Author Topic: Đăng ký dự đoán Serie A vòng 20  (Read 2751 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: January 23, 2009, 09:44 AM »
Logged
Vòng 20

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/01 00:00 Reggina - Chievo  
Trận 2:25/01 21:00 Genoa - Calcio Catania
Trận 3:25/01 21:00 Lazio - Cagliari  
Trận 4:25/01 21:00 Lecce - Torino
Trận 5:25/01 21:00 Napoli - Roma  
Trận 6:25/01 21:00 Palermo - Udinese
Trận 7:25/01 21:00 Siena - Atalanta
 

b, Cược điểm
Trận 1:25/01 02:30 Juventus - Fiorentina
PA 1: 2.05 0:3/4 1.85
PA 2: 1.65  3.35 5.45
PA 3: 2.00  2.1/2  1.90

Trận 2:25/01 21:00 Bologna - AC Milan
PA 1: 1.95 3/4:0 1.95
PA 2:  5.12 3.30 1.65
PA 3: 2.00  2.1/2  1.90

Trận 3:26/01 02:30 Inter Milan - Sampdoria
PA 1: 2.00 0:1.1/4 1.90
PA 2: 1.45 3.85  7.85
PA 3: 2.00  2.1/2  1.90

Cứ từ từ..!

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #1 on: January 23, 2009, 02:15 PM »
Logged
Vòng 20

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/01 00:00 Reggina - Chievo:2-2
Trận 2:25/01 21:00 Genoa - Calcio Catania:3-1
Trận 3:25/01 21:00 Lazio - Cagliari:1-0
Trận 4:25/01 21:00 Lecce - Torino:1-2
Trận 5:25/01 21:00 Napoli - Roma:2-2
Trận 6:25/01 21:00 Palermo - Udinese:2-1
Trận 7:25/01 21:00 Siena - Atalanta:1-1

b, Cược điểm
Trận 1:25/01 02:30 Juventus - Fiorentina
PA1: nhà

Trận 2:25/01 21:00 Bologna - AC Milan
PA 1: khách

Trận 3:26/01 02:30 Inter Milan - Sampdoria
PA1: khách
...FA cmnr...

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #2 on: January 23, 2009, 02:31 PM »
Logged

Vòng 20

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/01 00:00 Reggina - Chievo  1-0
Trận 2:25/01 21:00 Genoa - Calcio Catania 2-1
Trận 3:25/01 21:00 Lazio - Cagliari  2-1
Trận 4:25/01 21:00 Lecce - Torino 1-1
Trận 5:25/01 21:00 Napoli - Roma  2-2
Trận 6:25/01 21:00 Palermo - Udinese 1-1
Trận 7:25/01 21:00 Siena - Atalanta 1-1
 

b, Cược điểm
Trận 1:25/01 02:30 Juventus - Fiorentina
 
PA 3: Xỉu

Trận 2:25/01 21:00 Bologna - AC Milan
PA 1: Khách
 

Trận 3:26/01 02:30 Inter Milan - Sampdoria

PA 3: Tài
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: January 23, 2009, 09:22 PM »
Logged
Vòng 20

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/01 00:00 Reggina - Chievo 1-1
Trận 2:25/01 21:00 Genoa - Calcio Catania 2-1
Trận 3:25/01 21:00 Lazio - Cagliari 3-1
Trận 4:25/01 21:00 Lecce - Torino 1-1
Trận 5:25/01 21:00 Napoli - Roma 1-1
Trận 6:25/01 21:00 Palermo - Udinese 2-1
Trận 7:25/01 21:00 Siena - Atalanta 1-0


b, Cược điểm
Trận 1:25/01 02:30 Juventus - Fiorentina
PA 3: xỉu

Trận 2:25/01 21:00 Bologna - AC Milan
PA 3: tài

Trận 3:26/01 02:30 Inter Milan - Sampdoria
PA 3: tài

I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #4 on: January 24, 2009, 02:12 PM »
Logged

Trận 1:25/01 00:00 Reggina - Chievo 1-0
Trận 2:25/01 21:00 Genoa - Calcio Catania 2-0
Trận 3:25/01 21:00 Lazio - Cagliari 3-0
Trận 4:25/01 21:00 Lecce - Torino 1-1
Trận 5:25/01 21:00 Napoli - Roma 1-1
Trận 6:25/01 21:00 Palermo - Udinese 2-1
Trận 7:25/01 21:00 Siena - Atalanta 0-1


b, Cược điểm
Trận 1:25/01 02:30 Juventus - Fiorentina
PA 3: Xỉu

Trận 2:25/01 21:00 Bologna - AC Milan

PA 3: Xỉu

Trận 3:26/01 02:30 Inter Milan - Sampdoria

PA 3: Xỉu
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Người xấu

 • *
 • Juventini
 • Posts: 233
 • Joined: Oct 2006
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #5 on: January 24, 2009, 02:14 PM »
Logged
Trận 1:25/01 00:00 Reggina - Chievo 1-0
Trận 2:25/01 21:00 Genoa - Calcio Catania 2-0
Trận 3:25/01 21:00 Lazio - Cagliari 3-0
Trận 4:25/01 21:00 Lecce - Torino 1-1
Trận 5:25/01 21:00 Napoli - Roma 1-1
Trận 6:25/01 21:00 Palermo - Udinese 2-1
Trận 7:25/01 21:00 Siena - Atalanta 0-1


b, Cược điểm
Trận 1:25/01 02:30 Juventus - Fiorentina
PA 3: Xỉu

Trận 2:25/01 21:00 Bologna - AC Milan

PA 3: Xỉu

Trận 3:26/01 02:30 Inter Milan - Sampdoria

PA 3: Xỉu
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #6 on: January 24, 2009, 05:23 PM »
Logged
Vòng 20

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1:25/01 00:00 Reggina - Chievo 1-1
Trận 2:25/01 21:00 Genoa - Calcio Catania 2-1
Trận 3:25/01 21:00 Lazio - Cagliari 3-1
Trận 4:25/01 21:00 Lecce - Torino 1-1
Trận 5:25/01 21:00 Napoli - Roma 1-1
Trận 6:25/01 21:00 Palermo - Udinese 2-1
Trận 7:25/01 21:00 Siena - Atalanta 1-0
b, Cược điểm
Trận 1:25/01 02:30 Juventus - Fiorentina
PA 3: xỉu

Trận 2:25/01 21:00 Bologna - AC Milan
PA 3: tài

Trận 3:26/01 02:30 Inter Milan - Sampdoria
PA 3: tài


Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #7 on: January 24, 2009, 06:13 PM »
Logged
Trận 1:25/01 00:00 Reggina - Chievo 1-0
Trận 2:25/01 21:00 Genoa - Calcio Catania 2-0
Trận 3:25/01 21:00 Lazio - Cagliari 3-0
Trận 4:25/01 21:00 Lecce - Torino 1-1
Trận 5:25/01 21:00 Napoli - Roma 2-1
Trận 6:25/01 21:00 Palermo - Udinese 2-1
Trận 7:25/01 21:00 Siena - Atalanta 0-1
b, Cược điểm
Trận 1:25/01 02:30 Juventus - Fiorentina
PA 2: Hòa
Trận 2:25/01 21:00 Bologna - AC Milan

PA 2: Hòa
Trận 3:26/01 02:30 Inter Milan - Sampdoria

PA 3: Xỉu
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.