Author Topic: Đăng ký dự đoán serie A vòng 18  (Read 2821 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: January 09, 2009, 04:09 PM »
Logged
Vòng 18

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 11/1  00:00     [6] Genoa và Torino [17]  
Trận 2: 11/1  21:00     [16] Bologna và Chievo [20]
Trận 3: 11/1  21:00     [4] Fiorentina và Lecce [18]  
Trận 4: 11/1  21:00     [5] Napoli và Catania [8]  
Trận 5: 11/1  21:00     [10] Palermo và Atalanta [9]  
Trận 6: 11/1  21:00     [19] Reggina và Lazio [7]  
Trận 7: 11/1  21:00     [12] Udinese và Sampdoria [14]


b, Cược điểm

Trận 1: 11/1  02:30     [1] Inter Milan và Cagliari [13]  
PA 1: 1.90  0 : 1 1/2  2.05
PA 2: 1.30  5.40  11.80  
PA 3: 1.90 2.1/2  1.90

Trận 2: 11/1  21:00     [2] Juventus và Siena [15]  
PA 1: 1.95  0 : 1 1/2 1.95
PA 2: 1.30  5.20  11.70  
PA 3: 1.90 2.3/4  2.00

Trận 3: 12/1  02:30     [11] Roma và AC Milan [3]
PA 1: 1.95  0 : 0 1.95
PA 2: 2.60  2.90  2.60
PA 3: 1.90 2.1/2  1.90
Cứ từ từ..!

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #1 on: January 09, 2009, 07:22 PM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 11/1 00:00 [6] Genoa và Torino [17]: 2-0
Trận 2: 11/1 21:00 [16] Bologna và Chievo [20]: 1-1
Trận 3: 11/1 21:00 [4] Fiorentina và Lecce [18]: 2-1
Trận 4: 11/1 21:00 [5] Napoli và Catania [8]:3-1
Trận 5: 11/1 21:00 [10] Palermo và Atalanta [9]:1-0
Trận 6: 11/1 21:00 [19] Reggina và Lazio [7]: 2-2
Trận 7: 11/1 21:00 [12] Udinese và Sampdoria [14]: 3-2

b, Cược điểm

Trận 1: 11/1 02:30 [1] Inter Milan và Cagliari [13]
PA1: nhà

Trận 2: 11/1 21:00 [2] Juventus và Siena [15]
PA1: nhà

Trận 3: 12/1 02:30 [11] Roma và AC Milan [3]
PA1: nhà
...FA cmnr...

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #2 on: January 09, 2009, 08:36 PM »
Logged

Trận 1: 11/1 00:00 [6] Genoa và Torino [17]: 2-2
Trận 2: 11/1 21:00 [16] Bologna và Chievo [20]: 2-1
Trận 3: 11/1 21:00 [4] Fiorentina và Lecce [18]: 3-1
Trận 4: 11/1 21:00 [5] Napoli và Catania [8]:3-3
Trận 5: 11/1 21:00 [10] Palermo và Atalanta [9]:1-1
Trận 6: 11/1 21:00 [19] Reggina và Lazio [7]: 2-2
Trận 7: 11/1 21:00 [12] Udinese và Sampdoria [14]: 2-2

b, Cược điểm

Trận 1: 11/1 02:30 [1] Inter Milan và Cagliari [13]
PA1: khach

Trận 2: 11/1 21:00 [2] Juventus và Siena [15]
PA1: nhà

Trận 3: 12/1 02:30 [11] Roma và AC Milan [3]
PA1: nhà

Đến cuối con đường

Offline El Nino

 • *
 • Juventini
 • Posts: 281
 • Joined: Mar 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: January 10, 2009, 02:04 AM »
Logged
báo cáo BTC, cai njk Melody của em h chuyển thành El Nino.. vậy xjn BTC cho em dự đoán tiếp..

Vòng 18

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 11/1 00:00 [6] Genoa và Torino [17] : 2-1
Trận 2: 11/1 21:00 [16] Bologna và Chievo [20]: 1-1
Trận 3: 11/1 21:00 [4] Fiorentina và Lecce [18]: 2-0
Trận 4: 11/1 21:00 [5] Napoli và Catania [8]: 2-1
Trận 5: 11/1 21:00 [10] Palermo và Atalanta [9]: 2-1
Trận 6: 11/1 21:00 [19] Reggina và Lazio [7]: 0-2
Trận 7: 11/1 21:00 [12] Udinese và Sampdoria [14]: 3-2


b, Cược điểm

Trận 1: 11/1 02:30 [1] Inter Milan và Cagliari [13]
PA 1: Khách


Trận 2: 11/1 21:00 [2] Juventus và Siena [15]
PA 2: Chủ


Trận 3: 12/1 02:30 [11] Roma và AC Milan [3]
PA 3: Tài
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #4 on: January 10, 2009, 09:18 AM »
Logged
Vòng 18

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 11/1  00:00     [6] Genoa và Torino [17] 3-1  
Trận 2: 11/1  21:00     [16] Bologna và Chievo [20] 1-0
Trận 3: 11/1  21:00     [4] Fiorentina và Lecce [18]   2-0
Trận 4: 11/1  21:00     [5] Napoli và Catania [8]  2-1
Trận 5: 11/1  21:00     [10] Palermo và Atalanta [9] 1-1  
Trận 6: 11/1  21:00     [19] Reggina và Lazio [7]   1-2
Trận 7: 11/1  21:00     [12] Udinese và Sampdoria [14] 1-0
b, Cược điểm

Trận 1: 11/1  02:30     [1] Inter Milan và Cagliari [13]  
PA 3: >

Trận 2: 11/1  21:00     [2] Juventus và Siena [15]    
PA 3: <

Trận 3: 12/1  02:30     [11] Roma và AC Milan [3]  
PA 3: <

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #5 on: January 10, 2009, 11:04 AM »
Logged
Vòng 18

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 11/1  00:00     [6] Genoa và Torino [17] 2-1  
Trận 2: 11/1  21:00     [16] Bologna và Chievo [20] 1-1
Trận 3: 11/1  21:00     [4] Fiorentina và Lecce [18]   2-0
Trận 4: 11/1  21:00     [5] Napoli và Catania [8]  2-1
Trận 5: 11/1  21:00     [10] Palermo và Atalanta [9] 1-1  
Trận 6: 11/1  21:00     [19] Reggina và Lazio [7]   1-2
Trận 7: 11/1  21:00     [12] Udinese và Sampdoria [14] 1-0
b, Cược điểm

Trận 1: 11/1  02:30     [1] Inter Milan và Cagliari [13]  
PA 1: Trên

Trận 2: 11/1  21:00     [2] Juventus và Siena [15]    
PA 1: Trên

Trận 3: 12/1  02:30     [11] Roma và AC Milan [3]  
PA 2: Hòa

Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #6 on: January 10, 2009, 11:17 AM »
Logged
Vòng 18

a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 11/1  00:00     [6] Genoa và Torino [17] 1-0  
Trận 2: 11/1  21:00     [16] Bologna và Chievo [20] 1-1
Trận 3: 11/1  21:00     [4] Fiorentina và Lecce [18]   2-0
Trận 4: 11/1  21:00     [5] Napoli và Catania [8]  2-1
Trận 5: 11/1  21:00     [10] Palermo và Atalanta [9] 1-1  
Trận 6: 11/1  21:00     [19] Reggina và Lazio [7]   1-2
Trận 7: 11/1  21:00     [12] Udinese và Sampdoria [14] 1-0
b, Cược điểm

Trận 1: 11/1  02:30     [1] Inter Milan và Cagliari [13]  
PA 1: >

Trận 2: 11/1  21:00     [2] Juventus và Siena [15]    
PA 1: >

Trận 3: 12/1  02:30     [11] Roma và AC Milan [3]  
PA 2: >


Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #7 on: January 10, 2009, 07:17 PM »
Logged
Trận 1: 11/1 00:00 [6] Genoa và Torino [17] 2-0
Trận 2: 11/1 21:00 [16] Bologna và Chievo [20] 2-0
Trận 3: 11/1 21:00 [4] Fiorentina và Lecce [18] 4-1
Trận 4: 11/1 21:00 [5] Napoli và Catania [8] 1-0
Trận 5: 11/1 21:00 [10] Palermo và Atalanta [9] 2-1
Trận 6: 11/1 21:00 [19] Reggina và Lazio [7] 1-2
Trận 7: 11/1 21:00 [12] Udinese và Sampdoria [14] 1-1


b, Cược điểm

Trận 1: 11/1 02:30 [1] Inter Milan và Cagliari [13]
PA 1: Trên


Trận 2: 11/1 21:00 [2] Juventus và Siena [15]
PA 1: Trên


Trận 3: 12/1 02:30 [11] Roma và AC Milan [3]

PA 2: Hoà
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #8 on: January 11, 2009, 04:38 PM »
Logged

Vòng 18

a, Dự đoán cơ bản


Trận 2: 11/1  21:00     [16] Bologna và Chievo [20] 1-0
Trận 3: 11/1  21:00     [4] Fiorentina và Lecce [18]   2-1
Trận 4: 11/1  21:00     [5] Napoli và Catania [8]  2-1
Trận 5: 11/1  21:00     [10] Palermo và Atalanta [9]   2-1
Trận 6: 11/1  21:00     [19] Reggina và Lazio [7]   1-1
Trận 7: 11/1  21:00     [12] Udinese và Sampdoria [14] 1-1
b, Cược điểmTrận 2: 11/1  21:00     [2] Juventus và Siena [15]  
PA 1: Khách


Trận 3: 12/1  02:30     [11] Roma và AC Milan [3]

PA 3: TàiVòng 18

a, Dự đoán cơ bản


Trận 2: 11/1  21:00     [16] Bologna và Chievo [20] 1-0
Trận 3: 11/1  21:00     [4] Fiorentina và Lecce [18]   2-1
Trận 4: 11/1  21:00     [5] Napoli và Catania [8]  2-1
Trận 5: 11/1  21:00     [10] Palermo và Atalanta [9]   2-1
Trận 6: 11/1  21:00     [19] Reggina và Lazio [7]   1-1
Trận 7: 11/1  21:00     [12] Udinese và Sampdoria [14] 1-1
b, Cược điểmTrận 2: 11/1  21:00     [2] Juventus và Siena [15]  
PA 1: Khách


Trận 3: 12/1  02:30     [11] Roma và AC Milan [3]

PA 3: Tài
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.