Author Topic: Dự đoán Serie A vòng 13  (Read 2302 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: November 20, 2008, 07:53 AM »
Logged
Vòng 13

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese  
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa  
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari  
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta  
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus
PA 1: 2.05 0:1/2 1.85
PA 2: 2.05  3.05 3.70
PA 3: 2.05  2.1/2  1.95

Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma
PA 1: 1.95 1/2:0 1.95
PA 2: 3.90 3.10 1.95
PA 3: 2.05  2.1/2  1.95

Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan
PA 1: 1.90 3/4:0 2.00
PA 2: 4.85 3.30  1.75
PA 3: 2.05  2.1/2  1.95
Cứ từ từ..!

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #1 on: November 20, 2008, 12:53 PM »
Logged
Vòng 13

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese: 1-0
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo: 1-1
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena: 0-1
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa: 3-2
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari: 3-1  
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta: 1-1  
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania: 2-1

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus
PA 1: khách

Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma
PA 3: <

Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan
PA 1: chủ


Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline juveforever

 • *
 • JFC Hero
 • Posts: 3,243
 • Joined: Aug 2007
 • Thanked: 277
 • Thanks: 134
« Reply #2 on: November 21, 2008, 10:58 PM »
Logged
Cho em dự đoán với. Khi về Viêt Nam em pay được không?
, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese: 3-3
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo: 1-1
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena: 2-1
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa: 2-2
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari: 1-1
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta: 3-1
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania: 2-2

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus
PA 1: khách

Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma
PA 1: Khách
Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan
PA 1: Khách
Đến cuối con đường

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #3 on: November 22, 2008, 07:57 AM »
Logged
Vòng 13

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese 2-1
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo 1-1
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena 1-0
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa 2-0
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari 3-0
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta 2-1
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania 2-1

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus

PA 2: hòa


Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma

PA 2: Khách


Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan

PA 2: Khách


Cứ từ từ..!

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #4 on: November 22, 2008, 09:54 AM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese 2-0
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo 1-1
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena 1-0
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa 2-1
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari 2-0
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta 1-0
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania 3-1

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus

PA 3: Tài

Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma
PA 1: Trên


Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan
PA 2: Chủ nhà
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #5 on: November 22, 2008, 11:53 AM »
Logged
Vòng 13

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese: 2-1
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo : 1-2
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena : 1-1
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa : 1-1
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari : 2-0
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta : 1-2
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania : 1-1

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus
PA 2: Khach (thế này cổ vũ cho máu )

Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma
PA 2: Khách

Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan
PA 2: Khách
« Last Edit: November 22, 2008, 11:55 AM by Melody »
A time that would never come again....

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #6 on: November 22, 2008, 01:15 PM »
Logged
òng 13

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese: 2-2
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo : 1-0
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena : 2-1
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa : 3-1
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari : 2-1
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta : 1-2
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania : 2-0

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus
PA 2: Khách

Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma
PA 1: Khách

Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan
PA 2: Khách
...FA cmnr...

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #7 on: November 22, 2008, 02:36 PM »
Logged

Vòng 13

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese  1-1
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo 1-1
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena 1-0
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa  2-1
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari  1-0
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta 2-1
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania 1-0

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus
 
PA 3: Xỉu

Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma
 
PA 3: Xỉu

Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan
 
PA 3: Xỉu
 
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #8 on: November 22, 2008, 06:44 PM »
Logged
Vòng 13

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese 1-1
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo 1-2
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena 1-0
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa 1-1
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari 2-0
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta 2-1
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania 2-1

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus

PA 2: Chủ
Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma

PA 2: Khách
Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan

PA 2: Khách

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #9 on: November 22, 2008, 08:27 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 23/11 00:00 Fiorentina - Udinese 2-0
Trận 2: 23/11 21:00 Bologna - Palermo 1-1
Trận 3: 23/11 21:00 Chievo - Siena 1-0
Trận 4: 23/11 21:00 Lazio - Genoa 2-1
Trận 5: 23/11 21:00 Napoli - Cagliari 2-0
Trận 6: 23/11 21:00 Reggina - Atalanta 1-0
Trận 7: 23/11 21:00 Sampdoria - Calcio Catania 3-1

b, cược điểm

Trận 1: 23/11 02:30 Inter Milan - Juventus
PA 2: hoà

Trận 2: 23/11 21:00 Lecce - Roma
PA 2: hoà

Trận 3: 24/11 02:30 Torino - AC Milan
PA 2: hoà
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.