Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 17  (Read 3298 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: December 18, 2008, 07:59 AM »
Logged
Vòng 17:

a, Dự đoán cơ bản:

Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo  
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma
Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli


b, Cược điểm


Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan
PA 1: 2.00 3/4:0 1.90
PA 2: 5.60 3.45  1.60
PA 3: 2 1/2  1.90  2.00

Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus  
PA 1: 1.90 3/4:0 1.95
PA 2:  4.50 3.45  1.65
PA 3: 2 1/2 1.90 2.00

Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
PA 1: 1.85 0:3/4 2.05
PA 2: 1.60 3.60  5.95
PA 3: 2 1/2  1.90  2.00


Cứ từ từ..!

Offline Truong Tam Phong

 • Baggio Forever
 • *
 • Juventini
 • Posts: 410
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 6
 • Thanks: 47
 • Gender: Male
« Reply #1 on: December 18, 2008, 09:07 AM »
Logged
Vòng 17:

a, Dự đoán cơ bản:

Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo 2-1
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina 1-1
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma 1-3
Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa 2-0
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna 1-2
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina 1-3
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli 1-0


b, Cược điểm


Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan
PA 1: khách
Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus
PA 1: khách

Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
PA 1: nhà

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #2 on: December 18, 2008, 09:23 AM »
Logged
Vòng 17:

a, Dự đoán cơ bản:

Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo 2-1  
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina 2-0
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma 0-1
Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa 1-2
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna 1-1
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina 0-1
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli 1-3

b, Cược điểm
Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan
PA 3: >

Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus  
PA 3: >

Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
PA 2: Hòa


Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: December 19, 2008, 08:53 AM »
Logged
Vòng 17:

a, Dự đoán cơ bản:

Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo 2-1  
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina 1-0
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma 0-2
Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa 2-1
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna 1-1
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina 0-2
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli 1-2

b, Cược điểm
Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan
PA 2: Hoà

Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus  
PA 2: Hoà

Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
PA 2: Hòa
« Last Edit: December 19, 2008, 02:07 PM by Colin_Farell »
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #4 on: December 19, 2008, 01:01 PM »
Logged
Vòng 17:

a, Dự đoán cơ bản:

Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo: 2-1
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina: 2-1
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma: 1-2
Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa: 0-2
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna: 1-1
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina: 0-1
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli: 1-2


b, Cược điểm


Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan
PA 3: Tài

Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus
PA 3: Tài

Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
PA 3: Tài
A time that would never come again....

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #5 on: December 19, 2008, 10:07 PM »
Logged
a, Dự đoán cơ bản:

Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo 3-1
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina 1-0
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma 1-3
Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa 2-1
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna 1-1
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina 2-1
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli 1-0


b, Cược điểm


Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan
PA 1: khách
Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus
PA 1: khách
Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
PA 1: nhà
...FA cmnr...

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #6 on: December 20, 2008, 10:31 AM »
Logged

a, Dự đoán cơ bản:

Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo 4-1
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina 3 -2
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma 1 -3
Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa 2-2
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna 2 -1
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina 1-1
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli 3-3

b, Cược điểm
Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan
PA 1: chu

Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus
PA 1: khach

Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
PA 1: chu
Đến cuối con đường

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #7 on: December 20, 2008, 12:01 PM »
Logged
Vòng 17:

a, Dự đoán cơ bản:

Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo: 1-1
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina: 2-1
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma: 1-1
Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa: 0-1
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna: 1-2
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina: 0-1
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli: 1-2
b, Cược điểm
Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan
PA 3: Tài

Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus
PA 3: Tài

Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
PA 3: Tài


Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #8 on: December 20, 2008, 02:56 PM »
Logged
Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo 2-1
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina 2-0
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma 1-1
Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa  0-1
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna 2-0
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina 2-2
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli 1-0


b, Cược điểm


Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan
PA 1: Trên


Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus
PA 1: Trên


Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
PA 1: Dưới

Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #9 on: December 20, 2008, 03:11 PM »
Logged

 

a, Dự đoán cơ bản:

Trận 1: 21/12 00:00 Lazio - Palermo   2-1
Trận 2: 21/12 21:00 Cagliari - Reggina 1-1
Trận 3: 21/12 21:00 Calcio Catania - Roma 0-1
 Trận 4: 21/12 21:00 Chievo - Genoa 1-1
Trận 5: 21/12 21:00 Lecce - Bologna 1-0
Trận 6: 21/12 21:00 Sampdoria - Fiorentina 1-1
Trận 7: 21/12 21:00 Torino - Napoli 1-0
b, Cược điểm
Trận 1: 21/12 02:30 Siena - Inter Milan

PA 3: Xỉu

Trận 2: 21/12 21:00 Atalanta - Juventus  
 
PA 3: Xỉu

Trận 3: 22/12 02:30 AC Milan - Udinese
 
PA 3: Tài

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.