Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 16  (Read 3428 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: December 11, 2008, 11:22 AM »
Logged
Vòng 16

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:14/12 00:00 Bologna - Torino
Trận 2:14/12 02:30 Napoli - Lecce
Trận 3:14/12 21:00 Genoa - Atalanta
Trận 4:14/12 21:00 Palermo - Siena
Trận 5:14/12 21:00 Reggina - Sampdoria
Trận 6:14/12 21:00 Roma - Cagliari  
Trận 7:14/12 21:00 Udinese - Lazio


b, Cược điểm

Trận 1:14/12 21:00 Fiorentina - Calcio Catania
PA 1: 1.95 0:1.1/4  1.95
PA 2:  1.50  3.65  7.30
PA 3: 2 1/2  2.10  1.80

Trận 2:14/12 21:00 Inter Milan - Chievo
PA 1: 2.00 0:1 3/4 1.90
PA 2: 1.20  6.30  15.90
PA 3: 2 3/4  2.05  1.90

Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan
PA 1: 1.90 0:1/4 1.95
PA 2: 2.20 3.00  3.35
PA 3: 2 1/4  1.95  1.90
Cứ từ từ..!

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #1 on: December 12, 2008, 08:53 AM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1:14/12 00:00 Bologna - Torino : 1 - 1
Trận 2:14/12 02:30 Napoli - Lecce:  3 -1
Trận 3:14/12 21:00 Genoa - Atalanta: 2 - 1
Trận 4:14/12 21:00 Palermo - Siena: 2 - 1
Trận 5:14/12 21:00 Reggina - Sampdoria: 2 -2
Trận 6:14/12 21:00 Roma - Cagliari: 4 -2
Trận 7:14/12 21:00 Udinese - Lazio: 2 - 2


b, Cược điểm

Trận 1:14/12 21:00 Fiorentina - Calcio Catania
PA 1: Chu

Trận 2:14/12 21:00 Inter Milan - Chievo
PA 1: Chu

Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan
PA 1: Chu
Đến cuối con đường

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #2 on: December 12, 2008, 11:33 AM »
Logged
Vòng 16

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:14/12 00:00 Bologna - Torino 1-2
Trận 2:14/12 02:30 Napoli - Lecce 2-0
Trận 3:14/12 21:00 Genoa - Atalanta 2-1
Trận 4:14/12 21:00 Palermo - Siena 2-0
Trận 5:14/12 21:00 Reggina - Sampdoria 1-2
Trận 6:14/12 21:00 Roma - Cagliari  1-0
Trận 7:14/12 21:00 Udinese - Lazio 1-1
b, Cược điểm

Trận 1:14/12 21:00 Fiorentina - Calcio Catania
PA 2:  Chủ nhà

Trận 2:14/12 21:00 Inter Milan - Chievo
PA 3: >

Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan
PA 1: Chủ


Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: December 12, 2008, 01:37 PM »
Logged
Vòng 16

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:14/12 00:00 Bologna - Torino  0 - 0
Trận 2:14/12 02:30 Napoli - Lecce  2 - 0
Trận 3:14/12 21:00 Genoa - Atalanta 2 - 1
Trận 4:14/12 21:00 Palermo - Siena  1 - 0
Trận 5:14/12 21:00 Reggina - Sampdoria  2 - 2
Trận 6:14/12 21:00 Roma - Cagliari  2 - 0
Trận 7:14/12 21:00 Udinese - Lazio  1 - 2
b, Cược điểm

Trận 1:14/12 21:00 Fiorentina - Calcio Catania
PA 2:  Hòa


Trận 2:14/12 21:00 Inter Milan - Chievo
PA 3:  >

Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan
PA 2:  Hòa


Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #4 on: December 12, 2008, 02:30 PM »
Logged
Vòng 16

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:14/12 00:00 Bologna - Torino: 1-1
Trận 2:14/12 02:30 Napoli - Lecce: 2-0
Trận 3:14/12 21:00 Genoa - Atalanta: 2-1
Trận 4:14/12 21:00 Palermo - Siena: 3-1
Trận 5:14/12 21:00 Reggina - Sampdoria: 0-1
Trận 6:14/12 21:00 Roma - Cagliari: 2-0
Trận 7:14/12 21:00 Udinese - Lazio: 2-2


b, Cược điểm

Trận 1:14/12 21:00 Fiorentina - Calcio Catania
PA 2: Chủ

Trận 2:14/12 21:00 Inter Milan - Chievo
PA 3: Xỉu

Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan
PA 2: Chủ
A time that would never come again....

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #5 on: December 12, 2008, 08:06 PM »
Logged
Trận 1:14/12 00:00 Bologna - Torino 1-1
Trận 2:14/12 02:30 Napoli - Lecce 2-0
Trận 3:14/12 21:00 Genoa - Atalanta 2-1
Trận 4:14/12 21:00 Palermo - Siena 2-0
Trận 5:14/12 21:00 Reggina - Sampdoria 0-2
Trận 6:14/12 21:00 Roma - Cagliari 3-0
Trận 7:14/12 21:00 Udinese - Lazio 2-1


b, Cược điểm

Trận 1:14/12 21:00 Fiorentina - Calcio Catania
PA 3: Tài

Trận 2:14/12 21:00 Inter Milan - Chievo
PA 1: Trên


Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan

PA 2: Chủ
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #6 on: December 13, 2008, 10:30 AM »
Logged
Vòng 16

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:14/12 00:00 Bologna - Torino: 0-1
Trận 2:14/12 02:30 Napoli - Lecce: 2-0
Trận 3:14/12 21:00 Genoa - Atalanta: 2-1
Trận 4:14/12 21:00 Palermo - Siena: 3-1
Trận 5:14/12 21:00 Reggina - Sampdoria: 0-1
Trận 6:14/12 21:00 Roma - Cagliari: 2-1
Trận 7:14/12 21:00 Udinese - Lazio: 2-1
b, Cược điểm

Trận 1:14/12 21:00 Fiorentina - Calcio Catania
PA 2: Chủ

Trận 2:14/12 21:00 Inter Milan - Chievo
PA 1: Chủ

Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan
PA 2: Hòa


Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #7 on: December 13, 2008, 07:42 PM »
Logged
Vòng 16

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:14/12 00:00 Bologna - Torino 1 - 0
Trận 2:14/12 02:30 Napoli - Lecce 2 - 0
Trận 3:14/12 21:00 Genoa - Atalanta 3 - 1
Trận 4:14/12 21:00 Palermo - Siena 2 - 1
Trận 5:14/12 21:00 Reggina - Sampdoria 1 - 1
Trận 6:14/12 21:00 Roma - Cagliari 3 - 0
Trận 7:14/12 21:00 Udinese - Lazio 1 - 0
b, Cược điểm

Trận 1:14/12 21:00 Fiorentina - Calcio Catania
PA 1: Nhà


Trận 2:14/12 21:00 Inter Milan - Chievo
PA 1: nhà

Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan
PA 1: nhà
...FA cmnr...

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #8 on: December 13, 2008, 11:41 PM »
Logged
Uầy. Bận vãi thóc . Bây h moi dự đoán
Vòng 16

a, dự đoán cơ bản

Trận 1:14/12 00:00 Bologna - Torino 2-1
Trận 2:14/12 02:30 Napoli - Lecce 2-1
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #9 on: December 14, 2008, 11:06 PM »
Logged

b, Cược điểm


Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan

PA 2: Hoa
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline TUANOANH

 • *
 • Youngster
 • Posts: 2
 • Joined: Dec 2008
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #10 on: December 14, 2008, 11:13 PM »
Logged
Quote from: Laoai_Delpiero
b, Cược điểm
Trận 3:15/12 02:30 Juventus - AC Milan

PA 2: Hoa
EM CŨNG XIN DỰ ĐOÁN PHÁT  

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.