Author Topic: Đăng ký dự đoán vòng 15  (Read 3807 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: December 03, 2008, 10:56 AM »
Logged

Tuần 15

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma  
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo  
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena  
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina  
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
PA 1: 1.90 1/2:0 2.00
PA 2: 3.65  3.05 2.05
PA 3: 2 1/2  1.85  2.05

Trận 2:  07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 1: 2.00 3/4:0 1.90
PA 2: 5.20 3.30 1.70
PA 3: 2 1/2  1.90  2.00

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 1: 2.05 0:1 1/2 1.80
PA 2: 1.25  4.90  10.80
PA 3: 2 1/2  2.00  1.95
Cứ từ từ..!

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #1 on: December 04, 2008, 08:54 PM »
Logged
Tuần 15

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma : 0-2
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese : 1-2
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo : 1-1
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena : 2-1
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna : 1-0
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina : 0-1
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa : 1-1

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
PA 3: Tài

Trận 2: 07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 2: Khách

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 3: Xỉu
« Last Edit: December 05, 2008, 01:22 PM by Melody »
A time that would never come again....

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #2 on: December 05, 2008, 08:47 AM »
Logged
Tuần 15

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma 0-3  
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese 1-2
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo 1-0  
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena 3-1  
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna 2-1
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina 1-1
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa 2-1

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
PA 1: Khách


Trận 2:  07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 3: >

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 1: khách

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #3 on: December 05, 2008, 11:03 AM »
Logged
Tuần 15

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma 1-3
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese 2-2
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo 2-2
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena 2-1
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna 1-1
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina 0-2
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa 2-2

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
PA 3: >


Trận 2: 07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 3: >

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 3:>
Đến cuối con đường

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #4 on: December 05, 2008, 09:48 PM »
Logged
Tuần 15

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma : 1-3
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese : 1-0
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo : 1-1
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena : 2-0
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna : 1-1
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina : 2-1
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa : 1-0

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
PA 1: Nhà

Trận 2: 07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 2: Khách

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 1: Nhà
...FA cmnr...

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #5 on: December 06, 2008, 10:06 AM »
Logged
Tuần 15

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma 0-2  
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese 1-2
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo 1-1  
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena 3-1  
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna 2-1
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina 0-1
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa 1-1

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
PA 1: <

Trận 2:  07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 3: >

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 1: Chủ


Offline Truong Tam Phong

 • Baggio Forever
 • *
 • Juventini
 • Posts: 410
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 6
 • Thanks: 47
 • Gender: Male
« Reply #6 on: December 06, 2008, 10:48 AM »
Logged
Tuần 15

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma 2-1
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese 2-2
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo 1-2
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena 1-1
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna 2-0
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina 1-3
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa 1-0

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
PA 2 : nhà

Trận 2: 07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 1: khách

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 2 : nhà


Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #7 on: December 06, 2008, 01:18 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma 1-2
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese 1-1
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo 1-2
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena 2-0
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna 1-1
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina 0-1
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa 1-0

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
PA 1: <

Trận 2: 07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 3: >

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 1: Chủ
Cứ từ từ..!

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #8 on: December 06, 2008, 02:49 PM »
Logged
Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma 0-2
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese 1-0
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo 2-1
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena 2-0
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna 1-0
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina 1-2
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa 2-1

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan

PA 2: Chủ nhà


Trận 2: 07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 1: Trên


Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 1: Trên
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #9 on: December 06, 2008, 10:25 PM »
Logged

Tuần 15

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma   1-2
 

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
 
PA 2: Hòa

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #10 on: December 06, 2008, 10:34 PM »
Logged
Tuần 15

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 07/12 00:00 Chievo - Roma   0 - 2
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese  1 - 0
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo 2-1
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena 2-0
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna 1-0
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina 1-2
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa 2-1

b, cược điểm
Trận 1: 07/12 02:30 Lazio - Inter Milan
PA 3:<

Trận 2:  07/12 21:00 Lecce - Juventus
PA 1:Trên

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
PA 2:Hòa

[/quote]
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #11 on: December 07, 2008, 03:21 PM »
Logged
Tuần 15

a, dự đoán cơ bản
 
Trận 2: 07/12 21:00 Atalanta - Udinese 1-1
Trận 3: 07/12 21:00 Cagliari - Palermo  1-1
Trận 4: 07/12 21:00 Napoli - Siena   2-1
Trận 5: 07/12 21:00 Reggina - Bologna 1-0
Trận 6: 07/12 21:00 Torino - Fiorentina  1-1
Trận 7: 08/12 02:30 Sampdoria - Genoa 2-1

b, cược điểm


Trận 2:  07/12 21:00 Lecce - Juventus
 
PA 3: Xỉu

Trận 3: 07/12 21:00 AC Milan - Calcio Catania
 
PA 3: Xỉu
« Last Edit: December 07, 2008, 03:28 PM by Laoai_Delpiero »
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.