Author Topic: Dự đoán Serie A vòng 14  (Read 3353 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: November 26, 2008, 11:45 AM »
Logged
Vòng 14
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce
Trận 1: 30/11 21:00 Atalanta - Lazio
Trận 1: 30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria
Trận 1: 30/11 21:00 Genoa - Bologna  
Trận 1: 30/11 21:00 Roma - Fiorentina
Trận 1: 30/11 21:00 Siena - Torino
Trận 1: 30/11 21:00 Udinese - Chievo

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina 2.00 0:1 1/2 1.90
PA 1:  2.00 0:1 1/2 1.90
PA 2:  1.25  5.05  11.00
PA 3:  2 3/4  2.10  1.80

Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli 1.925 0:1 1.975
PA 1: 2.00 0:1.1/4 1.90
PA 2: 1.50  3.65  6.95
PA 3: 2 1/2  1.95  1.95

Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan 2.075 1/4:0 1.825  
PA 1: 2.00 1/2:0 1.90
PA 2: 3.70 3.05  2.05
PA 3: 2 1/2  2.05  1.85
Cứ từ từ..!

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #1 on: November 26, 2008, 02:30 PM »
Logged
Vòng 14
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce: 2-1
Trận 1: 30/11 21:00 Atalanta - Lazio: 1-2
Trận 1: 30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Genoa - Bologna: 2-1  
Trận 1: 30/11 21:00 Roma - Fiorentina: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Siena - Torino: 2-2
Trận 1: 30/11 21:00 Udinese - Chievo: 3-1

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina
PA 3:  <

Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli
PA 1: khách
 
Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan
PA 2: Hòa

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #2 on: November 27, 2008, 04:48 PM »
Logged
Trận 1: 30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce: 2-2
Trận 1: 30/11 21:00 Atalanta - Lazio: 2-4
Trận 1: 30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria: 3-3
Trận 1: 30/11 21:00 Genoa - Bologna: 4-1
Trận 1: 30/11 21:00 Roma - Fiorentina: 3-1
Trận 1: 30/11 21:00 Siena - Torino: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Udinese - Chievo: 6-1

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina
PA 1: Chu

Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli
PA 1: khách

Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan
PA 1: Khach
Đến cuối con đường

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #3 on: November 28, 2008, 06:46 AM »
Logged
Vòng 14
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce: 2-1
Trận 1: 30/11 21:00 Atalanta - Lazio: 1-2
Trận 1: 30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria: 1-2
Trận 1: 30/11 21:00 Genoa - Bologna: 1-0
Trận 1: 30/11 21:00 Roma - Fiorentina: 2-1
Trận 1: 30/11 21:00 Siena - Torino: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Udinese - Chievo: 2-0

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina
PA 1: nhà

Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli
PA 1: nhà

Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan
PA 1: khách
...FA cmnr...

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #4 on: November 29, 2008, 10:42 AM »
Logged
Vòng 14
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce: 2-1
Trận 1: 30/11 21:00 Atalanta - Lazio: 1-2
Trận 1: 30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Genoa - Bologna: 1-0  
Trận 1: 30/11 21:00 Roma - Fiorentina: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Siena - Torino: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Udinese - Chievo: 2-1

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina
PA 3:  Chủ

Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli
PA 1: Chủ
 
Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan
PA 2: <


Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #5 on: November 29, 2008, 11:15 AM »
Logged
Vòng 14
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce : 2-1
Trận 1: 30/11 21:00 Atalanta - Lazio : 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria : 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Genoa - Bologna : 2-0
Trận 1: 30/11 21:00 Roma - Fiorentina : 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Siena - Torino : 1-0
Trận 1: 30/11 21:00 Udinese - Chievo : 3-1

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina 2.00 0:1 1/2 1.90
PA 3: 2 3/4 2.10 1.80 : Xỉu(ăn 21 fai ko nhỉ, tự nhiên thay đổi cách đặt tỉ lệ)

Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli 1.925 0:1 1.975
PA 3: 2 1/2 1.95 1.95 : Tài

Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan 2.075 1/4:0 1.825
PA 3: 2 1/2 2.05 1.85: Xỉu

A time that would never come again....

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #6 on: November 29, 2008, 12:12 PM »
Logged
Trận 1: 30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce 2-0
Trận 1: 30/11 21:00 Atalanta - Lazio 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria 1-2
Trận 1: 30/11 21:00 Genoa - Bologna 3-0
Trận 1: 30/11 21:00 Roma - Fiorentina 1-2
Trận 1: 30/11 21:00 Siena - Torino 0-1
Trận 1: 30/11 21:00 Udinese - Chievo 2-0

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina 2.00 0:1 1/2 1.90
PA 1: Trên


Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli 1.925 0:1 1.975

PA 3:Xỉu

Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan 2.075 1/4:0 1.825

PA 3: Xỉu
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #7 on: November 29, 2008, 12:56 PM »
Logged
Vòng 14
a, Dự đoán cơ bản

30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce : 1-1
30/11 21:00 Atalanta - Lazio : 1-2
30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria : 1-2
30/11 21:00 Genoa - Bologna : 1-0
30/11 21:00 Roma - Fiorentina : 2-0
30/11 21:00 Siena - Torino : 1-1
30/11 21:00 Udinese - Chievo : 2-1

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina
PA 3: >

Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli
PA 2: Hoà

Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan
PA 2: Hoà

Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #8 on: November 29, 2008, 01:07 PM »
Logged
Vòng 14
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Atalanta - Lazio: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria: 1-2
Trận 1: 30/11 21:00 Genoa - Bologna: 1-0
Trận 1: 30/11 21:00 Roma - Fiorentina: 2-1
Trận 1: 30/11 21:00 Siena - Torino: 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Udinese - Chievo: 2-0

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina
PA 3:<

Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli
PA 3: <

Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan
PA 3: <

Cứ từ từ..!

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #9 on: November 29, 2008, 11:30 PM »
Logged

Vòng 14
a, Dự đoán cơ bản

Trận 1: 30/11 00:00 Calcio Catania - Lecce 2-1
Trận 1: 30/11 21:00 Atalanta - Lazio 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Cagliari - Sampdoria 1-1
Trận 1: 30/11 21:00 Genoa - Bologna  2-1
Trận 1: 30/11 21:00 Roma - Fiorentina 2-1
Trận 1: 30/11 21:00 Siena - Torino 1-0
Trận 1: 30/11 21:00 Udinese - Chievo 2-1

b, cược điểm
Trận 1: 30/11 02:30 Juventus - Reggina 2.00 0:1 1/2 1.90
PA 3: Xỉu


Trận 1: 30/11 21:00 Inter Milan - Napoli 1.925 0:1 1.975

PA 3: Tài

Trận 1: 01/12 02:30 Palermo - AC Milan 2.075 1/4:0 1.825  

PA 3: Tài

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.