Author Topic: Đăng ký dự đoán Serie A vòng 12  (Read 2612 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: November 11, 2008, 07:52 AM »
Logged
Week 12 (16/11/08)

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli
Trận 2: Cagliari-Fiorentina
Trận 3: Catania-Torino
Trận 4: Roma-Lazio
Trận 5: Sampdoria-Lecce
Trận 6: Siena-Bologna
Trận 7: Udinese-Reggina

b, Cược điểm
Trận 1:Juventus-Genoa
PA 1:  1.95  0:3/4  2.00
PA 2:  1.75  3.05  5.15
PA 3: 2.00  2.1/2  1.95

Trận 2:Milan-Chievo
PA 1: 2.05  0:1.3/4  1.85
PA 2: 1.20  6.10  13.50
PA 3: 1.95  2.3/4  2.10

Trận 3:Palermo-Inter
PA 1: 2.00  1/2:0  1.90
PA 2: 4.30  3.15  1.85
PA 3: 1.90  2.3/4  2.10
Cứ từ từ..!

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #1 on: November 11, 2008, 10:22 AM »
Logged
Week 12 (16/11/08)

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli    1 - 2
Trận 2: Cagliari-Fiorentina  0 - 2
Trận 3: Catania-Torino     1 - 0
Trận 4: Roma-Lazio     2 - 2
Trận 5: Sampdoria-Lecce  2 - 1
Trận 6: Siena-Bologna   1 - 1
Trận 7: Udinese-Reggina  3 - 0

b, Cược điểm
Trận 1: Juventus-Genoa
PA 3: <

Trận 2:Milan-Chievo
PA 3: >

Trận 3:Palermo-Inter
PA 3: >
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #2 on: November 12, 2008, 02:12 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli 1 - 1
Trận 2: Cagliari-Fiorentina 1 - 2
Trận 3: Catania-Torino 2 - 1
Trận 4: Roma-Lazio 1 - 1
Trận 5: Sampdoria-Lecce 1 - 0
Trận 6: Siena-Bologna 1 - 1
Trận 7: Udinese-Reggina 2 - 0

b, Cược điểm
Trận 1: Juventus-Genoa
PA 2: Chủ

Trận 2:Milan-Chievo
PA 3: <

Trận 3:Palermo-Inter
PA 2: Hòa


Cứ từ từ..!

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #3 on: November 12, 2008, 04:24 PM »
Logged
b, Cược điểm
Trận 1:Juventus-Genoa
PA 2: Chủ
A time that would never come again....

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #4 on: November 12, 2008, 04:49 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli 0 - 1
Trận 2: Cagliari-Fiorentina 0 - 2
Trận 3: Catania-Torino 2 - 1
Trận 4: Roma-Lazio 1 - 3
Trận 5: Sampdoria-Lecce 2 - 0
Trận 6: Siena-Bologna 1 - 0
Trận 7: Udinese-Reggina 2 - 0

b, Cược điểm
Trận 1: Juventus-Genoa
PA 2: Chủ

Trận 2:Milan-Chievo
PA 3: <

Trận 3:Palermo-Inter
PA 2: khách
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #5 on: November 12, 2008, 07:36 PM »
Logged

Trận 1: Atalanta-Napoli 1-1
Trận 2: Cagliari-Fiorentina 1-2
Trận 3: Catania-Torino 1-0
Trận 4: Roma-Lazio 1-1
Trận 5: Sampdoria-Lecce 2-0
Trận 6: Siena-Bologna 2-0
Trận 7: Udinese-Reggina 3-1

b, Cược điểm
Trận 1:Juventus-Genoa
PA 1: Trên

Trận 2:Milan-Chievo
PA 3: Xỉu

Trận 3:Palermo-Inter
PA 3: Xỉu
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #6 on: November 12, 2008, 09:12 PM »
Logged
Week 12 (16/11/08)

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli: 1-2
Trận 2: Cagliari-Fiorentina: 1-1
Trận 3: Catania-Torino:1-0
Trận 4: Roma-Lazio:2-1
Trận 5: Sampdoria-Lecce:2-0
Trận 6: Siena-Bologna:3-1
Trận 7: Udinese-Reggina:2-0

b, Cược điểm
Trận 1:Juventus-Genoa
PA 1:Nhà

Trận 2:Milan-Chievo
PA 1: Nhà

Trận 3:Palermo-Inter
PA 1: Khách
...FA cmnr...

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #7 on: November 12, 2008, 09:52 PM »
Logged

Week 12 (16/11/08)

 

b, Cược điểm
Trận 1:Juventus-Genoa
 
PA 3: Tài

 
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #8 on: November 13, 2008, 08:54 AM »
Logged
Week 12 (16/11/08)

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli    1 - 1
Trận 2: Cagliari-Fiorentina  0 - 2
Trận 3: Catania-Torino     1 - 0
Trận 4: Roma-Lazio     2 - 1
Trận 5: Sampdoria-Lecce  1 - 0
Trận 6: Siena-Bologna   1 - 0
Trận 7: Udinese-Reggina  2 - 0

b, Cược điểm
Trận 1: Juventus-Genoa
PA 3: <

Trận 2:Milan-Chievo
PA 3: >

Trận 3:Palermo-Inter
PA 3: >


Offline Truong Tam Phong

 • Baggio Forever
 • *
 • Juventini
 • Posts: 410
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 6
 • Thanks: 47
 • Gender: Male
« Reply #9 on: November 14, 2008, 11:30 AM »
Logged
Week 12 (16/11/08)

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli 1-1
Trận 2: Cagliari-Fiorentina 1-2
Trận 3: Catania-Torino 0-0
Trận 4: Roma-Lazio 2-2
Trận 5: Sampdoria-Lecce 2-1
Trận 6: Siena-Bologna 2 -4
Trận 7: Udinese-Reggina 2-1

b, Cược điểm
Trận 1:Juventus-Genoa
PA 1: nhà

Trận 2:Milan-Chievo
PA 2: nhà

Trận 3:Palermo-Inter
PA 1:khách


Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #10 on: November 14, 2008, 12:05 PM »
Logged
Quote from: Truong Tam Phong
Week 12 (16/11/08)

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli 1-1
Trận 2: Cagliari-Fiorentina 1-2
Trận 3: Catania-Torino 0-0
Trận 4: Roma-Lazio 2-2
Trận 5: Sampdoria-Lecce 2-1
Trận 6: Siena-Bologna 2 -4
Trận 7: Udinese-Reggina 2-1

b, Cược điểm
Trận 1:Juventus-Genoa
PA 1: nhà

Trận 2:Milan-Chievo
PA 2: nhà

Trận 3:Palermo-Inter
PA 1:khách

 Melody bám Truơng Tam Phong đê  
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #11 on: November 15, 2008, 12:49 PM »
Logged

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli 1-1
Trận 2: Cagliari-Fiorentina 0-1
Trận 3: Catania-Torino 1-0
Trận 4: Roma-Lazio 1-1
Trận 5: Sampdoria-Lecce 2-1
Trận 6: Siena-Bologna 1-0
Trận 7: Udinese-Reggina 2-0

b, Cược điểm


Trận 2:Milan-Chievo
PA 1: Chủ
 

Trận 3:Palermo-Inter
 
PA 3: Xỉu

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #12 on: November 15, 2008, 01:36 PM »
Logged
bám theo Lao ai.. hehe..

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: Atalanta-Napoli 1-2
Trận 2: Cagliari-Fiorentina 0-2
Trận 3: Catania-Torino 1-0
Trận 4: Roma-Lazio 1-1
Trận 5: Sampdoria-Lecce 3-1
Trận 6: Siena-Bologna 2-1
Trận 7: Udinese-Reggina 2-0

b, Cược điểm


Trận 2:Milan-Chievo
PA 3: xỉu


Trận 3:Palermo-Inter

PA 3: Xỉu
A time that would never come again....

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.