Author Topic: ĐĂNG KÝ DỰ ĐOÁN SERIE A VÒNG 10  (Read 2497 times)

Description:

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« on: October 30, 2008, 07:48 AM »
Logged
Vòng 10 (Ai chưa đăng ký bonus đăng ký ngay)

a, dự đoán cơ bản
 
Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna  
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan
PA 1:  2.05  1.1/2:0  1.95
PA 2:  7.90   4.00    1.40
PA 3:  2.05   2.1/2   1.95

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma
PA 1:  1.90  0:1/4  2.00
PA 2:  2.00  3.10   3.75
PA 3:  2.05  2.1/4  1.95

Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli
PA 1:  1.95 0:1.1/4  2.00
PA 2:  1.55   3.50   6.15
PA 3:  2.05   2.1/2  1.95

Ghi chú: Sau vòng 10 kết quả dự đoán bonus sẽ không được công nhận
Cứ từ từ..!

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #1 on: October 30, 2008, 08:40 AM »
Logged
a, dự đoán cơ bản
 
Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce 1-1
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna  1-1
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania 2-0
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo 2-1
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino 0-0
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina 1-3
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa 2-1

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan
PA 3:  >

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma
PA 3:  <

Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli
PA 3:  >

Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline alex_arsenal

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,993
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 45
 • Thanks: 22
 • Gender: Male
 • Juventus
« Reply #2 on: October 30, 2008, 06:10 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce 2-1
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna 1-1
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania 2-0
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo 2-2
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino 1-0
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina 1-2
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa 2-0

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan
PA 1: khách

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma
PA 1: nhà

Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli
PA 1: nhà
...FA cmnr...

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #3 on: October 31, 2008, 03:27 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce 2-1
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna 1-1
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania 1-0
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo 1-0
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino 2-0
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina 1-2
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa 2-0

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan

PA 3: <

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma

PA 2: Hòa


Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli

PA 3: >
Cứ từ từ..!

Offline Melody

 • *
 • Juventini
 • Posts: 730
 • Joined: Jan 2005
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #4 on: October 31, 2008, 10:33 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce: 2-1
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna: 1-0
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania: 2-0
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo: 2-1
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino: 1-1
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina: 0-1
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa: 1-1

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan
PA 2: Khách

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma
PA 2: Chủ

Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli
PA 3: Lớn hơn
A time that would never come again....

Offline Laoai_Delpiero

 • *
 • JFC Star
 • Posts: 2,427
 • Joined: Aug 2005
 • Thanked: 200
 • Thanks: 79
 • Gender: Male
 • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #5 on: November 01, 2008, 12:12 PM »
Logged


a, dự đoán cơ bản
 
Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce 1-0
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna  1-1
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania 2-1
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo 2-1
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino 2-1
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina 1-1
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa 2-1

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan
 
PA 3 Tài

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma
 
PA 3:   Tài :Tài ngon quá anh em em oi

Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli
 
PA 3:  Tài


Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Colin_Farell

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 655
 • Joined: Dec 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
« Reply #6 on: November 01, 2008, 02:13 PM »
Logged
Bài dự đoán hộ  - Pintu
a, dự đoán cơ bản
 
Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce 2-0
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna  1-0
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania 2-0
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo 3-1
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino 2-0
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina 0-1
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa 1-0

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan
 
PA 3 Tài

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma
 
PA 3: Tài

Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli
 
PA 3:  Tài
« Last Edit: November 01, 2008, 02:15 PM by Colin_Farell »
Being perfect is when you can look someone in the eye and know you did not let them down.
Welcome to JFC - H.A.T !
Colin_Farell - YM: S2teven_hi

Offline Azzurra515

 • *
 • JFC Lover
 • Posts: 1,074
 • Joined: Oct 2004
 • Thanked: 0
 • Thanks: 0
 • Gender: Male
« Reply #7 on: November 01, 2008, 08:03 PM »
Logged
Dự đoán hộ ku sathu

a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce 2-1
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna 1-1
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania 1-0
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo 1-0
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino 2-0
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina 1-2
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa 2-0

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan

PA 3: <

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma

PA 2: chủ


Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli

PA 3: >

Cứ từ từ..!

Offline Truong Tam Phong

 • Baggio Forever
 • *
 • Juventini
 • Posts: 410
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 6
 • Thanks: 47
 • Gender: Male
« Reply #8 on: November 01, 2008, 10:33 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce1-1
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna 2-1
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania2-0
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo 2-3
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino 2-2
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina 1-2
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa 1-1

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan
PA2 : khách

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma
PA 2: nhà

Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli

PA 2: nhà

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline Truong Tam Phong

 • Baggio Forever
 • *
 • Juventini
 • Posts: 410
 • Joined: Nov 2004
 • Thanked: 6
 • Thanks: 47
 • Gender: Male
« Reply #9 on: November 01, 2008, 10:33 PM »
Logged
a, dự đoán cơ bản

Trận 1: 02/11 21:00 Atalanta - Lecce1-1
Trận 2: 02/11 21:00 Cagliari - Bologna 2-1
Trận 3: 02/11 21:00 Lazio - Calcio Catania2-0
Trận 4: 02/11 21:00 Palermo - Chievo 2-3
Trận 5: 02/11 21:00 Sampdoria - Torino 2-2
Trận 6: 02/11 21:00 Siena - Fiorentina 1-2
Trận 7: 02/11 21:00 Udinese - Genoa 1-1

b, cược điểm

Trận 1: 02/11 00:00 Reggina - Inter Milan
PA2 : khách

Trận 2: 02/11 02:30 Juventus - Roma
PA 2: nhà

Trận 3: 03/11 02:30 AC Milan - Napoli

PA 2: nhà

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.