Milan
PA 3: 2.1/2 1.90 2.00: Xỉu

Trận 2:29/01 02:30 AC Milan - Genoa
PA 3: 2.1/2 2.00 1.90: Xỉu

Trận 3:29/01 02:30 Udinese - Juventus
PA 3: 2.1/2 2.00 1.90: Xỉu
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #2 on: January 28, 2009, 01:08 PM »
Logged
Vòng 21

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:29/01 02:30 Atalanta - Bologna: 1-1
Trận 2:29/01 02:30 Cagliari - Siena: 1-1
Trận 3:29/01 02:30 Chievo - Lecce: 1-1
Trận 4:29/01 02:30 Fiorentina - Napoli: 2-2
Trận 5:29/01 02:30 Roma - Palermo: 3-0
Trận 6:29/01 02:30 Sampdoria - Lazio: 1-0
Trận 7:29/01 02:30 Torino - Reggina: 1-1

b, cược điểm

Trận 1:29/01 02:30 Calcio Catania - Inter Milan
PA 2: Hòa
Trận 2:29/01 02:30 AC Milan - Genoa
PA 2: Hòa
Trận 3:29/01 02:30 Udinese - Juventus
PA 2: Hòa
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #3 on: January 28, 2009, 04:58 PM »
Logged
Trận 1:29/01 02:30 Atalanta - Bologna 2-0
Trận 2:29/01 02:30 Cagliari - Siena 2-0
Trận 3:29/01 02:30 Chievo - Lecce 1-0
Trận 4:29/01 02:30 Fiorentina - Napoli 2-1
Trận 5:29/01 02:30 Roma - Palermo 2-0
Trận 6:29/01 02:30 Sampdoria - Lazio 2-0
Trận 7:29/01 02:30 Torino - Reggina 2-0

b, cược điểm

Trận 1:29/01 02:30 Calcio Catania - Inter Milan

PA 2: Hoà

Trận 2:29/01 02:30 AC Milan - Genoa

PA 3: Tài

Trận 3:29/01 02:30 Udinese - Juventus

PA 3: Xỉu
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #4 on: January 28, 2009, 10:50 PM »
Logged
Vòng 21

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:29/01 02:30 Atalanta - Bologna: 1-1
Trận 2:29/01 02:30 Cagliari - Siena: 2-1
Trận 3:29/01 02:30 Chievo - Lecce: 1-0
Trận 4:29/01 02:30 Fiorentina - Napoli: 2-1
Trận 5:29/01 02:30 Roma - Palermo: 2-0
Trận 6:29/01 02:30 Sampdoria - Lazio: 1-2
Trận 7:29/01 02:30 Torino - Reggina: 0-1

b, cược điểm

Trận 1:29/01 02:30 Calcio Catania - Inter Milan
PA 3: Xỉu

Trận 2:29/01 02:30 AC Milan - Genoa
PA 3:  Xỉu

Trận 3:29/01 02:30 Udinese - Juventus
PA 3: Xỉu


0 Members and 1 Guest are viewing this topic.