Author Topic: ĐĂNG KÝ DỰ ĐOÁN SERIE A VÒNG 11  (Read 2636 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: November 04, 2008, 07:34 AM »
Logged
Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 1:  1.80 1.1/4:0 2.05
PA 2:  6.25   3.50  1.50
PA 3:  2.05  2.1/2  1.95

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 1: 2.05   0:1.1/4  1.85
PA 2: 1.50   4.00    7.00
PA 3: 2.05   2.3/4   2.00

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 1: 1.85  1.1/4  2.05
PA 2: 6.25  3.50  1.55
PA 3: 2.05  2.1/2  1.95
Cứ từ từ..!

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #1 on: November 04, 2008, 09:53 AM »
Logged
Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo 1-0
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma 1-1
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari 1-0
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta 2-0
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina 1-1
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena 2-0
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria 2-1

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 3: <

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 3: >

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 3: <

Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #2 on: November 06, 2008, 04:32 AM »
Logged
Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo:1-0
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma :0-2
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari:2-2
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta :3-1
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina :2-1
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena :2-0
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria:1-0

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 1: khách

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 1: nhà

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 1: khách
...FA cmnr...

Offline juverofan

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 3,246
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 1
 • Thanks: 40
« Reply #3 on: November 06, 2008, 03:38 PM »
Logged
Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo: 1-1
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma : 1-1
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari: 1-1
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta : 1-0
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina : 2-1
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena : 2-0
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria: 1-0

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 2: khách

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 1: khách

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 3: >

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #4 on: November 07, 2008, 03:46 PM »
Logged
Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo: 1-1
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma:0-2
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari:2-1
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta:2-0
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina:2-1
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena:2-1
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria:2-1

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 2: Khách

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 3: >

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 2: Khách
A time that would never come again....

Offline SATHUKHONGVOTINH

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,402
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 2
« Reply #5 on: November 08, 2008, 10:52 AM »
Logged
Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo: 1-0
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma : 1-2
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari: 1-1
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta : 1-0
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina : 2-1
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena : 2-0
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria: 1-0

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 3: <

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 3: >

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 3: <

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #6 on: November 08, 2008, 01:08 PM »
Logged

Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo 1-1
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma 1-2
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari 2-1
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta 2-0
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina 1-0
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena 1-0
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria 2-2

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus

PA 3: Xỉu

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
 
PA 3: Xỉu

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan

PA 3: Xỉu

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #7 on: November 08, 2008, 02:03 PM »
Logged
Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo: 1-1
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma:1-2
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari:2-1
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta:1-0
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina:2-1
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena:2-0
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria:1-1

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 3: <

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 2: Chủ

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 3:>

Cứ từ từ..!

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #8 on: November 08, 2008, 02:04 PM »
Logged
Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo: 1-1
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma:1-2
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari:2-1
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta:1-0
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina:2-1
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena:2-0
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria:1-1

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 3: <

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 2: Chủ

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 3:>Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo: 1-1
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma:1-2
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari:2-1
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta:1-0
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina:2-1
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena:2-0
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria:1-1

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 3: <

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 2: Chủ

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 3:>

Cứ từ từ..!

Offline Truong Tam Phong

 • Baggio Forever
 • *
 • Juventini
 • Posts: 410
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 6
 • Thanks: 47
 • Gender: Male
« Reply #9 on: November 08, 2008, 09:24 PM »
Logged
Vòng 11

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo 1 -0
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma 2-2
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari 1-0
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta 2-2
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina 1-0
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena 3-0
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria 1-2

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus
PA 2 " nhà
Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 2 : nhà

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan
PA 2: khách


Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline Pinturicchio

 • *
 • Juventini
 • Posts: 1,108
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 5
 • Thanks: 4
« Reply #10 on: November 08, 2008, 11:18 PM »
Logged
Trận 1: 09/11 00:00 Torino - Palermo 1-1
Trận 2: 09/11 02:30 Bologna - Roma 0-1
Trận 3: 09/11 21:00 Calcio Catania - Cagliari 2-0
Trận 4: 09/11 21:00 Fiorentina - Atalanta 2-1
Trận 5: 09/11 21:00 Genoa - Reggina 3-0
Trận 6: 09/11 21:00 Lazio - Siena 3-1
Trận 7: 09/11 21:00 Napoli - Sampdoria 2-1

b, cược điểm

Trận 1: 09/11 21:00 Chievo - Juventus

PA 2: Khách

Trận 1: 09/11 21:00 Inter Milan - Udinese
PA 3: Xỉu

Trận 1: 10/11 02:30 Lecce - AC Milan

PA 2: Khách
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.